User Tools

Site Tools


tegevuskava:2017

2017 aasta tegevuskava

Juhatus

Juhatus
[GRP_LDR]
[V] Maarjo Mass(esimees), Liisu Miller, Erki Meinberg, Timmu Tollimägi, Harri Oras
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
Jaanuar Aasta I poole tegevuskava, töögruppide koosolekud Juhatus [OK]
Kevad Majandusaasta aruanne 2016 Lauri, Liina [OK]
01.09.2017 Aasta II poole tegevuskava, töögruppide koosolekud Juhatus [OK]
01.11.2017 Aastatoetus 2018 taotluse koostamine Juhatus [OK]
Aasta Sponsorlusega tegelemine Juhatus, Projektijuhid [OK]

Arengugrupp

Arengugrupp
Klubi tegevuste ja eelarve planeerimine. Klubi efektiivsuse, liikmete rahulolu ja juhtimisvõime tõstmine.
[GRP_LDR]
[V] Liisu Miller (grupijuht), Maarjo Mass, Erki Meinberg, Timmu Tollimägi, Harri Oras
Tähtaeg/periood Tegevus Tegijad Olek
Aasta ÜE Arenguprogrammi õhtutel osalemine Juhatus [OK]
November 2018 aasta eelarve planeerimine Kõik [OK]
Aasta Liikmete ülevaatamine Kõik [OK]

Haridusgrupp

Haridusgrupp
Koolituste korraldamine ja õppematerjalide loomine. Klubi oskusteabe suurendamine.
[GRP_EDU]
[V] Maarjo Mass (grupijuht), Raivo Riiel, Erki Meinberg, Liisu Miller, Harri Oras, Rain Ellermaa, Tambet Eelmere, Timmu Tollimägi
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
Kevad Elektroonika koolitus Maarjo Mass [OK]
Kevad 3D modelleerimine Maarjo Mass [OK]
Kevad Android Wear koolitus ADV Maarjo Mass [FAIL]
Kevad Jootmiskoolitus Maarjo Mass [OK]
Kevad Isetegemise õhtud Maarjo Mass [OK]
Kevad 3D printimise koolitus Maarjo Mass [FAIL]
Suvi Raspberry PI3+CAM Maarjo Mass [FAIL]
Sügis Teeme ise 2017 Maarjo Mass [OK]
Sügis Inventari koolitus Maarjo Mass [FAIL]
Sügis 3D modelleerimine Maarjo Mass [OK]
Sügis Elektroonika koolitus Maarjo Mass [OK]
Sügis Jootmiskoolitus Maarjo Mass [FAIL]
Sügis Trükkplaadi disain Maarjo Mass [FAIL]
Sügis Git ja SVN koolitus Peeter Salong [OK]
Tellitavad koolitused
2017 Töötoad kiirkohvriga Liisu

Tehnikagrupp

Tehnikagrupp
Võistlusrobotite ja tudengiteadusprojektide edukas elluviimine.
[GRP_SCI]
[V] Erki Meinberg (grupijuht), Raivo Riiel, Raimond Vaba, Rain Ellermaa, Siim Sülla, Kaupo Raid, Peeter Salong, Indrek Tubalkain, Tambet Eelmere, Timmu Tollimägi, Siim Kallas, Artur Pjatkov, Aleksandr Zhigalov, Aleksandr Ess, Arthur Randjärv
Tähtaeg Tegevus Lühikirjeldus Vastutav Olek
Veebruar PisiBoti edasine edendamine Robotiklubi poolt loodud multifunktsionaalse robotiplatvormi täiendamine [V] Kaupo Raid [PRG]
Mai Balansseeriva roboti arendus Robotiklubi liikme idee arendamine esinduslikuks robotiks [V] Raivo Riiel [FAIL]
Juuni RK Mesh koolitusvõrgu programmeerimine Koolituste jaoks loodud raadiomoodulite riistvara programeerimine [V] Tambet Eelmere [PRG]
Juuli 3D printeri jälgimissüsteem veebikaamera läbi Veebikaamera kasutamine printuva detaili jälgimiseks [V] Raivo Riiel [FAIL]
August Töötubade teemaderingi laiendus Töötubadele värskemate teemade arendamine [V] Raimond Vaba [PRG]
Robotex 2017 Joonejärgija võistlusrobotite R&D Uute võimaluste välja töötamine ja katsetamine joonejärgimisrobotitele [V] Tambet Eelmere [OK]
Robotex 2017 Folkrace võistlusrobotite arendus Folkrace robotite edasiarnedus rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks robotiks [V] Raimond Vaba [OK]
Robotex 2017 Veeralli võistlusrobotite pilootprojekt Esimeste Robotiklubi poolt loodud veerallirobotite arendus [V] Timmu Tollimägi [OK]
Robotex 2017 Labürinti läbivate robotite arendus Labürindirobotite edasine arendus järgnevateks võistlusteks ja teadmiste suurendamiseks [V] Rain Ellermaa [OK]
Robotex 2017 Robotexi põhivõistlus (korvpall) Robotex põhivõistluse (korvpalli) roboti ehitamine [V] [FAIL]
Robotex 2017 3kg sumo Harjaseta DC mootoritega sumo roboti arendus ja tööle panemine [V] Timothy Rähmonen [FAIL]
Tähtajatu Multirootorid Populaarsete lendavate multirootorite kasutamine ja võimalusel autonoomse sõidu arendamine [V] Aleksandr Ess [OK]
Tähtajatu Järgija (Follower) Järgija roboti edasine arendamine [V] Peeter Salong [PRG]

Sotsiaalgrupp

Sotsiaalgrupp
Motivatsiooni- ja esindusürituste läbiviimine. Sümboolika arendamine.
[GRP_ENT]
[V] Timmu Tollimägi (grupijuht)
Tähtaeg Tegevus Lühikirjeldus Tegijad Olek
05.05.17 Sünnipäeva ametlik pidamine [V] Timmu [OK]
Sügis Õpingukorraldus [V] Kaupo [OK]
Sügis Rebaste orienteerumine [OK]
Sügis Tutvumisõhtud x2 [OK]
Sügis Robotex 2017 korraldus [V] Mikk Rain [OK]
xx.12.17 Jõulupidu [V] Timmu [PRG]
Terve aasta Sümboolika arendus [V] Sigrid Timmu [PRG]
Terve aasta Erinevatel messidel osalemine nt muuseumiöö [V] Sigrid Timmu [PRG]
Terve aasta Lühikursused ja töötoad valgusjärgia, folkrace, elektriskeem [V] Sigrid, Timmu, Marianne, Tambet, Kristi, Liisu Miller [PRG]
Kevad Isetegemisõhtud x N [OK]
Kevad Mini-tutvumisõhtu Esitlus RK kohta, järgneb sots-mot. Tegevus [V] Timmu Raimond [OK]
Iga nädal Motivatsiooniüritused huvilistele ja liikmetele LAN [V] Timmu Raivo [PRG]
lauamänguõhtu [V] Timmu Raivo [PRG]
filmiõhtu [V] Timmu Raivo [PRG]
Veebruar Lumesõda [FAIL]
Saun [V] Timmu [OK]
Suvi Suvepäevad [FAIL]

Haldusgrupp

Haldusgrupp
Klubi infrastruktuuri (ruum, veeb, IT-vahendid) haldamine. Klubi varustatuse tagamine.
[GRP_SCI]
[V] Harri Oras (grupijuht)
Tähtaeg Tegevus Lühikirjeldus Tegijad Olek
31.12.2017 Ruumi korrashoid Ruumi koristamine ja inimeste informeerimine, et ruumi korralagedust ei jäetaks. [V] Harri Oras [OK]
31.12.2017 Veebileht Veebilehe sisu ja struktuuri [V] Raivo [OK]
31.12.2017 Server Serveri riistvara ja tarkvara ajakohastamine ja hooldus [V] Tõnis [OK]
31.05.2017 Programmid Programmilitsentside pikendamine [V] Lauri Leemet [OK]
31.05.2017 Repositooriumid Gitlab, SVN, etc juhendid ja kasutajakontod [V] Raivo, Raimond, Erki [PRG]
31.12.2017 Inventari korrashoid Töövahendite korrastamine [V] Kaupo [OK]
31.12.2017 Töökoja ergonoomika Töökoja ohutuse ja töövahendite tagamine [V] Harri Oras [OK]
28.02.2017 Liikmehaldus Liikmehaldustarkvara loomine ja kasutusele võtmine [V] Tõnis, Erki, Lauri [PRG]
31.03.2017 Töövahendite kasutamise koolitus Töövahendite õiged kohad ja ohutu ja efektiivne kasutamine [V] Aleksandr Zhigalov [OK]
30.04.2017 Domeenihaldus Domeeni pikendamine [V] Harri Oras [OK]
31.12.2017 Pääsukaardid Robotiklubi ruumi ligipääsu haldamine [V] Harri Oras [OK]
31.12.2017 Raamatupidamise juhendid Juhendid raamatupidamise tegemiseks [V] Harri Oras [OK]
31.12.2017 Materjalide hankimine Materjalide ostmine ja küsimine [V] Harri Oras [OK]

Tegevused on jaotatud töögrupiti. Tähised:

  • [V] - Vastutaja
  • [T] - Tegija
  • [OK] - Tehtud
  • [PRG] - Käsil
  • [FAIL] - Tegemata
tegevuskava/2017.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1