User Tools

Site Tools


kursused:robot_igayhele:2007:materjalid:aruanne

"Robot igaühele" aruande sisu

Sissejuhatus

 • Meeskonna kooseis
 • Milleks robot peab olema võimeline (ülesanne)
 • Roboti ehitamise etappide kirjeldus.

Ideelahendus, lahenduse analüüs

 • Kui oli mingi varasem idee, mis ei läinud käiku, kirjeldage seda
 • Kirjeldada oma roboti konstruktsiooni, arvamus, miks see hea on
 • Sensorite paigutuse kohta sama jutt
 • Teha oma roboti (lihtne) joonis
 • Programmi algoritmi kirjeldus (vabas vormis või nt. Flow Chart - plokkskeem, kes oskab seda)
 • Probleemid, soovitused nendest hoidumiseks
  • Lühidalt kirjeldada, millised probleemid olid, kuidas need lahendati
 • Kokkuvõte
  • Mis õppisite, arvamus tehtud tööst
 • Lisad
  • Tarkvara lähtekood (vt. 4. päeva alt)
  • Elektriskeem (saab siit)
  • Muud illustratsioonid, pildid jne.
kursused/robot_igayhele/2007/materjalid/aruanne.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 (external edit)