User Tools

Site Tools


liikmed:krister_kaldre

Krister Kaldre

Sünniaeg: 26.03.2000
Eriala: Tootearendus ja Robootika (Bakalaurus, 1. aasta) E-mail: kaldrekrister@gmail.com
Telefon: +37253543711 Särgi suurus: L

Seotus klubiga

  • Huviline alates September 2021
  • Liige alates November 2021

Oskused robotiehituses

  • Programmeerimiskeeled: C, C++
  • STM32 programmeerimine
liikmed/krister_kaldre.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 (external edit)