User Tools

Site Tools


teenused:tootoad:minisumo

MiniSumo

Kursuse kestus: 2-2,5 tundi.
Vanus: 14+ (robootikast eelteadmisi pole vaja)

Üldteave

Töötoas ehitatakse Minisumo robot, mis on mõeldud võitlemise jaoks. Tema ülesanne on sumoringist leida vastane ning ta sealt välja lükata. Töötoas on juhendajateks tudengid ning meisterdamist jätkub küllalt. Töötoa käigus saab teha erinevaid katseid ning võrrelda teoreetilisti tulemusi reaalsetega. Samuti toimuvad võistlused töötoas osalejate vahel, kuni leitakse antud töötoa kõige kõvem robot!

Kursuse sisu

Kursuse käigus õpitakse valmistama roboti kere ja liikuvplatvormi. Samuti õpetame seda, mis teeb roboti robotiks e tutvustame selle elektroonilist aju, kasutades selleks lihtsaid analooge.
Lisaks tehakse katseid ja ülesandeid, mis seovad roboti ehitust kooli teadmistega.

  • Ettevalmistused roboti ehitamiseks
  • Roboti ehitamine (Mõõtmine, saagimine, puurimine, teipimine jne)
  • Ülesanded, mille lahendamiseks tuleb kasutada ehitatud robotit
  • Duellid sumo väljakul parima roboti välja selgitamiseks.
  • Soovi korral deathmatch (kõik robotid korraga väljakul)

Viited

Galerii

Pildid toimunud kursustest:

Läbiviijad

Töötoa välja töötamist toetas Haridus-ja Teadusministeerium

teenused/tootoad/minisumo.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1