User Tools

Site Tools


tegevuskava:2013

2013 aasta tegevuskava

Juhatus

Juhatus
[GRP_LDR]
[V] Rain Ellermaa (esimees), Lauri Leemet, Siim Sülla, Sigrid Münter
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
10.02.2013 Aasta I poole tegevuskava, töögruppide koosolekud Juhatus [OK]
01.04.2013 Majandusaasta aruanne Siim, Rain, Liina [PRG]
01.07.2013 Aasta II poole tegevuskava, töögruppide koosolekud Juhatus
01.11.2013 Aastatoetus 2014 taotluse koostamine Juhatus

Arengugrupp

Arengugrupp
Klubi tegevuste ja eelarve planeerimine. Klubi efektiivsuse, liikmete rahulolu ja juhtimisvõime tõstmine.
[GRP_LDR]
[V] Rain Ellermaa (grupijuht), Martin Kontus, Peeter Salong, Mikk Leini, Heiko Pikner, Tarmo Prillop, Rasmus Raag, Sigrid Münter, Siim Sülla
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
Kevad Arengukava koostamine Kõik [FAIL]
Kevad Rahuloluküsitlus Kõik [OK]
Sügis 2014 aasta eelarve planeerimine Kõik [OK]

Haridusgrupp

Haridusgrupp
Koolituste korraldamine ja õppematerjalide loomine. Klubi oskusteabe suurendamine.
[GRP_EDU]
[V] Rain Ellermaa (grupijuht), Martin Kontus, Mikk Leini, Heiko Pikner, Peeter Salong, Tiit rätsep, Märt Juurma, Martin Meisalu
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
Omakoolitused
Kevad Teeme Ise 2013 [V] Rain, Tarmo, Siim (vähe), [OK]
Kevad Robot Igaühele 2013 [V] Rain, Tiit [OK]
26. veebruar EAGLE CAD kursus [V] Rain, Heiko, Siim [OK]
Kevad Robotex 2013 kursus [V] Peeter, Robotex 2012 osalejad [OK]
Kevad/Sügis Roomba koolitus [V] Matthias [OK]
Sügis CAN kursus [V] Peeter, Mikk [FAIL]
Sügis C-kursus [V] Peeter, Siim, Tõnis [OK]
Sügis C-jätkukursus (joonejärgijad) [V] Siim, Tiit [OK]
Sügis Trükkplaatide tegemise kursus [V] Rain (org), Heiko, Tiit, Üllar, (Mikk) [FAIL]
Sügis STM32 algajakoolitus [V] Mikk, [OK]
Talv Jootmiskoolitus algajatele [V] Mikk, Rain [FAIL]
Talv Jootmiskoolitus SMD [V] Mikk, Rain [OK]
Tellitavad koolitused
2013 Töötoad kiirkohvriga [V] Rain, Siim, Lauri, Marianne, Kristjan, Sigrid [OK]
2013 Töötoad LEGOdega [V] Lauri, Marianne [OK]
Sisse ostetavad koolitused
Kevad 2013 Elektroonika baaskursus [V] ITÜN / Elektroonikud [OK]
Sügis 2013 Android baaskoolitus [V] Lapikud [FAIL]

Tehnikagrupp

Tehnikagrupp
Võistlusrobotite ja tudengiteadusprojektide edukas elluviimine.
[GRP_SCI]
[V] Siim Sülla (grupijuht),Heiko Pikner, Mikk Leini, Matthias Kuus, Riho Pihlak, Rain Ellermaa, Konstantin Shibin, Lauri Leemet, Peeter Salong, Indrek Tubalkain, Tarmo Prillop, Tiit Rätsep, Ly Orgo, Renee Kauler
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
01.05.2013 Teeme robot [V] Arthur, [T] Marianne [OK]
01.09.2013 Roomba sumorobot [V] Matthias, [T] [OK]
01.09.2013 Minisumo Ninja 2 [V] Tiit, [T] Ly [FAIL]
01.09.2013 Minisumo NoGrip 4 [V] Rain, [T] [OK]
01.09.2013 3 kg sumorobot Scythe (Vikat) [V] Mikk, [T] Siim, [T] Konstantin, [T] Mati [OK]
01.09.2013 Hexapodi arendus [V] Ingvar [OK]
01.11.2013 Robotex võistlusrobotid [V] Siim, [T] [OK]
31.12.2013 Follower robot [V] Peeter, [T] Tõnis, [T] Marianne, [T] Kristjan, [T] Kaupo [OK]

Sotsiaalgrupp

Sotsiaalgrupp
Motivatsiooni- ja esindusürituste läbiviimine. Sümboolika arendamine.
[GRP_ENT]
[V] Sigrid Münter (grupijuht), Marianne Nugis, Rain Ellermaa, Lauri Leemet, Siim Sülla, Andres Jakovlev, Sander Sööt
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
07.02.2013 Tutvumisõhtu [V] Sigrid [T] Rain [T] Lauri [T] Siim [OK]
04.05.2013 Sünnipäeva pidamine (5.mai) [V] Andres [T] [OK]
Kevad Soolaleivapidu [V] Sigrid [T] Rain [T] Lauri [T] Siim [OK]
Sügis Õpingukorraldus [V] Rasmus [T] Marianne [OK]
Sügis Rebaste orienteerumine [V] Marianne [T] Siim, Andres, Rain, Sigrid, Kaupo, Arthur [OK]
Sügis Tutvumisõhtu [V] Sigrid [OK]
14.12.2013 Jõulupidu [V] Sigrid [T] Andres [OK]
Terve aasta Sümboolikaga seotu arendamine [V] Sigrid [T] Andres [OK]
Terve aasta Saunaõhtud [V] Sigrid [OK]
Terve aasta Filmiõhtu [V] Alan [T] Siim [T] Marianne [OK]
Terve aasta Erinevad messid [V] Sigrid [T] Marianne [T] Sander [T] Siim [T] Rain [T] Heiko [T] Lauri [OK]
Terve aasta Lühikursused ja töötoad [V] Rain [T] Lauri [T] Marianne [T] Sigrid [T] Kristjan [T] Ingvar [T] Andreas [T] Sten [OK]
2 x aastas Aktiivsem üritus (Kardisõit, Megazone, piljard) [V] Sander [OK]
2 x aastas Pubiõhtu mõne organisatsiooniga [V] Sigrid [T] Andres (Tartu õhtu) [FAIL]
2 x aastas LAN Lapikutega [V] Sigrid [FAIL]
1 x aastas Matk [V] Mikk [OK]
Sügis Robotex 2013 korraldus [V] Mikk [OK]

Haldusgrupp

Haldusgrupp
Klubi infrastruktuuri (ruum, veeb, IT-vahendid) haldamine. Klubi varustatuse tagamine.
[GRP_SCI]
[V] Lauri Leemet (grupijuht), Mikk Leini, Siim Sülla, Üllar Soon, Peeter Salon, Tõnis Märtmaaa
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
Kevad Korrapidamise loomine [V] Lauri [OK]
Kevad Liikmehaldus [V] Üllar, Andres, Tõnis [FAIL]
Kevad EITSA projekt kevad [V] Mikk, Lauri [FAIL]
Kevad Uue ruumi sisustamine [V] Lauri [OK]
Kevad Kolimine [V] [OK]
Sügis Koristustalgud sügis [V] Lauri [OK]
Sügis EITSA projekt sügis [V] [FAIL]
Sügis Materjalide hankimine [V] Lauri [OK]
Sügis tööriistade täiend/korrash [V] Lauri [OK]

Tegevused on jaotatud töögrupiti. Tähised:

  • [V] - Vastutaja
  • [T] - Tegija
  • [OK] - Tehtud
  • [PRG] - Käsil
  • [FAIL] - Tegemata
tegevuskava/2013.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1