User Tools

Site Tools


tegevuskava:2020

2020 aasta tegevuskava

Juhatus

Juhatus
[GRP_LDR]
[V] Erki Meinberg (esimees), Jaan Roop, Rainer Binsol, Ats Kaldma
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
Jaanuar Aasta I poole tegevuskava, töögruppide koosolekud Juhatus [PRG]
Kevad Majandusaasta aruanne 2019 Juhatus [PRG]
30.05.2020 Juhatuse valimised (min. 5 liiget) Juhatus [PRG]
01.09.2020 Aasta II poole tegevuskava, töögruppide koosolekud Juhatus [PRG]
01.11.2020 Aastatoetus 2020 taotluse koostamine Juhatus [PRG]
Aasta Sponsorlusega tegelemine Juhatus, Projektijuhid [PRG]

Arengugrupp

Arengugrupp
Klubi tegevuste ja eelarve planeerimine. Klubi efektiivsuse, liikmete rahulolu ja juhtimisvõime tõstmine.
[GRP_LDR]
[V] Erki Meinberg (grupijuht), Rainer Binsol, Jaan Roop, Ats Kaldma
Tähtaeg/periood Tegevus Tegijad Olek
Aasta Liikmete ülevaatamine Juhatus [PRG]
Aasta Liikmete kohta statistika tegemine Juhatus [PRG]
Aasta Töötubade uuendamine Juhatus [PRG]
November 2021 aasta eelarve planeerimine Juhatus
Juhatuse valimised 2020Tagasiside küsimine liikmetelt Juhatus [PRG]
Sügis Reklaammaterjalide värskendamine/täiendamine Juhatus [PRG]
Kevad Koostada juhatuse “aastakava” vanade liikmetega. Juhatus
Kevad Koostada TTÜ tudengitele suunatud reklaamvideo. Sotsgrupp, Haridusgrupp

Haridusgrupp

Haridusgrupp
Koolituste korraldamine ja õppematerjalide loomine. Klubi oskusteabe suurendamine.
[GRP_EDU]
[V] Erki Meinberg (grupijuht)
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
Aasta Freeskursus Mati Raadik [PRG]
Kevad Vabaaine kursus Erki Meinberg [PRG]
Kevad Git ja SVN koolitus Erki Meinberg
Suvi Ülevaadata koolituste nimekiri enne sügissemestri algust ***
Sügis Kursus Vabainena Erki Meinberg
Sügis Git ja SVN koolitus Erki Meinberg

Tehnikagrupp

Tehnikagrupp
Võistlusrobotite ja tudengiteadusprojektide edukas elluviimine.
[GRP_SCI]
[V] Rainer Binsol (grupijuht)
Tähtaeg Tegevus Lühikirjeldus Vastutav Olek
Kevad 2020 Robotiklubi kohvri tegemine Peamiselt suunatud rebaste orienteerumisele [PRG]
Kevad 2020 PiBot v2 täiendused. LEDid lisada ja muud väiksemad muudatused [PRG]
Kevad 2020 Osalemine võistlustel: RoboMiku lahing Gümnasistide kursus(folk) [PRG]
Kevad 2020 Osalemine võistlustel: Robolahing Mati [PRG]
Kevad 2020 Osalemine võistlustel: Baltic Robot Sumo(LV) Baruto [PRG]
Suvi 2020 Osalemine võistlustel: TechFest Competitions(UK) Mousetrap [PRG]
Suvi 2020 Paadirallide arendus ja testimine Titanic ja Titanic 2 [PRG]
Sügis 2020 Uus 3kg sumo Baruto järglane [PRG]
Robotex 2020 Baruto arendustöö jätkamine [PRG]
Robotex 2020 Uus micromouse Mousetrap järglane [PRG]
Robotex 2020 Mousetrap v2 arendus/v3 [PRG]
Robotex 2020 Drooni arendustöö jätkamine [PRG]
Sügis 2020 Uus väikene demorobot [PRG]
Kevad 2021 Mati edasiarendus / uus battlebot [PRG]
Tähtajatu Projetkijuhtidega arendustöö jätkamine [PRG]

Sotsiaalgrupp

Sotsiaalgrupp
Motivatsiooni- ja esindusürituste läbiviimine. Sümboolika arendamine.
[GRP_ENT]
[V] Ats Kaldma (grupijuht)
Tähtaeg/periood Tegevus Lühikirjeldus Tegijad Olek
30.01 ja 03.02.2020 Kevadised-tutvumisõhtud RK tutvustus, millele järgneb sots-mot. tegevus [V] Ats [OK]
05.02.2020 Aasta parimate välja kuulutamine Hääletuse käigus välja selgunud aasta parimate autasustamine [V] Ats [FAIL]
Kevad Aasta parimate välja kuulutamine Hääletuse käigus välja selgunud aasta parimate autasustamine [V] Ats [PRG]
Kevad Robotiklubi plakatid/Roll-up-d Printida uued plakatid robotiklubile [V] Ats [PRG]
mai 2020 Robotiklubi 14. sünnipäeva ametlik pidamine [V] Ats
Suvi Suvine motivatsiooni üritus Orienteerumine või matk [V] Ats
Sügis Rebastele Robotiklubi tutvustamine Rebaste orienteerumine ning Robotiklubi reklaamimine rebastele [V] Ats
Sügis Tutvumisõhtud x2 [V] Ats
xx.12.20 Jõulupidu [V] Ats
Aasta Lühikursused ja töötoad valgusjärgija, folkrace, elektriskeem [V] Ats, Timothy [PRG]
Aasta Robotiklubi meened/kleepsud/flaierd Uurida, disainida ja tellida meened(Tassid/pastakad/kleepsud) [V] Ats, Liisu [PRG]
Üle nädala Motivatsiooniüritused huvilistele ja liikmetele LAN, lauamänguõhtu. filmiõhtu, Saun [V] Ats [PRG]

Haldusgrupp

Haldusgrupp
Klubi infrastruktuuri (ruum, veeb, IT-vahendid) haldamine. Klubi varustatuse tagamine.
[GRP_SCI]
[V] Jaan Roop (grupijuht)
Tähtaeg Tegevus Lühikirjeldus Tegijad Olek
Kevad Ruumide korrashoid Ruumi koristamine ja inimeste informeerimine, et ruumi korralagedust ei jäetaks.[V] Jaan Roop [PRG]
Kevad Akude lühike laadimisjuhend Akude laadimisjuhendite tegemine [V] Jaan Roop [PRG]
Kevad Uus veebileht Uue veebilehe disaini tegemine ja wiki eraldamine sellest [V] Jaan Roop [PRG]
Sügis Korrashoid Ruumi koristamine ja inimeste informeerimine, et ruumi korralagedust ei jäetaks. [V] Jaan Roop
Aasta Arvutite keskhalduse loomine Üle VPN arvutitele tarkvara install ja uuendused ning sisu haldus [V] Jaan Roop [PRG]
Aasta Veebileht Veebilehe sisu haldamine [V]
Aasta Server Serveri riistvara ja tarkvara haldamine [V] Erki Meinberg [PRG]
Aasta Programmid Litsentside pikendamine [V] Jaan Roop [PRG]
Aasta Pääsukaardid Robotiklubi ruumi ligipääsu haldamine [V] Jaan Roop [PRG]
Aasta 3D Printeri haldamine 3D Printeri töökorra tagamine ning tellimustööde täitmine [V] Jaan Roop [PRG]
Aasta Materjalide hankimine Puuduolevate materjalide välja selgitamine ja ostmine [V] Jaan Roop [PRG]

Tegevused on jaotatud töögrupiti. Tähised:

  • [V] - Vastutaja
  • [T] - Tegija
  • [OK] - Tehtud
  • [PRG] - Käsil
  • [FAIL] - Tegemata
tegevuskava/2020.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1