User Tools

Site Tools


liikmed:marten_laanisto

Marten Laanisto

Sünniaeg: 12.02.2000
Eriala: Tootearendus ja robootika, bakalaureus

liikmed/marten_laanisto.txt · Last modified: 2022/07/01 11:16 by karoliina.rebane