User Tools

Site Tools


dokumendid:koosolekud:2016:01:28

Üldkoosolek 28.01.2016

Algus: 18:02
Lõpp: Orienteeruvalt 19:58
Koht: U06-201
Kohal viibisid:

 • Lauri Leemet
 • Kaupo Raid
 • Rain Ellermaa
 • Indrek Tubalkain
 • Tambet Eelmere
 • Tõnis Märtmaa
 • Peeter Salong
 • Siim Sülla
 • Eero Raav
 • Marianne Nugis
 • Heiko Pikner
 • Raimond Vaba
 • Arthur Randjärv
 • Sigrid Münter


Hilinejad:

 • David Randoja 18:16

Lahkusid enne lõppu:
Koosolekut juhatas: Lauri Leemet
Protokollis:

Päevakord

 • Aasta 2015 tegevused ja aasta 2016 tegevuskava (Juhatus)
 • Välisvõistlused
 • Kohal algatatud teemad

Protokoll

 • Liimete liikumine (Lauri)
  • 3 avaldust liikmeskonnast lahkumiseks
   • Vilistlasteks: Tarmo Prillop, Konstantin Shibin
   • Liikmeskonnast välja: Sander Sööt
 • Aasta 2015 tegevused ja aasta 2016 tegevuskava (Juhatus)
  • Juhatuse tegevus
   • Majandusaasta aruanne 2014 tehtud
   • Aastatoetus 2016 taotlus koostatud
   • Sponsorlusega tegeleme aktiivselt
   • Raamatupidamise jaoks ei saa enam piisavalt palju raha
   • Keegi omadest väiksema raha eest majandusaasta aruannet tegema
  • Arengugrupp
   • Arengukava sai koostatud
   • Eelarve planeeritud
   • Liikmeskond ülevaadatud
  • Haridusgrupp (Kaupo Raid)
   • Üldiselt edukas
   • Teeme ise läks edukalt kuigi väljalangevus oli suur
   • Robot igaühele osalejate arv järjest väheneb
   • Hunnik Lego kursuseid
   • Jootmiskursused
   • 3D printimise koolitus
   • Mahtuvuselt ei saanud sügiseseid kursuseid täis
   • Lego NXT kursus, üle teistele kursustele ei tuldud nii palju kui planeeritud
   • STM32 kursus ei saavutanud samuti täit mahtuvust
   • Altium jäi huvipuudumise tõttu ära
  • Tehnikagrupp
   • Valmis sai Mink
   • Roomba lõpetati ära
   • LessGripi ei täiendatud
   • Vikat seis sama nagu enne
   • Jalgpalli arendati softiliselt peamiselt
   • ICD ei osalenud
   • Micromouse domineeris Võru Tsõõri
   • Labratid said Robotexil 1. ja 2. koha
   • Kaupo Laiskloom saavutas samuti häid tulemusi
   • Järgija sai kaamera peale, arvuti saab enam-vähem pilditöötlusega hakkama
   • Quadini ei jõutud
   • Hexapodile sai raha küsitud ja sensoorikat tellitud
   • Sanchez meie robotitest ainuke asjalik folkracer
   • RnD sai alustatud uue sensoorika jms uue uurimiseks
  • Sotsiaalgrupp
   • Sünnipäeval enamus käis
   • Õpingukorraldused ja rebastega tegelemised
   • Jõulupidu
   • Aasta parimate sein
   • Märtsis käidi Barcelonas
   • Igaaastased muuseumiööd
   • LAN-e sai korraldatud
   • Filmiõhtud mingil hetkel toimusid
   • Orienteerumise tegime ära
   • Encounter - päris viimaseks ei jäänud
   • Miku matk toimus
   • Mitmevõistlus jäi ajapuuduse taha
   • Disc golf toimus
   • Ronimisministeerium
   • Püssimängud toimusid
   • Piljard oli
   • Bowling ei olnud
   • Suvepäevad kadusid nagu suvi ise
   • 62 korda toimus töötube
  • Haldusgrupp
   • Liikmehaldusega kuhugi ei jõutud
   • EITSA projekte ei toimunud
   • Serveri haldus, server töötas, paar rünnakut oli
   • Koristustalgud tehtud 2 korda aastas
   • Materjale sai hangitud
   • Jalatsiriiulid, taarakastid
   • Töökodade ligipääs endiselt lahtine, isikuliselt saab ainult ligi
   • Saab tellida mehaanikateaduskonnalt detaile
   • Mektory töökodades pole tööriistu
   • Elektroonikalaboris ei tööta midagi
 • 2016 tegevuskava
  • Arengugrupp
   • Rahuloluküsitlus areneb
   • 2017 eelarve planeerimine
   • Liikmete ülevaatamine
  • Haridusgrupp
   • AVR edasijõudnutele kevadel annab Rain
   • Väikerobotite projekteerimine - mehaanika põhine (robotiehitamise kursus algajatele)
   • Väikerobotite programmeerimine - tulevad üle need, kes mehaanika poolt jätkata tahavad ja uued
   • Robot igaühele - info puudulik, peab mektoryga läbi rääkima
   • Võistlusrobotite ehitamine 2016 - tiimide haldus pigem projektidena
   • STM32 veel lahtine struktuurilt
   • SMD Jootmiskoolitused populaarsed
   • 3D printimise kursus soovi põhjal
   • Jalgpalli robotite tutvustus lühikese kursusena
   • Töötubadele minisumo robot
   • Arduino kursus lühiajalise kursusena
   • Selline kursus, kus tulemuse saab omale, nt osta
   • Appi tegemine
  • Tehnikagrupp
   • Joonejärgija Mink arendatakse takistustega joonejärgimise jaoks
   • Kakk on uus joonejärgija robot, Tambet Eelmere juhtimisel
   • Mikrosumo Kaupo juhtimisel tekib uus robot eesmärgiga võistelda Robotexil
   • Minisumol uus disain, plaanis märtsiks valmis saada
   • Standardsumo Vikat areneb
   • Folkrace hiljemaks plaanis targemaks teha
   • Jalgpall - arendatakse uut löögimehanismi Sangpommil Prototyping aine raames ja softi jätkatakse
   • Micromouse arendus natuke käima läinud, üritatakse vaakumpumbaga, ARM7-ga, 2x kiirem kui labrat
   • Järgija areneb tasapisi, inimese tuvastamise pealt on tagasilöögid
   • Multirootor on mõttes Robotexi võistluse jaoks
   • RK Mesh koolitusvõrgu loomine, koolitustel programmeerimise lihtsustamiseks ja ka suvalise roboti peal
   • Hexapodi arendus käib edasi, kandade all jõuandurid
   • PisiBot PisiXBee aluse roboti arendus, STMiga variant tulekul STM koolituste tarbeks
   • PisiBot + PisiXBee = valmis robot
  • Sotsgrupp
   • Sünnipäeva ametlik osa tähtsate inimestega
   • Sünnipäeva pidamine omadega
   • Rebaste jurad endiselt iga aasta
   • Jõulupidu Tambet!
   • Sümboolika
   • Messid
   • Lühikursused ja töötoad
   • Robotex korraldus, küsivad klubi käest abi
   • Sots koosolekut ei korraldanud
   • Kord kuus katsuks ikka midagi teha
  • Haldus
   • Koduleht uuendada
   • Tõnis tegeleb liikmehaldusega 29. veebruar
   • Komponendid ja tööriistad sorteeritakse pidevalt
   • Serveri haldus Tõnisele
   • Koristustalgud
   • Mööblihaldamine, põhivara
   • Töökojad
   • Video ja pildimaterjali hoiustamine
   • Äkki võimalik kodulehele parem galerii variant, youtube ja arhiiv
   • Aastatoetuses 600 EUR high-speed kaamera ostmiseks, Sony kaamerale nt allahindlus saada
   • Mai-juuni tahaks ära osta
   • Jooksev monitor juhatuse laual
   • Riiulipikendus
   • Printeri kasutus, vahetatavad nozzled
   • Carbonit ainult läbi teras-otsiku
   • Aastatoetuses on sees tööriistad ja laokarbid - kui robotil on vaja kasti hoiustamiseks, siis saab
   • Võistlustel käimise kohver, erinevate sahtlitega, kui midagi head teatakse siis ootame soovitusi
   • Esimese farnelli tellimusega läheb kirja
 • Tegevuskava kinnitamine:
 • Kohal algatatud teemad puuduvad

Dokumendid

dokumendid/koosolekud/2016/01/28.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1