User Tools

Site Tools


syndmused:kohtumine_eitsa_toetuseks

Kohtumine EITSA projekti toetuse saamiseks

15.05.2006 Rainer Sternfeld, Peeter Salong ja Martin Allik käisid hr Kübarsepa jutul, et saada juba konkreetne summa EITSA projektis osalemiseks. Tulemused:

  1. hr Kübarsepp viitas, et tasuks osaleda mitte eriotstarbelise labori sisustamise konkurssil, vaid IKT eriala rakendamine kõrghariduses konkurssil. Viimane ei eeldanud taotleja seost IT teaduskonna erialadega.
  2. hr Kübarsepp soovitas teha lausa projekt kahasse kahe teaduskonna peale, kuna Robotiklubi huvilised on põhiliselt Mehaanika ja IT teaduskonnast.
  3. Robotiklubi toetuseks andis hr Kübarsepp suusõnaliselt 10000 EEK.
syndmused/kohtumine_eitsa_toetuseks.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1