User Tools

Site Tools


juhendid:avr-cpp-lib

AVR C++ Lib

Tegu on AVR mikrokontrollerite jaoks loodud C++ tarkvarateegiga. Teegi eesmärk on tuua AVR-i programmeerimisse objekt-orienteeritud teguviis ja sellest tulenev võimalusterohkus, hierarhiline ülesehitus ja lihtsus. Kasutaja ei pea AVR C++ Lib kasutades teadma konkreetseid registrite ja bittide nimesid, ega nende toimet, sest kõik on lahendatud läbi verbaalsete funktsioonide ja parameetrite.

Installeerimine

AVR C++ Lib'i installeerimisprogramm Windows'i keskkonnale on alla laetav SourceForge.Net vabavara koondavalt lehelt. Eelnevalt on vaja arvutisse paigaldada AVR-GCC kompilaatorit ja avr-libc tarkvarateeki sisaldav WinAVR.

Unix'i tüüpi operatsioonisüsteemi alla AVR C++ Lib'i töölesaamiseks on tarvilik päisefailide ja lähtekoodi allalaadimine SourceForge.Net SVN serverist ja eelnev AVR-GCC ja avr-libc tööle seadmine. Igale projektile tuleb manuaalselt juurde lisada kasutatavad *.cpp failid AVR C++ Lib'st või kasutada selleks automaatseid vahendeid (nt Eclipse arenduskeskkonda).

Juhend AVR C++ Libi kasutamiseks Eclipse'i programmeerimiskeskkonnas Ubuntu 8.10 näitel. Juhend sisaldab ka AVR C++ Libi paigaldamise õpetust Ubuntule.

Installeerimisõpetus Apple Mac-i jaoks.

Uuendused

Kõige uuema versiooni jaoks ei ole veel installeerimisprogrammi. Uuenduste saamiseks kopeerida selle pakitud kausta sisu WinAVR juurkausta.

Programmeerimine

Autor

juhendid/avr-cpp-lib.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 (external edit)