User Tools

Site Tools


liikmed:alex_vahter

Alex Vahter

Sünniaeg: 28.10.2001
Eriala: Informaatika​

Seotus klubiga

  • Huviline alates 09.​2021
  • Liige alates 11.2021

Oskused robotiehituses

  • CAD
  • Python
  • Java

Projektid

  • 2021 Minisumo
  • 2022 Lucifer
liikmed/alex_vahter.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 (external edit)