User Tools

Site Tools


dokumendid:koosolekud:2014:08:27

Üldkoosolek 27.08.2014

Algus: 18:00
Lõpp: Orienteeruvalt 19:30
Koht: TTÜ IV-201
Kohal viibisid: 13 liiget,Andres Jakovlev, Arthur Randjärv, Eero Raav, Heiko Pikner, Kaupo Raid, Lauri Leemet, Marianne Nugis, Peeter Salong, Rain Ellerma, Rasmus Raag, Sander Sööt, Sigrid Münter, Siim Sülla

Hilinejad pärast valimist: Martin Kontus, Indrek Tubalkain

Koosolekut juhatas: Rain Ellermaa
Protokollis: Arthur Randjärv

Päevakord

- Liikmete liikumine

Robotiklubis 21 aktiivse liiget

- MTÜ TTÜ Robotiklubi juhatuse valimine (Rain)

4 kanditaati : Rain Ellermaa, Lauri Leemet, Kaupo Raid, Sigrid Münter

valimis komisjon: Peeter Salong, Rasmus Raag, Heiko Pikner, osales 13 liiget valimis komisjon valitud 13 poolt häälega, 0 vastu häält, 0 - erapooletut toimus hääletus

Tulemus:

Juhatusse valiti

Rain Ellermaa (13 häält),

Lauri Leemet (12 häält),

Kaupo Raid (13 häält),

Sigrid Münter (13 häält),

- 2014 sügissemestri tegevuste ülevaade (Juhatus)

Rain Ellermaa: Juhatuse ja arengugruppi koosolekute kokkuvõte

Siim Sülla: Tehnikagruppi koosoleku kokkuvõte

Sigrid Münter: Sotsiaalgrupi koosoleku kokkuvõte

Lauri Leemet : Haldusgrupi koosoleku kokkuvõte

- TTÜ Robotiklubi liikmete uuringu tulemused (Sigrid)

kokku 26 vastajat üldiselt edukas, sai palju informatsiooni liikmetelt ja huvilistelt vaadati kiiruga üle uuringu tulemused

- Kohapeal algatatud teemad (Rahvas)

Liikmete kohaloleku leht tuleb iga liikme poolt allkirjastada

Protokoll

Dokumendid

dokumendid/koosolekud/2014/08/27.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1