User Tools

Site Tools


dokumendid:arengukava2020

TTÜ Robotiklubi MTÜ arengukava 2020

Missioon

TTÜ Robotiklubi pakub TTÜ tudengitele läbi tehnikaalaste projektide ning koolituste mitmekesiseid praktilisi kogemusi ja teadmisi robootikas kasutades selleks olemasolevate liikmete teadmiste pagasit ning kaasaegset laborit.

Visioon

TTÜ Robotiklubi poolt pakutav kursus on aastaks 2020 vähemalt ühes TTÜ õppekavas. Aastaks 2020 paisatakse turule TTÜ Robotiklubi esimene toode. TTÜ Robotiklubi on aidanud oma tegevusega muuta tehnoloogiaharidus loomulikuks Eesti ühiskonna ja kooli osaks.

Eesmärgid

  1. Robotiklubis on 2018. aastaks 30 aktiivset MTÜ liiget
  2. Robotiklubi liikmetel on 2017. aastaks „24/7“ ligipääs TTÜs olevatele tööpinkidele
  3. Robotiklubi on 2019. aastaks kõikidel kodumaistel võistlustel igal alal esikolmikus.
  4. Robotiklubi kursus on aastaks 2020 TTÜ õppekavas
  5. Robotiklubi pakub 2017. aastaks 2 uut kodus järele tehtavat töötuba
  6. Robotiklubi on 2020. aastaks esindatud vähemalt kord kvartalis kohalikus või üleriigilises meedias
  7. Robotiklubi arendustegevusest on avaldatud aastaks 2025 teadusartikkel
  8. (Robotiklubi korraldab 2020. aastaks iga aasta vähemalt 15 koolitust)

Elluviimine

Arengukava elluviimiseks koostatakse iga aasta tegevuskava, mille tegemisel juhindutakse koostatud arengukavast. Tegevuskava täitmist kontrollib juhatus. Vastutavad isikud teevad tegevuskava elluviimise kohta ettekande iga aasta alguses toimuval TTÜ Robotiklubi üldkoosolekul.

TTÜ Robotiklubi MTÜ arengukava 2020

dokumendid/arengukava2020.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1