User Tools

Site Tools


tegevuskava:2010

2010 aasta tegevuskava

Tegevused on jaotatud töögrupiti. Tähised:

  • [V] - Vastutaja
  • [T] - Tegija
  • [OK] - Tehtud
  • [PRG] - Käsil
  • [FAIL] - Tegemata
Juhatus
Heiko Pikner, Martin Kontus, Martin Tigasson, Mikk Leini, Peeter Salong
Tähtaeg Tegevus Olek
31.01.2010 Org. tegevusega rahulolu uuringuküsitluse läbiviimine [V] Martin Kontus [OK]
31.01.2010 2009 aasta kokkuvõtte tegemine [V] Peeter Salong [OK]
31.01.2010 2010 aasta tegevuskava koostamine Kõik [OK]
30.03.2010 2009 majandusaasta aruande koostamine [V] Peeter Salong, Finantsteenused, [OK]
01.01.2010 - 31.12.2010 Raamatupidamine [V] Mikk Leini, [T] Peeter Salong [OK]
01.01.2010 - 31.12.2010 Perioodilised üldkoosolekud Kõik [OK]
Arengugrupp
Klubi tegevuste ja eelarve planeerimine. Klubi efektiivsuse, liikmete rahulolu ja juhtimisvõime tõstmine.
[V] Martin Kontus (grupijuht), Peeter Salong, Mikk Leini, Lauri Kirikal, Rain Ellermaa, Tiit Rätsep, Rasmus Raag, Heiko Pikner, Martin Tigasson, Rainer Sternfeld (nõu), Indrek Keskküla
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
31.01.2010 Arengukava koostamine [V] Martin Kontus, [V] Peeter Salong, [V] Mikk Leini, [V] Lauri Kirikal, [T] Martin Tigasson, [T] Rasmus Raag, [T] Indrek Keskküla [OK]
31.12.2010 Töökorralduse loomine ja rakendamine [V] Martin Kontus, Tiit Rätsep, Heiko Pikner, Mikk Leini [PRG]
14.02.2010 Aastatoetuse 2010 taotluse koostamine [V] Martin Kontus, [T] Mikk Leini, [T] Peeter Salong, [T] Lauri Kirikal, [T] Rain Ellermaa, [T] Tiit Rätsep, [T] Heiko Pikner [OK]
01.05.2010 Organisatoorne koolitus kevadel [V] Martin Kontus, [V] Tiit Rätsep [FAIL]
01.01.2010 - 31.12.2010 Organiseerijate leidmine Pidevalt hoitakse silmad, kõrvad lahti [PRG]
25.08.2010 - 01.09.2010 Sügiseses õpingukorraldustes käia tutvustamas [V] Martin Kontus, [T] Rasmus Raag, [T] Mikk Leini [OK]
26.04.2010 EITSA kevadine projekt [V] Lauri Kirikal, Rain Ellermaa, Martin Tigasson, Rasmus Raag, Martin Kontus, Mikk Leini [FAIL]
10.10.2010 EITSA sügisene projekt [V] Martin Tigasson, Märt Juurma [OK]
16.10.2010 Organisatoorne koolitus sügisel [V] Martin Kontus [OK]
31.10.2010 Aastatoetuse 2011 taotluse koostamine [V] Martin Kontus, Heiko Pikner, Peeter Salong, Mikk Leini [OK]
(Endine Haridus-teadus töögrupp, alates 31.08.2010 jagatud Haridusgrupiks ja Tehnikagrupiks)
[V](Lauri Kirikal, Mikk Leini, Martin Kontus, Ronald Tammepõld, Indrek Keskküla, Heiko Pikner, Rain Ellermaa, Marius Siigur, Rasmus Raag, Martin Tigasson, Indrek Tubalkain, Matthias Kuus, Andres Vahter, Siim Sülla, Märt Juurma, Jaanus Karjane, Tiit Rätsep, Alan Pikk, Ly Orgo, Riho Pihlak, Taavi Simson, Martin Meisalu, Mati Kaeeli, Dmitri Jeroškin)
Haridusgrupp (alates 31.08.2010)
Koolituste korraldamine ja õppematerjalide loomine. Klubi oskusteabe suurendamine.
[V] Mikk Leini (grupijuht alates 31.08.2010)
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
01.01.2010 – 31.12.2010 Lähipiirkonna konverentsi leidmine külastamiseks [V] Märt Juurma [PRG]
06.02.2010 Robot Igaühele 2010 [V] Mikk Leini, [V] Märt Juurma, [V] Erki Leitaru [OK]
15.02.2010 Robootikaalane vabaõppeaine [V] Rasmus Raag, [T] Rain Ellermaa, [T] Heiko Pikner, [T] Indrek Tubalkain, [T] Ronald Tammepõld [OK]
12.03.2010 Robotex 2010 ülesande loomine [T] Martin Kontus, [T] Peeter Salong, [T] Mikk Leini [OK]
24.03.2010 Lego kursus linnalaagris [V] Mikk Leini, [T] Indrek Keskküla, [T] Tiit Rätsep [OK]
01.04.2010 - 31.07.2010 Kodulabori Robotexi roboti väljaarendamine [V] Mikk Leini, [T] Artur Peedimaa, Erki Leitaru, Tarmo Prillop, Üllar Soon [OK]
21.04.2010, 28.04.2010 C-keele kiirkursus [V] Peeter Salong [OK]
01.08.2010 Robootikaalane wiki [V] Mikk Leini, Tiit Rätsep, Martin Kontus, Rasmus Raag, Matthias Kuus
23.10.2010 CAN kiirkursus [V] Mikk Leini, Peeter Salong [OK]
09.10.2010 USB device kiirkursus [V] Mikk Leini
Tehnikagrupp (alates 31.08.2010)
Võistlusrobotite ja tudengiteadusprojektide edukas elluviimine.
[V] Heiko pikner (grupijuht alates 31.08.2010)
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
01.05.2010 3 kg Sumoroboti projekt [V] Mikk Leini, [T] Jaanus Karjane, [T] Siim Sülla, [T] Mati Kaeeli, [T] Lauri Kirikal [PRG]
20.03.2010 Minisumo roboti projekt [V] Rain Ellermaa, [T] Marius Siigur [OK]
01.05.2010 Killer-i tuunimine [V] Heiko Pikner [OK]
01.01.2010 – 31.06.2010 Hõljuk [V] Martin Tigasson, Tiit Rätsep?, Martin Meisalu?, [FAIL]
01.01.2010 – 31.06.2010 CNC pink [V] Martin Tigasson, Tiit Rätsep, Rasmus Raag, Martin Meisalu? [FAIL]
12.05.2010 - 03.12.2010 Robotex 2010 robotite ehituse organiseerimine [V] Heiko Pikner [OK]
15.04.2010 Motika sideseade (reporteri motikamehed) [V] Rasmus Raag [FAIL]
01.01.2010 – 31.12.2010 Tudengisatelliit [V] Andres Vahter [FAIL]
2010 Lasermõõdiku projekt [V] Alan Pikk [FAIL]
01.07.2010 - 01.08.2010 Robotex 2010 IR majakate valmistamine [V] Mikk Leini, [T] Rain Ellermaa, [T] Martin Tigasson, [T] Tarmo Prillop [OK]
Sotsiaalgrupp (alates 31.08.2010)
Motivatsiooni- ja esindusürituste läbiviimine. Sümboolika arendamine.
[V] Peeter Salong (grupijuht alates 31.08.2010)
(Endine Välissuhtluse punt, alates 31.08.2010 Sotsiaalgrupi osa)
[V] Martin Kontus, Rain Ellermaa, Mikk Leini, Tiit Rätsep, Rasmus Raag, Heiko Pikner, Indrek Keskküla, Marius Siigur, Siim Viilup, Erki Leitaru, Martin Meisalu, Kristi Seppa, Ronald Tammepõld
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
05.03.2010 CADrina [V] Martin Kontus, [T] Ronald Tammepõld, [T] Indrek Keskküla, [T] Heiko Pikner, [T] Tiit Rätsep [OK]
18.03.2010 - 24.03.2010 1st European Robotsumo Championship külastus [V] Jaanus Karjane, [V] Martin Kontus, [T] Lauri Kirikal, [T] Mikk Leini, [T] Rain Ellermaa, [T] Heiko Pikner, [T] Marius Siigur, [T] Mati Kaeeli, [T] Siim Sülla [OK]
22.03.2010 TTÜ avatud uste päev ja tudengimess kevadel [V] Rasmus Raag, [T] Tiit Rätsep, [T] Ronald Tammepõld [OK]
31.03.2010 Tutvumisõhtu kevadel [V] Kristi Seppa, [V] Martin Kontus, [T] Mikk Leini [OK]
01.04.2010 Studioosuses klubi tegevustest kevadel [V] Martin Kontus [OK]
08.04.2010 - 09.04.2010 Tehnikapäevad TTÜ-s [V] Rasmus Raag, [T] Tiit Rätsep, [T] Heiko Pikner, [T] Marius Siigur [OK]
19.04.2010 Robotite demo Lennuliiklusteeninduse kliendipäeval [V] Rain Ellermaa, [T] Tiit Rätsep, [T] Heiko Pikner, [T] Mikk Leini [OK]
09.05.2010 Rootsi robotiehitajatega kontakti loomine [V] Siim Viilup [OK]
01.05.2010 BRS Riga Spring Cup külastus [V] Mikk Leini, Martin Kontus, Rain Ellermaa, Marius Siigur, Indrek Keskküla [OK]
07.05.2010 Robotite päev Solarises [V] Martin Kontus, [T] Heiko Pikner, [T] Rain Ellermaa, [T] Ronald Tammepõld, [T] Tiit Rätsep [OK]
14.05.2010 Avastusretk teadusmaalilma (ekskursioon lastele) [V] Mikk Leini, Erki Leitaru [OK]
15.05.2010 - 16.05.2010 Mudilaste multilaegas kinos Artis [V] Mikk Leini, [T] Tiit Rätsep, [T] Renee Kauler [OK]
01.06.2010 - 02.10.2010 BRS Tallinn Autumn Cup korraldamine [V] Renee Kauler, Sigrid Münter, Martin Kontus, Mikk Leini, Sirje Tammemäe, Tiit Rätsep, Ly Orgo, Raul piiber [OK]
04.08.2010 Legokoolitus Lapikute üritusel [V] Indrek Keskküla [OK]
23.08.2010 Rebaste orienteerumine [V] Peeter Salong, Ly Orgo, Sigrid Münter [OK]
01.09.2010 Tutvumisõhtu sügisel [V] Erki Leitaru, Martin Kontus, Mikk Leini, [OK]
15.09.2010 Tudengielus sügisel [V] Sigrid Münter, [T] Erki Leitaru, [T] Tiit Rätsep, [T] Ly Orgo, [T] Heiko Pikner [OK]
01.09.2010 Studioosuses klubi tegevustest sügisel [V] Martin Kontus, Renee Kauler [OK]
18.10.2010 - 05.11.2010 Näituse Robotex 10 kaasorganiseerimine [V] Peeter Salong, Martin Kontus [OK]
25.10.2010 TTÜ Avatud uste päev [V] Sigrid Münter, Renee Kauler, Tarmo Prillop [OK]
29.10.2010 Konverents “Visioonist lahendusteni 2010” [V] Peeter salong, Kristi Seppa, Alan Pikk [OK]
17.10.2010 - 19.10.2010 Masinaehituse mess “Instrutec 2010” [V] Kristi Seppa [OK]
20.03.2010 – 03.12.2010 Robotex 2010 kaasorganiseerimine [V] Martin Kontus, Martin Meisalu, Renee Kauler [OK]
14.10.2010 - 03.12.2010 Sümboolika arendamine [V] Kristi Seppa, Sigrid Münter [OK]
(Endine Motiveerimise punt, alates 31.08.2010 Sotsiaalgrupi osa)
[V]Peeter Salong, Matthias Kuus, Elary Saagim, Siim Sülla, Tiit Rätsep, Matthias Kuus, Erki Leitaru, Heiko Pikner, Kristi Seppa, Sigrid Münter, Alan Pikk, Ly Orgo, Martin Meisalu
01.02.2010 - 31.12.2010 Igakuine filmiõhtu [V] Alan Pikk, Siim Sülla [OK]
31.03.2010 Saunaõhtud kevadsemestril [V] Erki Leitaru, [V] Kristi Seppa [OK]
09.04.2010 Lan-party - kevad [V] Elary Saagim, Matthias Kuus [OK]
05.05.2010 Klubi sünnipäev [V] Peeter Salong, Kristi Seppa, Mikk Leini, Martin Kontus [OK]
xx.06.2010 Sots-õhtu “Värske mätas” ITK-ga [V] Peeter Salong, Heiko Pikner, Kristi Seppa [FAIL]
13.06.2010 Suvepäevad koos Sotsiaalteaduskonna ÜN-iga [V] Peeter Salong [OK]
28.08.2010 - 29.08.2010 Suvine matk saunaõhtuga [V] Peeter Salong, Mikk Leini, Kristi Seppa, Ly Orgo, Martin Meisalu [FAIL]
25.09.2010 Ühismatk ITK robotiklubiga [V] Mikk Leini, [V] Peeter Salong [OK]
16.10.2010 Lan-party - sügis [V] Elary Saagim, Siim Sülla, Tiit Rätsep [OK]
01.09.2010 - 31.12.2010 Saunaõhtud sügissemestril [V] Erki Leitaru, [V] Kristi Seppa [OK]
Haldusgrupp (alates 31.08.2010)
Klubi infrastruktuuri (ruum, veeb, IT-vahendid) haldamine. Klubi varustatuse tagamine.
[V] Martin Tigasson (grupijuht alates 31.08.2010)
(Endine Klubiruumi punt, alates 31.08.2010 Haldusgrupi osa)
[V] Martin Tigasson, Indrek Keskküla, Heiko Pikner, Matthias Kuus, Martin Kontus, Lauri Kirikal, Heiko Pikner, Jaanus Karjane, Elary Saagim, Erki Leitaru, Andres Vahter, Tiit Rätsep, Taavi Simson, Kaarel Raspel, Andres Ormisson?
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
01.12.2010 Veebikaamera lüliti [V] Indrek Keskküla, Tiit Rätsep [OK]
01.01.2010 - 31.12.2010 Klubiruumi ligipääsu administreerimine [V] Heiko Pikner [OK]
01.01.2010 - 31.12.2010 Klubiruumi korrapidamisgraafiku haldamine [V] Peeter Salong [OK]
xx.04.2010 Klubiruumi kevadised koristustalgud [V] Mikk Leini [FAIL]
09.10.2010 Klubiruumi sügisesed koristustalgud [V] Heiko Pikner, Hendrik Püi, Harry Mündel, Tarmo Prillop [OK]
01.01.2010 - 31.12.2010 Inventari täiendamine [V] Mikk Leini, [V] Siim Sülla, [V] Tiit Rätsep, Rain Ellermaa [OK]
01.01.2010 - 31.12.2010 Klubiruumi ergonoomika (mööbel jmt) [V] Martin Tigasson, Mikk Leini, Heiko Pikner, Tiit Rätsep, Erki Leitaru [OK]
31.12.2010 Uue klubiruumi projekteerimine [V] Martin Kontus, Mikk Leini, Lauri Kirikal, Heiko Pikner, Rain Ellermaa, Taavi Simson [OK]
31.12.2010 ID-kaardi lugejaga ukseavaja [V] Jaanus Karjane, Ronald Tammepõld, Elary Saagim, Matthias Kuus, Kaarel Raspel [FAIL]
(Endine Veebilehe punt, alates 31.08.2010 Haldusgrupi osa)
[V] Mikk Leini, Rasmus Raag, Siim Sülla, Riho Pihlak, Üllar Soon
01.01.2010 - 31.12.2010 Veebilehe kujundus ja struktuur [V] Mikk Leini, [T] Üllar Soon [OK]
01.06.2010 Veebilehe uus menüü [V] Üllar Soon [OK]
01.07.2010 Uudisvoo loomine kodulehel (esilehel) Märt Juurma, Mikk Leini [OK]
01.07.2010 Foorum integreerituna Wikiga [V] Riho Pihlak, Mihkel Tallo [FAIL]
31.12.2010 SVN serveri ülespanek [V] Mikk Leini, [T] Tõnis Märtmaa [OK]
tegevuskava/2010.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1