User Tools

Site Tools


tegevuskava:2014

2014 aasta tegevuskava

Juhatus

Juhatus
[GRP_LDR]
[V] Rain Ellermaa (esimees), Lauri Leemet, Siim Sülla, Sigrid Münter, Kaupo Raid
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
10.02.2014 Aasta I poole tegevuskava, töögruppide koosolekud Juhatus [OK]
Veebruar Uue majandustarkvara leidmine ja juurutamine Juhatus, Mikk, Liina [OK]
01.04.2014 Majandusaasta aruanne 2013 Siim, Rain, Liina [OK]
01.07.2014 Aasta II poole tegevuskava, töögruppide koosolekud Juhatus [OK]
01.11.2014 Aastatoetus 2015 taotluse koostamine Juhatus [OK]
Aasta Sponsorlusega tegelemine Juhatus, Projektijuhid [OK]

Arengugrupp

Arengugrupp
Klubi tegevuste ja eelarve planeerimine. Klubi efektiivsuse, liikmete rahulolu ja juhtimisvõime tõstmine.
[GRP_LDR]
[V] Rain Ellermaa (grupijuht), Martin Kontus, Peeter Salong, Mikk Leini, Heiko Pikner, Tarmo Prillop, Rasmus Raag, Sigrid Münter, Siim Sülla, Marianne Nugis
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
Aasta Arengukava koostamine Kõik [FAIL]
Mai Rahuloluküsitlus Kõik [OK]
Sügis 2015 aasta eelarve planeerimine Kõik [OK]

Haridusgrupp

Haridusgrupp
Koolituste korraldamine ja õppematerjalide loomine. Klubi oskusteabe suurendamine.
[GRP_EDU]
[V] Rain Ellermaa (grupijuht), Mikk Leini, Heiko Pikner, Peeter Salong, Rasmus Raag, Kaupo Raid, Arthur Randjärv, Tõnis Märtmaa, Siim Sülla, Sigrid Münter, Ingvar Lond
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
Omakoolitused
Kevad Teeme ise 2014 [V] Rain, Lauri, Kaupo, Arthur, Siim, Peeter [OK]
Kevad Robot Igaühele 2014 [V] Rain, Ingvar [OK]
02.04.2014 Altium CAD kursus [V] Rain [OK]
Kevad Robotex 2014 kursus [V] Tõnis, Siim, Lauri, Robotex 2013 osalejad [OK]
Kevad C++ Robotis kiirkursus [V] Tõnis [OK]
Kevad/Sügis STM32 algajakoolitus [V] Mikk, Peeter [OK]
Kevad CAN kursus (STM32) [V] Mikk, Peeter [OK]
Kevad Solidworks tips and tricks [V] Lauri, Siim [OK]
Kevad/Sügis Roomba koolitus [V] Eero [OK]
September C-kursus [V] Siim [FAIL]
September Väikerobotite ehitamise kursus 2014 [V] Rain, Kaupo [OK]
Sügis Ruumprintimise kursus [V] Kaupo, Rain [FAIL]
Sügis Jootmiskoolitus SMD [V] Mikk, Rain [FAIL]
Tellitavad koolitused
2014 Töötoad kiirkohvriga [V] Sigrid, [OK]
2014 Töötoad LEGOdega [V] Lauri, Marianne [OK]

Tehnikagrupp

Tehnikagrupp
Võistlusrobotite ja tudengiteadusprojektide edukas elluviimine.
[GRP_SCI]
[V] Siim Sülla (grupijuht),Heiko Pikner, Mikk Leini, Matthias Kuus, Rain Ellermaa, Konstantin Shibin, Lauri Leemet, Peeter Salong, Indrek Tubalkain, Tarmo Prillop, Tiit Rätsep, Ly Orgo
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
Märts Joonejärgija Kärp [V] Indrek, [T] Lauri [OK]
Mai/November Roomba sumorobot [V] Eero raav [OK]
Märts/Mai/ Minisumo LessGrip [V] Rain, [T] Eero, [T] Kaupo [OK]
November Minisumo Shorty [V] Kaupo, [T] Eero, [T] Rain [OK]
November Robotex jalgpallirobotid [V] Tõnis, [T] Mentorid ja ehitajad [OK]
November ICD Grand Challenge robot [V] Siim, [T] Rain, [T] Indrek, [OK]
November Micromouse [V] Alex Lõhmus, [T] Kalle Novikov [FAIL]
November Folkrace [FAIL]
Detsember 3 kg sumorobot Scythe (Vikat) [V] Mikk, [T] Siim, [T] Konstantin, [T] Sergei, [T] Heiko, [T] Andre, [T] Mihkel [OK]
Detsember Järgija robot [V] Peeter, [T] Arthur, [T] Mehis [OK]

Sotsiaalgrupp

Sotsiaalgrupp
Motivatsiooni- ja esindusürituste läbiviimine. Sümboolika arendamine.
[GRP_ENT]
[V] Sigrid Münter (grupijuht), Marianne Nugis, Rain Ellermaa, Lauri Leemet, Siim Sülla, Andres Jakovlev, Sander Sööt
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
03.05.2014 Sünnipäeva pidamine Tallinna lähiümbruses, Viikingid? [V] Sigrid [T] Rain [OK]
Sügis Õpingukorraldus [V] Rasmus [T] Andres [OK]
Sügis Rebaste orienteerumine [V] Marianne [OK]
Sügis Tutvumisõhtu x2 [V] Andres [OK]
13.12.2014 Jõulupidu Tallinnas [V] Sigrid [T] Andres [OK]
Terve aasta Sümboolikaga seotu arendamine [V] Sigrid [T] Andres [OK]
Terve aasta Saunaõhtud [V] Lauri [OK]
Terve aasta Filmiõhtu [V] Marianne-kinos [T] Siim- klubis [OK]
Terve aasta Erinevad messid [V] Sigrid [OK]
Terve aasta Lühikursused ja töötoad [V] Sigrid [T] Lauri [T] Marianne [T] Rain [T] Andres [T] Ingvar [T] Andreas [T] Sten [OK]
2 x aastas Aktiivsem üritus (Kardisõit, Megazone, piljard) [V] Marianne [V] Siim, Sigrid [OK]
1 x aastas Pubiõhtu mõne organisatsiooniga [V] Andres [FAIL]
2 x aastas LAN Lapikuteta [V] Kaupo [OK]
1 x aastas Matk [V] Mikk [OK]
Sügis Robotex 2014 korraldus [V] Mikk [OK]

Haldusgrupp

Haldusgrupp
Klubi infrastruktuuri (ruum, veeb, IT-vahendid) haldamine. Klubi varustatuse tagamine.
[GRP_SCI]
[V] Lauri Leemet (grupijuht), Mikk Leini, Siim Sülla, Üllar Soon, Peeter Salong, Tõnis Märtmaaa
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
Kevad Koduleht [V] Lauri, kõik teised ka oma projektid kirja [FAIL]
Kevad Liikmehaldus [V] Tõnis [OK]
Kevad EITSA projekt kevad [V] Lauri, Rain [OK]
Kevad Serveri haldus [V] Tõnis [T] Mikk [OK]
Sügis Koristustalgud sügis [V] Lauri [OK]
Sügis EITSA projekt sügis [V] [FAIL]
Sügis Materjalide hankimine [V] Lauri [OK]
Sügis tööriistade täiend/korrash [V] Lauri [OK]

Tegevused on jaotatud töögrupiti. Tähised:

  • [V] - Vastutaja
  • [T] - Tegija
  • [OK] - Tehtud
  • [PRG] - Käsil
  • [FAIL] - Tegemata
tegevuskava/2014.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1