User Tools

Site Tools


liikmed:mentrolus

Mentorid ja nende juhendatavad

Tuutorluse märksõnad

 • Idee on paremini kaasata ja integraarida uusi huvilisi klubi tegemistesse
 • Kõigil klubi liikmetel on kohustus olla tuutor uuele huvilisele
 • Esmase infona uurida kindlasti järgmist:
  1. kes oled (kontakt)?
  2. kust tuled (taust)?
  3. Mis on huvi?
 • Uute huviliste määramine toimub klubi liikmete nimekirja alusel, kus on ka näha kes kellele määrati. Nimekiri on toodud ülalpool.
 • Tuutor võtab juba ühendust uue huvilisega ning vajadusel täpsustab tema soove ja/või annab juba konkreetseid soovitusi
 • Ole kursis, mis klubis toimub
liikmed/mentrolus.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 (external edit)