User Tools

Site Tools


projektid:robotid:holjuk:tutvustus

Hõljuk

Tegemist on robotiklubi esindusrobotiga, mis on vajalik TTÜ tudengite praktiliste teadmiste ja oskuste arendamiseks ning messidel, konverentsidel robotiklubi ja TTÜ esindamiseks. Lisaks sellele on robotil praktiline tähtsus: kodu-, vaatlus-, pääste- ja luurerobotina.
Ehitatav robot on mehitamata õhumasin, mis põhineb Coanda efektil. Tegemist on robotiga, mis on esmajoones ettenähtud siseruumides liikumiseks, on ohutu ja võimeline end stabiilselt õhus paigal hoidma. Robotile on paigutatud juhtmeta värvikaamera ja on täielikult kaugjuhitav.

Projekti „Hõljuk“ tulevik

Kaugemas perspektiivis on kavas ehitada autonoomsete hõljukite grupp atraktiivse õhuakrobaatika esitlusteks ja robotite grupi koostööalgoritmide uurimiseks ja rakendamiseks. Robot on võimeline lendama ka välistingimustes ja suudab kanda erinevaid andureid nii, et suudaks osaleda näiteks päästetöödel või teha kõrgehitiste inspektsiooni jne. Selle käigus saab koostatud hulga teadus- ja lõputöid.

Viited

Esimese etapi plaan

Esindusroboti esimese etapi käigus ehitatakse kaugjuhitav hõljuk, mis on võimeline lendama ja mis saadab videopilti juhtimisjaamale.

Tegevus

Projekti näol on tegemist esimese tõelise teadusprojektiga kogu robotiklubi tegevuse jooksul. Projekt on mänginud olulist rolli robotiklubi kui organisatsiooni arengus ning toonud hulgaliselt uusi kogemusi ja teadmisi, mis võeti juba kasutusele sumorobotite võistluseks ettevalmistamisel. Kõigile projektist osavõtjatele oli õhumasina ehitamine täiesti uus kogemus. Olulisel määral arendas see projektis osalenud TTÜ tudengite kompetentsi aerodünaamiliste masinate ehitamisel. Tundma sai õpitud kergmaterjalide omadusi ja omandatud nende oskuslik kasutamine.

1. aprillil tutvustati huvilistele „Hõljuki“ projekti teadusklubide seminaril TTÜ aulas. Edasi tegeleti konstruktsiooni tugevdamisega, uuriti massikeskme optimaalset asukohta ja anti õhumasinale kaubanduslik välimus. Lisaks sellele uuriti mudeli aerodünaamilisi omadusi tossumasina abil ning seda dokumenteeriti videodega. Nii selgusid paari nädala jooksul mudeli nõrgad kohad ning kõik need, mille parandamist ressursid võimaldasid, sai kõrvaldatud. Tulemuseks oli täielik stabiilsus meetri kõrgusel lendamisel. 15. aprillil toimunud Riia tehnikamessil “Robotika 2008” TTÜ’d esindanud väljapanekul oli „Hõljuk“ põhiline eksponaat, mis tõmbas ligi hulgaliselt huvilisi, kellele jagati õhumasina tutvustamise kõrvalt umbes 150 infolehte. Messi lõppedes sai edukalt esmakordselt avalikuse ees demonstreeritud „Hõljukit“ lendamas.


TTÜ Üliõpilasesindus

Tegijad

Mehhaanika töögrupp

Elektroonika töögrupp

Arvutitehnika töögrupp

Sponsorigrupp

projektid/robotid/holjuk/tutvustus.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1