User Tools

Site Tools


dokumendid:koosolekud:2007:09:17

Koosolek 17.09.2007

Kohal olid

Koosolekut protokollis

 • Lauri Kirikal

Päevakord

 1. Koduleht ja e-posti list
 2. Tööde jaotus klubis sees
 3. Aastatoetus
 4. Robotex 2007
 5. Möödunud külaskäik Riiga ja välissuhted
 6. Tegevuskava
 7. Ruumid

Teadaanne

Neljapäeval, 13. septembril kinnitati uus juhatus koosseisus: Peeter Salong, Mikk Leini ja Lauri Kirikal.

1. Koduleht ja e-posti list

1.1 E-posti list

Arutelu

Mikk: Listis on pärast avatud uste päevi hulk uusi nimesid (21). Listi võiks saata ainult lõplikud ja kindlad teadaanded. Tasuks luua uus list, kus on ainult robotiklubi ametlikud liikmed.
Martin A: Tehnilise jutu võiks viia foorumisse. List ei ole selleks õige koht.
Mikk: Teeme siis lisaks ka foorumi. List hoida viisakana!
Martin A: Jagada põhilisti liikmed kaheks: liikmed ja aktivistid.
Lauri: Kas teha eraldi üldkoosolekud ja koosolekud liikmetele?
Martin A: Alguses on koosolek uutele tavaliselt ainult kuulamiseks, et ennast asjaga kurssi viia. See on vajalik, et ka uued asjast huvitatud oleksid kohal.
Mikk: Tänane koosolek on erand. Üldjuhul tuleks kõigile teada anda, et koosolek toimub.

Otsused

 • Mikk loob kodulehele foorumi.
 • Listi haldur loob ühe e-posti list juurde, kuhu lisatakse ainult ametlikud Robotiklubi liikmed.
 • Koosoleku toimumisest teatatakse üldlisti.

1.2 Koduleht

Arutelu

Mikk: Loodav foorum ei ole koht, kus tähtsaid andmeid esitada. Ametlik info peab ka olema. Foorum on vaid lisaks; tegemist ei ole põhiinfoga.
Mikk: Tegevuskava tuleb panna kodulehele.
Siim: Tegevuskava võiks olla avalik.
Mikk: Ajakava, projektid, liikmed, sündmused ja need omavahel tihedalt lingitud. Tekitada ajaline järjestus kodulehe sisule.

Otsus

 • Mikk loob kodulehele selgema ja laiendatud struktuuri ja kirjutab kodulehe täitmise eeskirja.

2. Tööde jaotus klubis sees

Arutelu

Mikk: Üks inimene ei saa kõigega tegeleda. Vajalik on tööde jaotus.
Martin A: Kas vaja on projektipõhiseid või alalisi ameteid?
Mikk: Projektipõhiseid.
Martin A: Pigem alalisi.
Lauri: Mõlemat.
Mikk: Seega on kahte sorti töid: tegevusvaldkonnaga seoses ja projektiga seoses.
Martin A: Näiteks üks on põhiline rahadega tegeleja. Projekti sees võib aga keegi teine rahadega tegeleda.
Lauri: Valdkonna juht on vajalik. Valdkonna juht võib alati osa töid edasi delegeerida. Tema vastutab ainult selle eest, et asjad tehtud saaksid.

Otsused

 • Sai loodud järgmised ametikohad ja määratud nende täitjad:
  • Veebi haldur – Mikk
  • Finantsjuht - Margit.
  • Liikmete haldur – Martin Kontus
  • Listi haldur – Andres Ojamaa
  • Koosoleku protokollija – Lauri
 • Vaja leida:
  • Sponsorite otsija – Martin Kontus räägib oma toakaaslasega ning Mikk ja Lauri otsivad uuete liikmete seast

3. Aastatoetus

Arutelu

Mikk: Vaja on leida kaasfinantseerija.
Siim: Aastatoetusele on umbes 20 taotlejat.
Mikk: 50 tuhat võiks taotleda.
Siim: Kaasfinatseerija võib olla ka ülikool. Suhtumine on parem, kui kaasfinantseerimine on erasektorist, mitte ülikoolist endast. Aastatoetuse abil soetatud vara kuulub ülikoolile. Teadusprojekti rahadest ostes jääb kõik endale.
Mikk: Aastatoetusest tasub osta ainult kontoritarbeid, millest ilma jäädes ei tekita suurt klubile suurt kahju.
Siim: Teadusklubide raha on kogusummas 215 000. Rahade taotlemine on tõenäoliselt selle aasta lõpuni.
Mikk: Teeme töögrupi aastatoetuse koostamiseks, kes annab paar päeva aega seda kõigil korrigeerida.
Siim: Teadusklubi toetuse summa on vajalik teatada lähipäevil.

Otsus

 • Aastatoetuse eest osta kontoritarbeid
 • Teadusprojektist rahadega arendada esindusrobotit
 • Aastatoetuse töögruppi kuuluvad: Mikk, Andres Vahter ja Martin Kontus

4. Robotex

Arutelu

Mikk: Et asi sujuks ja oleks tähtajaliselt valmis, sai välja kuulutatud 1. oktoober roboti ronimismehhanismi kontrolliks. Kevadel oli plaanis rahalise premeerimise süsteem, kuid see jääb nüüd siiski ära. Uued tulijad tuleb kutsuda vaatama Robotexi võistkondade tehtud töö ülevaatustele.
Mikk: Vaja on küsida kolmanda võistkonna liikmete nimed.
Margit: Need on olemas.
Mikk: Hästi, panen need kodulehele üles ja saada listi teadaande Robotexil osalevatest võistkondadest ja nende liikmetest.

Otsus

 • 1. november – Robotexil osalevate võistkondade kontroll. Robotid sõidavad otse ja ronivad köiest üles.

5. Möödunud külaskäik Riiga ja välissuhted

Arutelu

Martin K: Listi sai saadetud ülevaade Riias käigust. Robotika organisatsiooni peaks Eestisse kutsuma. Neid on 6 inimest.
Martin A: Kas nad saaksid meile loengu anda?
Martin K: Saaksid esitleda oma organisatsiooni ülesehitust ja eesmärke aga mitte esineda tehnilisel alal.
Mikk: Saadame kutse ja viitame inglisekeelsele Robotex’i lehele.
Martin A: Pakkuda tuleks ka võistlusel osalemist. Samas osalemine nende poolt ei ole sugugi kohustuslik.
Martin K: Pärast Robotex’i peaks ühe after-part‘i korraldama.
Martin K: iRobot esindaja tundis huvi, kuna soovis Baltikumis robotite arendusttegevust alustada. Plaanib ise paari kuu pärast ise Eestisse tulla. Peaks enne ise ka ühendust võtma.

Otsus

 • Holger Peterson, Martin Kontus ja Andres Vahter kirjutavad kutse Robotika’le.

6. Tegevuskava

 • 27. september IT kolledziga esimene loeng

Mikk: IT kolledziga koostöös on arendamisel veebipõhine robootika teatmik. Mõeldud on see keskkooliõpilastele ja tudengitele. Täitma hakkavad klubide liikmed. Iga liige koostab mõne kuu jooksul ühe artikli ja kannab selle ette regulaarsel ITK Robotiklubiga koos korraldataval ettekannete õhtul. Mõeldud on see üle-Eestilise ja mitmeaastase projektina.

 • 2. oktoobriks aastatoetus
 • Teadusklubide projekti kirjutamine
 • 15. okt – 17. dets ”Lego Ründab”
 • Kevadel ”Tee ise 2”
 • Kevadel ”Robot igaühele 2”
 • Teadusprojektiks on esindusroboti loomine.

Arutelu

Mikk: Uued küsivad, millal on kokkusaamine. Kindel aeg, mil keegi on kohal, kus uued saavad oma asju teha, küsida jne.
Martin A: Leiavad kuskilt mingi juhendi. Kui mingi kursus teha, siis võiks olla ka materialid piisavalt, et iseseisvalt õppida.
Mikk: Erinevaid KIT’e võiks olla Robotiklubi ruumis olemas, mida saaks iga üks ise vabal ajal torkida. Seal on materialid, tarkvara ja muu olemas, et kiiresti alustada. Sel viisil võiks tuua Robotiklubisse maailmast erinevaid uusi lahendusi.
Mikk: Tõin ajakirju. Peaks tellima aastatoetuse eest ingliskeelse ajakirja.
Martin A: Osa ajakirju seisavad TTÜs niisama. Äkki saab rääkida selles osas.
Mikk: Panen listi üles üleskutse robotialase kirjanduse kogumiseks.

Otsus

Iga nädala kolmapäeval on uksed avatud õhtul kella kuuest kaheksani. Liikmehaldur hoolitseb graafiku koostamise eest. Kodulehele luua ka erandgraafik.

7. Ruumid

Martin A: Mehhatroonika instituut peab andma ühe auditooriumi ülikoolile. Sellega seoses on mehhatroonika instituut sunnitud Robotiklubi viima ümber rohkem kui kaks korda väiksemasse ruumi (V-308A). Siiski on võimalik kokkuleppel ülikooliga (Kübarsepaga), et instituudi poolt ülikoolile antava ruumi saab Robotiklubi enda kasutusse. Instituudil ei ole vahet, kas ülikoolile antakse ruum on V 406 A (ruum, mis oli planeeritud auditooriumiks) või V 407 A, kus Robotiklubi hetkel tegutseb.

Sai käidud üle vaatamas ruumi V 406A. Veenduti, et see ruum on Robotiklubile märksa sobilikum, kui V 407A. Pinda on märksa rohkem (63 m2) ja seinaga on eraldatud töökoja osa. Ruum vajab kasutusse võtmise korral kohest pisiremonti.

Koostatud sai ruumi sooviavaldus prorektorile.

dokumendid/koosolekud/2007/09/17.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1