User Tools

Site Tools


tegevuskava:2019

2019 aasta tegevuskava

Juhatus

Juhatus
[GRP_LDR]
[V] Erki Meinberg (esimees), Harri Oras, Mati Raadik, Ats Kaldma
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
Jaanuar Aasta I poole tegevuskava, töögruppide koosolekud Juhatus [OK]
Kevad Majandusaasta aruanne 2018 Juhatus [OK]
01.09.2019 Aasta II poole tegevuskava, töögruppide koosolekud Juhatus [FAIL]
01.11.2019 Aastatoetus 2019 taotluse koostamine Juhatus [OK]
Aasta Sponsorlusega tegelemine Juhatus, Projektijuhid [OK]

Arengugrupp

Arengugrupp
Klubi tegevuste ja eelarve planeerimine. Klubi efektiivsuse, liikmete rahulolu ja juhtimisvõime tõstmine.
[GRP_LDR]
[V] Erki Meinberg (grupijuht), Harri Oras, Mati Raadik, Ats Kaldma
Tähtaeg/periood Tegevus Tegijad Olek
Aasta Liikmete ülevaatamine Juhatus [OK]
Aasta Liikmete kohta statistika tegemine Juhatus [OK]
Aasta Töötubade uuendamine Juhatus [FAIL]
November 2020 aasta eelarve planeerimine Juhatus [OK]
Juhatuse valimised 2019Tagasiside küsimine liikmetelt Juhatus [OK]
Kevad Reklaammaterjalide värskendamine/täiendamine Juhatus [OK]
Kevad Koostada juhatuse “aastakava” vanade liikmetega. Juhatus [FAIL]
Kevad Koostada TTÜ tudengitele suunatud reklaamvideo. Sotsgrupp, Haridusgrupp [FAIL]

Haridusgrupp

Haridusgrupp
Koolituste korraldamine ja õppematerjalide loomine. Klubi oskusteabe suurendamine.
[GRP_EDU]
[V] Harri Oras (grupijuht), Raivo Riiel, Erki Meinberg, Liisu Miller, Maarjo Mass, Tambet Eelmere, Timmu Tollimägi
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
Aasta Klubi inventari koolitus Harri Oras [FAIL]
Aasta Materjalitehnika ja tugevusõpetus Tambet ja Kaupo [FAIL]
Aasta Freeskursus Mati Raadik [OK]
Aasta Altiumi koolitus Arthur Randjärv [FAIL]
Aasta Analoog elektroonika Arthur ja Harri [FAIL]
Aasta Masinnägemine ja C++ Erki ja Peeter [FAIL]
Kevad Vabaaine kursus Harri Oras, Jaak Lepik [OK]
Kevad Git ja SVN koolitus Erki Meinberg [OK]
Kevad Hackathon [FAIL]
Sügis Kursus Vabainena Harri Oras, Jaak Lepik [OK]
Sügis Git ja SVN koolitus Erki Meinberg [OK]

Tehnikagrupp

Tehnikagrupp
Võistlusrobotite ja tudengiteadusprojektide edukas elluviimine.
[GRP_SCI]
[V] Erki Meinberg (grupijuht), Raivo Riiel, Raimond Vaba, Rain Ellermaa, Siim Sülla, Kaupo Raid, Peeter Salong, Indrek Tubalkain, Tambet Eelmere, Timmu Tollimägi, Siim Kallas, Artur Pjatkov, Aleksandr Zhigalov, Aleksandr Ess, Arthur Randjärv
Tähtaeg Tegevus Lühikirjeldus Vastutav Olek
Kevad Battlebots v2. [OK]
Kevad Raadiote ja FTDI kivide inventari kontroll ja täiendus [FAIL]
Kevad Snobot raadioga juhitavaks. [FAIL]
Kevad Akude inventar ja täiendamine. [OK]
Kevad Uus väikene demorobot. [FAIL]
Sügis PiBot v2. [OK]
Sügis Allveelaev v2. [OK]
Robotex 2019 Uus 3kg sumo. [OK]
Robotex 2019 Vikati täiustamine. [FAIL]
Robotex 2019 Mousetrap v2. [OK]
Robotex 2019 Droon. [OK]
Tähtajatu Projetkijuhtidega arendustöö jätkamine. [OK]

Sotsiaalgrupp

Sotsiaalgrupp
Motivatsiooni- ja esindusürituste läbiviimine. Sümboolika arendamine.
[GRP_ENT]
[V] Ats Kaldma (grupijuht)
Tähtaeg/periood Tegevus Lühikirjeldus Tegijad Olek
28 ja 30.01.2019 Kevadised-tutvumisõhtud RK tutvustus, millele järgneb sots-mot. tegevus [V] Ats [OK]
08.02.2019 Aasta parimate välja kuulutamine ja Talvepralle Hääletuse käigus välja selgunud aasta parimate autasustamine ning saun [V] Ats [OK]
Kevad Robotiklubi plakatid/Roll-up-d Disainida ning välja printida uued plakatid robotiklubile [V] Karolin [FAIL]
mai 2019 Robotiklubi 13. sünnipäeva ametlik pidamine [V] Ats [OK]
Suvi Suvine motivatsiooni üritus Orienteerumine või matk [V] Ats [FAIL]
Sügis Rebastele Robotiklubi tutvustamine Rebaste orienteerumine ning Robotiklubi reklaamimine rebastele [V] Ats [OK]
Sügis Tutvumisõhtud x2 [V] Ats [OK]
xx.12.19 Jõulupidu [V] Ats [OK]
Aasta Lühikursused ja töötoad valgusjärgija, folkrace, elektriskeem [V] Ats, Timothy [OK]
Aasta Robotiklubi meened/kleepsud/flaierd Uurida, disainida ja tellida meened(Tassid/pastakad/kleepsud) [V] Ats, Liisu [FAIL]
Üle nädala Motivatsiooniüritused huvilistele ja liikmetele LAN, lauamänguõhtu. filmiõhtu, Saun [V] Ats [OK]

Haldusgrupp

Haldusgrupp
Klubi infrastruktuuri (ruum, veeb, IT-vahendid) haldamine. Klubi varustatuse tagamine.
[GRP_SCI]
[V] Mati Raadik (grupijuht)
Tähtaeg Tegevus Lühikirjeldus Tegijad Olek
Kevad Ruumide korrashoid Ruumi koristamine ja inimeste informeerimine, et ruumi korralagedust ei jäetaks. [OK]
Kevad Akude hoiustamissüsteem Akude ohutu hoiustamissüsteemi loomine ning vastavate juhendite tegemine [FAIL]
Kevad Elektroonika labori tehnika testimine Elektroonika labori masinate seisukorra väljaselgitamine ning katsetamine [OK]
Kevad NAS-i uuendamine Uue NAS-i hankimine ning ülesseadmine [V] Marek Lahk [OK]
Kevad Arvutipargi uuendamine [OK]
Sügis Akude laadimissüsteem Akude laadimisssteemi ohutumaks tegemine ning juhendite tegemine [FAIL]
Sügis Korrashoid Ruumi koristamine ja inimeste informeerimine, et ruumi korralagedust ei jäetaks. [OK]
Aasta Veebileht Veebilehe sisu haldamine [PRG]
Aasta Server Serveri riistvara ja tarkvara haldamine [PRG]
Aasta Programmid Litsentside pikendamine [OK]
Aasta Pääsukaardid Robotiklubi ruumi ligipääsu haldamine [OK]
Aasta 3D Printeri haldamine 3D Printeri töökorra tagamine ning tellimustööde täitmine [OK]
Aasta Materjalide hankimine Puuduolevate materjalide välja selgitamine ja ostmine [OK]

Tegevused on jaotatud töögrupiti. Tähised:

  • [V] - Vastutaja
  • [T] - Tegija
  • [OK] - Tehtud
  • [PRG] - Käsil
  • [FAIL] - Tegemata
tegevuskava/2019.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1