User Tools

Site Tools


dokumendid:koosolekud:2013:02:05

Üldkoosolek 05.02.2013

Algus: 18:35
Lõpp: 20:30
Asukoht: ruum I-227 (TTÜ ÜE koosolekuteruum)

Kohalolijad

Päevakord

 • Üliõpilasesinduse infominut (5-10 min)
 • Uute liikmete tervitamine (Rain) (3 min)
 • Aasta 2012 kokkuvõte (Igaüks oma peenrast) (10 min)
 • Arengukava 2013-2015 tutvustamine (Rain) (15 min) - http://www.robotiklubi.ee/dokumendid/arengukava2015
 • Tegevuskava 2013 tutvustamine (Igaüks oma peenrast) (20 min)
 • Tegevuskava 2013 vastu võtmine (Rain) (5 min)
 • Kohapeal tekkinud teemad (x min)
  • Projektide avatus (5 min)
 • Saun

Üliõpilasesinduse infominut

Minut(id) möödusid naerdes. Üliõpilasesindust kohale ei tulnud. Roland kasvatas kohvi.

Uute liikmete tervitamine

Üks uus liige, Sander Sööt. Tervitasime Sandrit, tema rääkis samal ajal teistele, mis ühikas toimus (ta on rohkem selline mehaanikamees).

Aasta 2012 kokkuvõte

Juhatus

 • Org tegevusega rahulolu uuring on väidetavalt tehtud, aga hetkel veel salastatud.
 • 2011 kokkuvõte on tehtud
 • 2011 majandusaasta aruanne on tehtud, aga raamatupidaja käes hetkel peidus
 • Raamatupidamine on korras ja perioodilisi üldkoosolekuid toimub ka

(tehnika jamab endiselt, Rain vabandab, kuigi ei tunne ennast süüdi)

Arengugrupp

 • Aastatoetus 2011 aruanne on esitatud
 • Robotexi meeskonnakoolitus jäi ära, kuna osalejad olid liiga tegijad, keda polnud vaja koolitada
 • Rain ja Rasmus käisid õpngukorrldusel, tudengid haarasid varrukast ja hakkasid pärima
 • Aastatoetus 2013 tehtud, raha sama palju kui varem
 • Sponsorsuhete dokumentatsioon on hetkel puudulik (st et info on olemas, aga ei ole ühtset dokumenti)

Haridusgrupp

 • Toimus “Robot igaühele” - oli palju lapsi, ehitati joonejärgijaid. Robotiklubisse ei ole keegi jõudnud, TTÜsse aga küll.
 • Toimus “Teeme ise” - kapis alles 2 töötavat minisumo, joonejärgijaid tehti ka. Mitmeid uusi liikmeid tuli samuti.
 • C keele kiirkursus toimus sügisel, Robotexile mindi paari 3pi robotiga.
 • 3pi kursus oli C keele kiirkursuse jätkukursus
 • Eagle CAD kursus jäi ajapuuduse tõttu ära, toimub Teeme ise raames 2013 kevadel
 • Seminare saadeti listidesse küll, aga kas keegi käis, ei tea.
 • LEGO kursused linnalaagrites - toimus tervelt 1, viisid läbi Lauri ja Marianne
 • LEGO intensiivkursus uutele huvilistele jäi ära huvi puuduse tõttu
 • CAN kiirkursus toimus sügisel
 • Närvisüsteemide algajakoolitus jäi ära

Tehnikagrupp

Eelmisel aastal sai ehitatud hulganisti uusi roboteid/arendatud olemasolevaid:

 • 2 uut minisumo
 • Tinavile projekt sai lõpetatud
 • Kaherattaline 3kg sumo - sai alustatud, aga prototüüpi veel ei ole
 • Robotex 2011 robotite ehitus oli edukas, projektist tuli võidurobot ja veel 2 väga head robotit
 • Roomba oli edukas, Matthias kevdel veidi ehitas. Ja kuigi tal BRSil hästi ei läinud, võib talle pai teha.
 • Robotexile joonejärgijaid sai tehtud, alustatud sai väga hilja, aga vlmis 2+ robotit. Saime targemaks, tulemusei olnud väga hea.
 • “Teeme” õpperobotiga tegelemine lõpetati.

Sotsiaalgrupp

Kõige pikem nimekiri, see on leitav aadressilt kuskit.

Saime tuttavaks, käisime saunas (sh koos ITK ja Tartu robotiklubidega) jne. Matkama ei jõudnud, korraldaja Mikk käis üksi.

Esindasime ennast avatud uste päeval ja tudengimessil. Saime isegi privaatkutse.

LAN party on toimunud, edaspidi teeme koos Lapikutega. Palve - kas saaks teha reedeti, mitte neljapäeviti.

Tudengiorganisatsioonidega keldriõhtu toimus, aga midagi sellest ei mäleta. Hea pidu oli.

BRSil käisime, klubi sünnipäeva tähistasime ka. Käärikul mõned käisid, aga mitte seoses Robotiklubiga.

Jalgpalli mängiti Robotexi koosolekutega samal ajal, seetõttu keegi väga mängimas ei käinud.

CADrina 2012 sai tehtud valgust järgiv robot.

Filmiõhtud on toimunud peaaegu iga kuu.

Ettevõtte külastamine - käidi ABBs Rootsis, mõni käib Eestis niisama ka tööl.

Haldusgrupp

 • Klubiruumide korrapidamisgraafikut ei ole endiselt.
 • Töövahendeid on täiendatud vastavalt vajadusele ja võimalusele, millestki puudu pole tulnud.
 • Uued klubiruumid on olemas, kahe aknaga ja puha.
 • Kevadine EITSA projekt oli edukas.
 • Klubiruumi koristati kevadel ja sügisel.
 • Sügiseselt EITSA projektilt ei olnud midagi tahta.
 • IT-taristu haldus toimub jooksvalt, läheb aina paremaks.

Kokkuvõtteks, Rain on rahul.

Arengukava 2013-15

Sisuliselt on arengukava samasugune, nagu varemgi.

Veidi on muudetud ja ümber sõnastatud, aga liikmete poolne huvi on leige ja keegi seda lugenud ei ole ka (v.a. Sander ja Martin).

Rain tegi arengukavast http://www.robotiklubi.ee/dokumendid/arengukava2015 lühikokkuvõtte (st et luges ette ja selgitas juurde). Selle käigus lugesid tublimad ka arengukava läbi.

Jutuks tuli ka Robotex2012 meediakajastus, et võistlusest ja meie võidust ei kirjutatud. Info Robotexi tulemuste kohta peaks kiiremini ilmuma.

Pärast saunas arutatakse, kas peaks ka sponsoreid Robotexi headest tulemustest teavitama. Ja kui, siis kes seda tegema peaks.

Küsimused

Kontus: Kas meil üldse on mõtet arengukava kasutada? Võiks olla ainult tegevuskava. Siim: Ikka on mõtet. Seab ette selgemad ja pikaaegsemad eesmärgid. Tegevuskava on liiga muutuv. Ronald, Siim ja Kontus vaidlevad, mis üldse on arengukava eesmärk ja kas see peaks olema üldse täidetav. Kontus: Puudub suur missioon/visioon, sellega tuleks uue arengukava puhul arvestada. Andres: Hetkel on ühine, et 80-90% on meessoost. Ülidine: Kas ja kummas suunas areneda? Rasmus: Tegu ei ole tõesti klassikalises mõttes arengukavaga. Kontus: Kolm aastat tagasi oli arengukava pigem organisatsiooni kui sellise defineerimine. Üldine: See ei ole üldse huvitav. Kontus: Las see arengukava praegu olla. Tuleks moodustada arengukava koostamise töögrupp. Sigrid: Kas keegi tahab arengukava täiendada? Mikk: Koosolek on selle kohta olnud, liigume edasi. Üldine: Koosolekul oli palju inimesi, rääkisid juhatus + Sander. Andres: Kooli- ja tudengiüritused on voolava kaadriga, eesmärgiks peaks olema propageerimine. Peeter: Võiks inimesi pensionini klubis kinni hoida' Üldine: Teeme komisjoni. Teeme iga asja kohta komisjoni. Siim: Liikmete huvi arengukava kohta on leige, võiks koosolekutel olla rohkem kaasarääkijaid. Üldine: Inimesed ootavadki klubilt erinevaid asju - kes tahab vaadata seepe, kes roboteid ehitada, kes koolitada.

Tegevuskava 2013 tutvustamine

Tegevuskava on (loodetavasti) kättesaadav aadressilt

Haldusgrupp

Olulisemad teemad:

 • Kevadel peame kiiiresti uutesse ruumidesse kolima (ca 3 päevaga)
 • Uude ruumi peavad kõik endale sussid/sokid vms ostma. Või leiate kellegi, kes kätel kannab.

Sotsiaalgrupp

Olulisemad teemad:

 • Tulemas on palju pidusid. :)

Roland lahkus. 19:39. (kas läks peole?)

 • Sümboolika. Teha pusad, messidele promomaterjalid ja somorobotmehikese kuju.
 • Töötoad. Nt laste sünnipäevad jne - andke Sigridile ideid.
 • Piljardi alla läheb ka kardirada jms tugevalt seotud tegevused.

Tehnikagrupp

Olulisemad teemad:

 • Teeme robot on gümnaasiumivõistluse demorobot.
 • Matthias plaanib teha sel aastal 2 Roomba robotit. Plaanid on suuured ja loodame paremaid tulemusi.
 • Minisumodest ehitatakse Samurai (Tiit, Ly) ja NoGrip 4 (Rain)
 • 3kg sumorobot Scythie (Vikat) on töös
 • Robotex võistlusrobotitega peaks hakkama tegelema. Ülesannet ei ole veel teada.
 • Follower on arendusprojekt, plaanis inimest jälgida. Inimene peab teadma, et teda jälitatakse, seega ikka Follower mitte Stalker.
 • Sandril on plaanis teha Tõukemõnu II (Topeltmõnu)

Haridusgrupp

Olulisemad teemad:

 • Teeme ise kursuse läbiviijaid oleks vaja, praegused läbiviijad kirjutavad kõik hetkel lõputööd. Kursusele reganuid on hetkel 1 (Silja).

Matthias lahkus kell 19:55

 • Robot igaühele grupis on 8 tüdrukut. Ülesandeks on labürint (ka Teeme ise puhul). Tehakse Arduino peal.
 • C keel ja 3pi tulevad ka
 • EagleCAD kursus toimub 100% kindlasti, Teeme ise raames.
 • Trükkplaatide tegemise kursus. Trükkplaadid tehakse kindlasti Teeme ise kursuse raames, aga vb tuleb ka eraldi kursus trükkplaatide tegemiseks.
 • Roomba koolitusel on hetkel 2 inimest, ehk tuleb juurde
 • 1-2 jootmiskoolitust (algajatele ja SMD)
 • Robotex 2013 kursus on midagi täiesti uut. Plaanis on korraldada midagi sellist, et meil oleks võimalik suvaline mees metsast panna Robotexi robotit ehitama. Vanad tegijad on lahkumas, nende eesmärgiks on uued tegijad välja koolitada. Vähe mehaanikat, veidi elektroonikat ja enamus progemist. CAN kursus ilmselt Robotexi kursuse raames.

Tellitavad koolitused:

 • Töötoad kiirkohvritega (valgusjärgijad)
 • LEGO

Ostame koolitusi ka sisse, Lapikutelt Androidi baaskoolitus ja ITÜNi/Elektroonikute poolt elektroonika baaskursus.

Arengugrupp

Moodustatakse arengukava töögrupp, suvel tehakse rahuloluküsitlus ning sügisel planeeritakse 2014 eelarve.

Juhatus

Koosolekud, aruanded (sh majandusaastaaruanne) ja taotlused (sh 2014 aastatoetus). Sponsoritega suhestutakse samuti.

Küsimused/kommetaarid

Mikk: Panna sisse ka Robotexi ja BRSi korraldamine (sotsiaalgrupi alla) Rain viis sisse.

Andres: Mõne õllefirma võiks sponsoriks saada.

Peeter: Haridusgrupi alt on puudu seminaridel osalemine. Rain: Pole hetkel konkreetseid seminare, kus kindlalt osaleda. Tegeleme jooksvalt.

Tegevuskava 2013 vastu võtmine

Avalik hääletus. 18 poolt, 2 lahkunud ja 2 osalejat ei olnud hääleõiguslikud.

Tegevuskava 2013 on vastu võetud.

Kohapeal tekkinud teemad

*Projektide avatus*

Rain: Ettepanek teha kõik robotiehitusprojektid klubi kodulehel avalikuks. Elektroonika skeemid jms jäävad nagunii parooliga kaitstud svni. Aruanded on puudulikud. Üldine: Ainult pooltargumendid. Rain: Arendusprojektid peaksid hetkel vist kõik mitteavalikud olema? Mikk: Ei. Hetkel on projektid by default kinni, saab teha avatuks. Muudame vastupidiseks. Rahaline pool peab olema dokumentide all, mitte avalik. Rain: Tinavile on musternäidis, selle võib aluseks võtta. Üldine: Teeme robotid ja arendusprojektid avatuks; mida vaja, saab määrata kinniseks. Robotex nt saab olla kinnine kuni võistluse toimumiseni.

*Koduka avaleht*

Peeter: Tore, et avalehel on uued kuupäevad, näha on, et midagi toimub. Viimane tegevus ei ole 2006 aastast.

*WC*

Uues korpuses koristab tualette TTÜ, ise koristama enam ei pea. Kolime juba 4. märtsil.

Ligipääs on kiipkaardiga. ÜE juures saab ümber registreerida.

24/7 ligipääs on VI korpuse töökojale. Iseeasi, mis seal töökojas on.

Liftid on nii inimestele kui ka autodele.

*Mida teha võidurahaga*

Tõnis: Mida teha? Sigrid: Ootame ära, mis ruumi tuleb ja vaatame selle järgi. Tõnis: Panna projekt Hooadjasse, koguda raha juurde, millegi suurema jaoks. Sander: Hooandja ei ole päris selle jaoks. Üldine: On/ei ole jah. Mikk: Ostame Kreeka võlakirju. Rain: Läheb käiku uue ruumi sisustamiseks, vaatame, mis on olemas ja mis puudu.

*Saun*

Uues majas on ka saun, meie läheme nüüd oma keldrisauna.

dokumendid/koosolekud/2013/02/05.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1