User Tools

Site Tools


liikmed:karl_rasmus_uibo

Karl Rasmus Uibo

Sünniaeg: Juuli, 2001
Eriala: Tootearendus ja robootika (bakalaureus, 1. aasta)
E-mail: uiborasmus@gmail.com
Telefon: 56907908

Särgi suurus: S

Seotus klubiga

  • Huviline alates September 2021
  • Liige alates November 2021

Oskused robotiehituses

  • 3D-modelleerimine (SolidWorks)
  • Baas teadmised elektroonikast ja mehaanikast
  • Algteadmised STM32 programmeerimisest
liikmed/karl_rasmus_uibo.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 (external edit)