User Tools

Site Tools


projektid:arendusprojektid:rokk

RObotiKlubi Kohver (ROKK)

Üldine

ROKK on Robotiklubi poolt arendatav kohver, mida saab kasutada väljapoole suunatud üritustel meelelahutuselemendina. Kohvris tuleb kindla aja peale lahendada kuni neli ülesannet. Aeg jookseb inimestel kogu aeg taimerina silme ees. Kui etteantud aja jooksul ülesandeid ära ei lahendata, siis kohver annab helisignaali või mõne muu efektiga märku. Idee on kohvris lahendatavad ülesanded teha moodulitena, mida on võimalik lihtsasti välja vahetada.

Kohvri kirjeldus

Kohvris on koht kuni neljale alammoodulile. Iga alammoodul on eraldiseisev tükk. Kohvri üldine joonis on allpool

Alammoodulitele esitatavad nõuded

Mehaanika

Alammoodul peab täpselt mahtuma sekstiooni, mis on osa kohvri sisse ehitatud raamist. Sektsioone on kokku neli. Raam on kohvri tasapinnast 2 cm madalam, see on ka ruum, mille võrra võib alammoodulil paiknevad asjad raamist kõrgemal olla. Raamist allapoole on alammoodulile ruumi 4 cm võrra. Alammoodulil peab olema põhja paigutatud magentid, mis kinnitavad alammooduli kohvri põhja külge.

Täpsemad mehaanilised nõuded alammoodulile on kirjeldatud siin karp.pdf

Lisaks peab arvestama, et alammooduli asjad elaksid üle ka transporti, kui kohver on külili asendis.

Elektroonika

Elektroonika ühenduste üldskeem on siin:

Põhimoodul suhtleb alammoodulitega üle SPI liidese. Korraga suhtleb põhimoodul ainult ühe alamooduliga korraga. CS viikude abil valib põhimoodul, millise alamooduliga ta hetkel suhtleb. Signaalide juhtmete vedamine alammoodulitesse toimub järgmise põhimõtte järgi:

Toiteplaadi põhimõtteskeem on selline

Toitejuhtemstik läheb sarnaselt signaaljuhtmetega.

Signaaljuhtmed ja toitejuhtmed saavad kokku alammooduli juures ühes pistikus plaadil. Alammoodul peab nüüd ühenduma sellesse 2*5 väljaviiguga pistikusse, mille pinout on järgmine.

Alammooduli elektroonikale seatud nõuded:

1) Alammooduli põhjast (või külje pealt) peab tulema kaabel, mis ühendatakse eelpool mainitud pistikusse. SPI siin töötab 3.3V peal.

2) Alammoodul ei tohi ühendada mingeid muid SPI sensoreid sama siini külge, millega suheldakse põhimooduliga. Kui tahetakse kasutada SPI sensorit, siis selleks peab alammooduli mikrokontrolleril olema toetatud kaks erinevat SPI perifeeriat.

3) Alammooduli maksimaalne voolutarve on 500 mA.

Tarkvara

Põhimoodul suhtleb alammoodulitega üle SPI siini järgnevalt:

Registri aadressi 0x22 kaudu annab alamoodul teada oma ülesande staatuse kohta.
7 - ülesanne pole lahendatud
8 - ülesanne on lahendatud

Registri aadressi 0x23 kaudu alglähtestab peamoodul alammooduli

Tarkvara on leitav klubi gitlab konto all. https://gitlab.com/TTYRobotiklubi/rokk.git

projektid/arendusprojektid/rokk.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 (external edit)