User Tools

Site Tools


dokumendid:kronoloogia

Sündmuste ajakava

Aasta 2006

 • 13.04.2006 Raivo Sell suhtles sümboolikakomisjoniga TTÜ nime kasutamise osas ning sel päeval tuleb kinnitus rektori allkirjaga, et loodav robotiklubi võib kasutada oma nimetuses TTÜ nime.
 • (täpset kuupäeva ei tea) Mart Tamre, Peeter Salong, Jüri Bogatkin ja Martin Allik käisid õppeprorektori hr Kübarsepa juures. Jutuks oli vajadus luua ühtne tudengiorganisatsioon koondamaks robotihuvilisi üliõpilasi. Formaati pidi uurima, lähtudes teistest tudengiklubidest. Hr Kübarsepp oli nõus toetama loodavat organisatsiooni nii moraalselt kui rahaliselt. Summadest juttu ei olnud.
 • 20.04.2006 Põhikirja esitamine TTÜ juriidilisele osakonnale. Martin Allik ja Peeter Salong käisid varem hr Hiobi jutul, saadi teada, et juriidiliselt ei ole MTÜ TTÜ Robotiklubi ja TTÜ kuidagi seotud. Lubas loodava põhikirja üle vaadata.
 • (aprilli lõpp) Robotiklubi juhatus käis Saue linnasekretäri juures. Linnasekretär tõestas notariaalselt TTÜ Robotiklubi asutajad, esimese juhatuse liikmed, asutamislepingu kui ka põhikirja. Riigilõiv 45 EEK.
 • 26.04.2006 Põhikiri on üle vaadatud. Hr Hiob on teinud parandused ja ettepanekud. Rainer Sternfeld ja Peeter Salong lisavad omapoolsed täiendused. Põhikiri on valmis.
 • 28.04.2006 Kohtumine IT teaduskonna prodekaaniga Robotex 2006 toetuse saamiseks. Täpsemalt siin.
 • (täpset kuupäeva ei tea) Robotiklubi juhatus käis äriregistris. Andsime sisse taotluse MTÜ TTÜ Robotiklubi äriregistrisse kandmiseks. Riigilõiv 300 EEK.
 • 03.05.2006 Peeter Salong käis EITSA projekti kirjutamise asjus TTÜ Tehnoloogia- ja innovatsioonikeskuses tehnoloogiasiirde spetsialisti Alvar Savolaineni juures, et nõu küsida, kuidas projekti kirjutada. Pandi kirja tegevuskava ning sai otsustatud võimalusel IT teaduskonna alt kandideerida. Hr Savolainen lubas aidata, kui tekib probleeme eelarve koostamise formaalsustes.
 • 06.05.2006 Peeter Salong ja hr Kruusi kirjavahetus. Kuna selgus, et EITSA projekti eriotstarbelise labori sisutamine on mõeldav ainult IT teaduskonna erialadele, siis otsustati küsida hr Kruusilt võimalikkusest Arvutitehnika instituudi “tiiva alla” saamisest. Nagu selgus jääksid asjad kõik instituudi varaks, samuti oli probleeme laboriruumi leidmisega. Samas oli ta positiivselt meelestatud ning asjade edasiseks arutamiseks nõudis meilt juba projekti esmast kondikava.
 • 11.05.2006 Harju Maakohtu registriosannast tuli kiri, mis teatas, et ametlikult on MTÜ TTÜ Robotiklubi äriregistrisse kantud 5. mai seisuga. Järelikult TTÜ Robotiklubi sünnipäev on 5. mai.
 • 15.05.2006 Kohtumine EITSA projekti jaoks toetuse saamiseks hr Kübarsepalt. Täpsemalt siit.
 • 17.05.2006 Rainer Sternfeld ja Peeter Salong teevad ametlikud pöördumised Mehaanika kui ka IT teaduskonna dekaanide poole, paludes mõlemalt 10000 EEK ulatuses toetust EITSA projekti omafinantseeringu katmise osas. Tehti ka ettepanek kirjutada projekt mõlema teaduskonnaga kahasse. Diplomaatiliselt ebakorrektne käitumine Peeter Salongi poolt, kuna esialgu ajab asja hr Kruusiga instituudi tasandil, nüüd aga räägib hoopis teist juttu hr Rüsterniga. Ebakõla tekib seetõttu, et hr Kruus ja hr Rüstern esindavad mõlemad IT teaduskonda ning mõlemile tuleb üht ja sama asja rääkida.
 • 18.05.2006 Kiirele palvele vastab ainult IT teaduskond. IT teaduskond EITSA konkursil antud projekti ei ole nõus esindama, kuid eraldab TTÜ Robotiklubile 10000 EEK. TTÜ Robotiklubi on nõus esindama Mehhatroonikainstituut hr Tamre vastutusel.
 • 19.05.2006 EITSA konkursile projekti esitamine. Hommikul toimub veel kiire projekti sõnastuse täiendamine. Oma sõnastusega tuli appi ka Juhan Ernits. Peeter Salong ja Rainer Sternfeld viisid paberkandjal projekti taotluse, eelarve ja kirjelduse EITSA arendujuhi Kristjan Rebase kätte (õigemini IT kolledži valvetädi kätte). Martin Allik kui projektijuht saatis vajalikud dokumendid e-posti teel.
 • 24.05.2006 Andres Ojamaa avas SEB Ühispangas TTÜ Robotiklubile arve, millega tuli kaasa krooni-, dollari- ja euroarve ja internetipank. Esialgu saavad kõik juhatuse liikmed kõiki tehinguid teha, kuid sellest tuleb eelnevalt teavitada juhatust.
 • 31.05.2006 Robotiklubi juhatuse koosolek ning võimaliku laboriruumi ülevaatus Küberneetikainstituudis. Olles saanud eelnevalt kinnituse laboriruumi kasutamise võimalikkusest, otsustab juhatus võtta selle ruumi ametlikuks klubi ruumiks.
 • 01.06.2006 EITSA teatab edukast konkurssi läbimisest.
 • 01.06.2006 Robotiklubi asutamise ja sessi lõpu tähistamine Pizza Grande´s. Esimene sotsiaalne üritus Robotiklubi raames.
 • 07.06.2006 Raivo Selli toel on Robotiklubil oma veebiruum ning domeen www.robotiklubi.ee
 • 09.06.2006 - 14.06.2006 Robotex 2006 rahaasjad segased. Täpsemalt siit.
 • 15.06.2006 Peeter Salong ja Martin Allik edastasid TTÜ Robotiklubi nimel vabanduskirja IT-teaduskonna dekaanile ja prodekaanile tekitatud segaduse pärast ning samuti saadeti EITSA konkurssi läbinud projekti dokumendid. Viimane saadeti samuti hr Kübarsepale ning tänati toetuse eest.
 • 23.11.2006 Alustati aktiivset robotiehitust ja ettevalmistust võistluseks. Suurem osa “Kombainist” ja “Ropsist” valmis ööl vastu võistlust. Samuti käis agar timmimine "RK2" ümber. Esimesed katsetused toimusid kõigest mõni tund enne võistlust ning ilmselgelt jäi sellest väheks.
 • 24.11.2006 Toimus robotivõistlus Robotex 2006. TTÜ Robotiklubi poolt võttis osa 3 võistkonda: “Kombain”, "RK2" ja “Rops”. Edukaimana esines “Kombain,” millel õnnestus üks pall üle visata ning üks lohutusvoor ka võita. Ka "RK2" õnnestus saada üks loobumisvõit. Hiljem ajapuuduse tõttu lohutssringid peatati ning sellega meile võistlus lõppes. Võistlejad suundusid koheselt edasi magalasse.
 • 20.12.2006 Toimus Robotiklubi koosolek väiksemas ringis. Protokolli leiab meililistist ja veebilehelt.
 • 26.12.2006 Robotiklubi veebileht on puhtalt Wiki põhine. Selle sisu on muudetav kõikidel liikmetel ja sellele saab oma äranägemise järgi lisada projektide dokumentatsioone.

Aasta 2007

 • 03.01.2007 - 05.01.2007 Robotiklubi ja Avatud Ülikooli vahel käib tihe koostöö täpsustamaks kooliõpilaste koolituse "Robot igaühele" detaile. Koolitus hakkab pihta 3. veebruaril ning läbiviijateks on Peeter Salong, Erki Leitaru, Märt Juurma ning Lauri Kirikal.
 • 20.01.2007 - 21.01.2007 UV ilmutusseadme ehitamine. Seade on oluline edasiste robotiehitus talgute korraldamiseks.
 • 05.02.2007 Kogunesid robotihuvilised, et alustada robotehitus talgutega "Tee ise" raames. Kohale tuli 23 inimest kellest moodustati 7 gruppi.
 • 15.02.2007 TTÜ Üliõpilasesindusele kursuse "Tee ise" ja selleks vajaminevate tööriistade taotluse esitamine.
 • 02.03.2007 Üliõpilasesindusest eraldati meile pingereas esimese koha eest 9327 krooni.
 • 11.04.2007 Sai käidud JOT Eestis uurimas toetusvõimalusi. Tagasitulles oli kõigil näpus igatsorti komponente. Tuleb millalgi uuesti minna, furgooniga.
 • 15.05.2007 Tallinna päeva raames käisid Robotiklubi esindajad Peeter Salong ja Mati Kaeeli Tallinna Keskraamatukogus roboteid ja robotiehitust demonstreerimas.
 • 05.06.2007 Kogunemine arutamaks Robotiklubi tulevikku. Räägiti Robotexist, järgmise aasta “Robot igaühele” koolitusest ja paljust muust.
 • 12.06.2007 Kogunemine Robotex 2007 sõjaplaani pidamiseks. Kohale tuli kuskil 10 inimest, mõned ka uued näod kel kõigil plaanis osa võtta. Loodi grupid ja võeti kavasse suve lõpuks ronimismehhanismid valmis saada.
 • 16.06.2007 Mikk Leini ja Andres Ojamaa käisid vanametalli kokkuostust robotitele toormaterjaliks alumiiniumdetaile ostmas. Lisaks saadi ka lina-, ja polüesterköis ronimisrobotitele katsetamiseks.
 • 19.06.2007 Esimesed Robotex 2007 köieronimise roboti ehitus-katsetused.
 • 17.07.2007 Koosolek uue juhatuse valimiseks. Valiti Peeter Salong, Mikk Leini ja Lauri Kirikal.
 • 18.07.2007 Kuna Robotiklubil õnnestus TTÜ näol leida sponsor “Robotex 2007” osalemiseks, siis sai kokku kutsutud huvilised, et selgitada mängureegleid ning raha kulutamise korda. Koosolekul osales 3 võistkonda - “Vara veel” (eesotsas Mati), “Viplala” (eesotsas Rasmus) ja Madise sõprade võistkond.
 • 06.08.2007 Uue juhatuse ja Rainer Sternfeldiga Saue linnavalitsuses allkirjanäidiste notariaalne kinnitamine.
 • 13.08.2007 Kohtumine ITK Robotiklubi esindajatega. TTÜ Robotiklubist oli kohal “uus” juhatus, ITK poolt Margus Ernits, Renno Reinurm ja Janika Liiv. Loodi plaan robootikaga seotud teadmisteveebi (wiki) loomiseks ja ühisürituste korraldamiseks.
 • 27.08.2007 Klubi koosolek kus pandi paika tulevikuplaane. Robotexist osavõtjatele rahaliste vahendite saamise korra tutvustamine. “Rebastele” esinemise plaan. Sügisese tudengiprojekti otsustamine. Kohal oli üsna suur seltskond.
 • 28.08.2007 Mikk Leini käis infotehnoloogia ja mehhatroonika teaduskonna tudengitele õpingukorralduse loengu ajal Robotiklubi tutvustamas.
 • 31.08.2007 Robotex 2007 võistkondade eelarvega hakkas Peeter Salong asemel tegelema Margit Turro. Peeter sõitis aastaks Rootsi.
 • 10.09.2007 Martin Kontus, Holger Peterson ja Andres Vahter otsustasid sõita 12.septembril Riiga, kohtuma Riia Tehnikaülikooli organisatsiooniga Robotika. Vaimu ja jõuga toetas ettevõtmist ka Mehhatroonikainstituut. Mikk Leini ja Lauri Kirikal hakkasid koostama tudengiprojekti taotlust, et uutele tulijatele ja muidu huvilistele korraldada sügisel Legost roboti ehitamise kursus.
 • 11.09.2007 Mikk Leini käis Harju maakohtus klubi juhatuse muudatuse pabereid sisse andmas.
 • 14.09.2007 - … Robotiklubi ruumi eest võitlemine. Mehhatroonikainstituut on sunnitud mõne ruumi ülikoolile andma ja löögi all oleme meie. Taotleme vangerdust - juriidiline omanik muutub, kuid ruum jääb ikka meie käsutusse. Kuna tuleb majandamist, üritame kohe juba suuremat ruumi saada.
 • 19.09.2007 Martin Kontus käis kohtumas Robotexi koordinaatori Marit Meriga, et saada võimaluse korral toetust läti tudengite vastuvisiidi korraldamiseks. Saigi talt lubaduse Robotiklubi rahaliselt toetada, samuti viidi ta kokku Välissuhete osakonna juhataja Madli Krispiniga, kes andis omalt poolt lubaduse visiiti rahaliselt toetada.
 • 20.09.2007 Saime Mehhatroonikainstituudilt kastide viisi nõuka-aegseid passiivkomponente ja mikroskeeme.
 • 27.09.2007 Kohtumine ITK Robotiklubiga. Presentatsioonid Margus Ernitsa ja Lauri Kirikali poolt. Õhtu jätk pubis.
 • 28.09.2007 Projekt "Lego ründab" sai tudengiprojektide konkursil hinde 6.04 ja eraldatav summa on 12366.10 krooni.
 • 01.10.2007 Robotex 2007 võistkondade ronimismehhanismide demonstratsioonesinemine. Üritusel käisid kõik võistkondade liikmed ja ligi 10 huvilist.
 • 05.10.2007 Lisaks Infotehnoloogia teaduskonnale sai ka Mehaanika teaduskonnalt toetust aastatoetuse finantseerimiseks. Vaja oli nende abi mööbli ostmiseks, kuna mööbel on aastatoetuses prioriteet nr.3 ehk 50% omaosalusega. Algul oli mööbel prioriteedi 1 all, kuid see ei meeldinud üliõpilasesindusele.
 • 10.10.2007 Martin Kontus käis taas kohtumas Robotexi organisaatori Marit Meriga, kuna oli selgunud täpne lätlaste arv, kes Robotexile vastuvisiidile tulevad. Sai lubaduse Robotiklubi Robotexi meeskondi rahaliselt toetada vähemalt 5000.- eest. Samuti pakkus ta ette teha Robotiklubiga koostööd Robotexi ja sellele eelnevate sündmuste korraldamises.
 • 10.10.2007 Robotexi robotite uus demo-ronimine. Kuna 2 võistkonda on graafikust maas, siis lepiti kokku nädalvahetusel ehitus-talgud teha.
 • 11.10.2007 Mikk Leini ja Martin Kontus käisid kohtumas Avatud Ülikooli juhataja Reet Neudorfiga, et võimaluse korral teha Robotexile eelneval nädalal lihtne robotikursus Lego Mindstorm NXT baasil tehnikaala õpetajatele ning sellega seoses täiendada ka robotiklubi õppevahendeid Lego Mindstorm NXT komplektide näol. Reet Neudorf oli sellest ideest üsna sisse võetud ning pakkus lisaks välja, et äkki teeksime sel juhul ka koolilastele kevadel ühepäevase kursuse Linnalaagri raames ning nii jäi ka kokkulepe - meie teeme kaks õppekursust ja neilt saame selleks ressursse õppevahendite jm vajaliku muretsemiseks. Tee peal sattusime kokku taas Marit Meriga, kes pakkus ette Robotiklubi meeskondi rahaliselt rohkem toetada ning anda ka kontakt firmaga ABB, kes soovis seoses Robotexiga sponsoreerida üritust 35 000.- eest.
 • 11.10.2007 Lauri Kirikal nõustab Robotexi robotite programmeerijaid.
 • 12.10.2007 Mikk Leini ja Martin Kontus käisid kohtumas Robotexi koordinaatori Marit Meriga. Lepiti kokku, et kui ABB on nõus, toetatakse meie Robotex 2007 meeskondi sponsori korras sealt ning vajadusel lisab ta ise teatud summa sinna otsa. Lisaks lepiti kokku, et 18. obtoobril toimuval Robotexi üldkoosolekul on seal Robotiklubi esindamas Martin Kontus.
 • 13.10.2007 Robotexi robotite ehitustalgud.
 • 15.10.2007 Martin Kontus käis rääkimas Rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja Madli Krispiniga, kes lubas lätlaste visiidi toetuseks 5000.- ning lisaks katta majutuskulud otse ülikooli poolt.
 • 15.10.2007 Algas koolitusprojekt "Lego ründab". Kohale tuli 10 osavõtjat.
 • 17.10.2007 Mikk Leini käis tudengiorganisatsioonide aastatoetuse jagamisel komisjonil Robotiklubi esindamas. Täpsemalt loe siit.
 • 19.10.2007 Martin Kontus võttis taas ühendust Marit Meriga ja sai teada, et ABB oli nõus Robotiklubi otsesponsorlusena toetama 6000.- eest.
 • 24.10.2007 Järjekordne Robotexi võistkondade kokkusaamine, mõõduvõtmine ja diskuteerimine.
 • 24.10.2007 Mikk Leini esitas üliõpilasesindusele uue variandi aastatoetuse taotlusest. Failid siin.
 • 25.10.2007 Mikk Leini ja Martin Kontus käisid Avatud ülikoolis planeerimas keskkooli õpetajate novembrikuist ja laste talvist Linnalaagri Lego kursust. Reet Neudorf oli igati valmis nende kursuste läbiviimist aitama. Lepiti kokku, et õpetajate kursus toimub 24.11.2007 ja lastele kuskil 03.01.2008 - 05.01.2008. Kursus viiakse läbi 7 Lego Mindstorm NXT komplektiga, millest 3 tulevad Robotiklubi poolt ja 5 ostetakse (1 jääb varuks). Kõik asja-ajamised ruumide, arvutite ja muuga teeb Avatud ülikool.
 • 25.10.2007 Martin Kontus käis Rahvusvaheliste suhete osakonnas läti robotiaktivistide vastuviisiidi korraldamise jaoks küsimas avanssi. Tulemusena sai ära esitatud arve raamatupidamisse, kus kinnitati, et järgmiseks päevaks on summa 5000.- Robotiklubile üle kantud ning selle eest eraldi kuludokumente hiljem esitama ei pea. Samuti esitati ära arve summale 9000.- TTÜ Teadus- ja Arendusosakonnale Robotiklubi Robotexiga seonduvate kulude katteks. Viimane summa tuli üle paari tööpäeva jooksul.
 • 06.11.2007 Mikk Leini käis ABB-s rääkimas nende sponsorlusest Robotexil. Kaasas oli "Enigma" võistkonna robot mida uuriti sellise pilguga, et kuhu ABB logo paigutada. Lepiti kokku, et ABB logo tuleb kõigil robotitel ühe külje peale. Toetussummaks sai 6000 krooni.
 • 07.11.2007 Iganädalasel Robotexi ettevalmistuse kohtumisel täitis võistkonna "Vara veel" robot selleks korraks ettenähtud ülesande ära ja sai preemiaks õlled ja 2000 krooni roboti täiendamiseks. Teistel nii hästi ei läinud.
 • 14.11.2007 Robotexiks ettevalmistuse kohtumisel täitis võistkonna "Viplala" robot kogu Robotexi ülesande ära ja sai preemiaks õlled ning 1000 krooni roboti täiendamiseks.
 • 21.11.2007 Mikk Leini käis koos Reet Neudorfiga TTÜ Avatud Ülikoolist poodides järel Lego komplektidel, akulaadijatel ja akudel. Nüüd on Robotiklubil 8 Lego Mindstorms komplekti.
 • 22.11.2007 ABB kandis Robotiklubile ära sponsorrahad summas 6000 krooni.
 • 24.11.2007 Toimus Robotiklubi ja TTÜ Avatud Ülikooli koostöös Lego Mindstorms koolitus õpetajatele. Täpsemalt loe siit.
 • 30.11.2007 Toimus robotivõistlus Robotex 2007. Meie võistkond “Viplala” sai esikoha. Teine oli ITK ja kolmas/neljas oli TÜ. Õhtul toimus koos Riia Tehnikaülikooli tudengitega tähistamine Scotland Yard-is.
 • 03.12.2007 Esindusroboti projekti koostamine.
 • 12.12.2007 Kokkusaamine Robotexi robotite kohta aruande kirjutamiseks.

Aasta 2008

 • 03.01.2008 Tudengiteaduste projekti raames sai robotiklubi esindusroboti ehitamiseks 63900 krooni. Lähemalt siit.
 • 03.01.2008 - 04.01.2008 Robotite meisterdamise lühikursus põhikooliõpilastele Linnalaagri raames. Lego Mindstorms NXT komplektide põhjal ehitati sumorobotid ja võisteldi turniiril.
 • 16.01.2008 Toimus TTÜ maakonnapäevade raames robootikakursus tehnikahuvilistele noortele Saaremaa Ühisgümnaasiumis Lego Mindstorms NXT komplektide põhjal. Kursust viisid läbi Martin Kontus ja Mikk Leini. Loe lähemalt.
 • 22.01.2008 Klubile sai ostetud tolmuimeja, akutrell, wifi-ruuter ja võrguswitch.
 • 27.01.2008 Robotexi robotite aruannete esitamise tähtaeg.
 • 05.02.2008 Toimus kohtumine ITK Robotiklubiga TTÜ-s. Juhan Ernits näitas videot DARPA 2007-st kus ta ise kohal käis. Tutvustati ITK inimestele meie eluolu. Sai räägitud ühisest rahvusvahelisel võistlusel osalemisest - selleks võiks olla robotite jalgpallivõistlus. Ühisel jõul teeme wiki. Robotex 2008 ülesannet genereeriti. Lepiti kokku uus kohtumine ITK majas kahe nädala pärast. Vaata pildigaleriid.
 • 06.02.2008 Mikk Leini tõi Elfast ära kotitäie aastatoetuse eest ostetud elektroonikajuppe.
 • 25.02.2008 Algas Sumorobotite ehitus 2008 projekt, toimus esimene kogunemine ja sissejuhatav loeng. Kokku tuli 15 kuulajat, kellest 10 panid ennast koolitusele kirja. Lisaks tundis üks tudeng huvi Hõljuki projekti vastu.
 • 26.02.2008 18:00 Küllaminek ITK Robootikaklubile. Robotex 2008 ülesande edasine väljamõtlemine.
 • 28.02.2008 Sumorobotite ehitus 2008 projekt tunnustati Üliõpilasesinduse tudengiteaduse edendamise konkursil edumeelseimaks ning seda toetati 25 000.- eest.
 • 08.03.2008 Kohtumine ITK Robootikaklubiga Buldogi pubis ja Robotexi ülesande edasiarendamine.
 • 03.04.2008 Martin Kontus vestles iRoboti esindajaga ja leppis kokku kahe Roomba roboti saamise osalemiseks robotivõistlusel Robotics 2008 Riias. Antud robotitega ei võtnud klubi absoluutselt mingeid kohustusi, samuti jäävad antud Roomba robotid klubi valdusse ka pärast võistlust. Nende programmeerimisega hakkab tegelema Andres Vahter.
 • 04.04.2008 Martin Kontus käis koos Karel Kundratsiga Marit Meri juures panemas paika ROBOTEX 2008 ülesehitust. Tehti ettepanek korraldada üritus taas paralleelselt Teeviidaga, viia üritus üle spordihoonesse, lasta firmadel paralleelselt panna üles tehnikanäitus külastajate tõmbamiseks. Samuti on plaanis panna käima buss Teeviidalt ning Tartust. Laiali saadetakse ka kutsed osalemiseks välisülikoolidest Rootsis, Soomes, Lätis ja Leedus. Esitati ka põhjalik sponsorluspakett.
 • 07.04.2008 Saabusid 2 iRobot'i Roomba robotit, millega minnakse võistlema Riiga ning mis jäävad edaspidi Robotiklubi valdusse.
 • 11.04.2008 Martin Kontus saatis Stoneridge'ile ülevaate neile TTÜ Robotiklubi toetamisest tulenevatest lisandväärtustest pärast esialgset äraütlemist. Stoneridge esindaja Piia Laurimaa oli seejärel meelestatud edaspidiseks koostööks klubiga.
 • 28.04.2008 Mikk Leini leppis Avatud Ülikooliga kokku robootikakoolituse 24.05.2008 Tartus.
 • 15.05.2008 VII korpuse aatriumis toimus sumorobotite demonstratsioon. Näidati mõlemat Riias osalenud robotit. Kohal olid rektor ja muud huvilised. Vaata lähemalt pildigaleriid.
 • 22.05.2008 EITSA projekt võeti vastu ja selleks eraldati 17600 krooni.
 • 23.05.2008 Martin Kontus käis seoses Robotexi korraldamise ja finantseerimisega rektori juures jutul, mille käigus sai ka rektorilt lubaduse teha TTÜ nimel 30 000 krooni eest kulutusi TTÜ Robotiklubi heaks. Arved tuleb selle jaoks võtta kuni 30 000.- ulatuses TTÜ nimele. Kulutuste suunitlusi ei piiratud, kuid eesmärk on kasutada sellest umbes 20 000.- Robotexi robotite ehituseks ja 10 000.- sumorobotite ehituseks.
 • 24.05.2008 Robootikakoolitus Tartus jäi ära.
 • 28.05.2008 Klubisse sai Hõljuki projekti raames soetatud uus arvuti ja 2 LCD monitori.
 • 12.06.2008 Martin Kontus ja Mikk Leini tutvustasid TTÜ-s külas olnud umbes 8 prantslasele paari tunni jooksul TTÜ Robotiklubi tegemisi. Osade kontaktid on üleval Robotiklubi serveris dokumentide kausta all.
 • 16.06.2008 USA-st saabusid tellitud HiTechnicu Lego sensorid (kompass, güro, kiirendus, värvi ja infrapuna).
 • 17.06.2008 Robotiklubi üldkoosolek kl.18.00, millele järgnes grillõhtu.
 • 19.06.2008 Robotiklubi 2007 majandusaasta aruande koostamiseks said dokumendid I&N Finantsteenustesse viidud.
 • 30.06.2008 Robotiklubi 2007 majandusaasta sai kinnitatud ja maksuametile esitatud.
 • 30.06.2008 Klubisse sai soetatud muusikakeskus.
 • 05.07.2008 Mikk Leini ja Tiit Rätsep käisid Pärnu kandis, Varemurru puhkekeskuses Playtechi suvepäevadel Lego sumorobotitega demonstratsioon-turniiri tegemas. Ürituse korraldaja Event Masters-iga sai see kokku lepitud 6000 kroonise tasu eest. Raha läheb klubi arvele.
 • 16.07.2008 EITSA projekti raames ostetud mikroskoop, toiteplokk, PC-ostsillograaf ja ESD jootmismatt said kohale toodud.
 • 18.07.2008 Koduleht uuenes viimase DokuWiki peale. Lisaks sai uuendatud pluginaid ja tõmmatud mõni juurdegi. Näiteks teksti sisse saab C keele stiilis kommentaare panna, failihaldur on mugavam, jms.
 • 10.08.2008 Martin Kontus käis tutvustamas Robotexi ja TTÜ robotiklubi MTÜ Lapikute üritusel “Rahvusvahelised IT-tudengite suvepäevad Eestis 2008” lõpetamisel Glehni lossis. Ühtlasi sai jagatud ka brošüüre ja näidatud roboteid. Kaasas olid ka Mikk Leini ja Karel Kundrats. Kohal oli 23 välistudengit ja huvi oli kõrge. Sai vahetutud ka kontakte. Ühtlasi sai sõlmitud head sidemed informaatikuid ühendava MTÜ Lapikutega. Edaspidi võib oodata ka ühisüritusi. Nemad on orienteeritud rohkem meelelahutusele, meie erialaste kogemuste arendamisele. Kontaktiks nende poolt on Kristjan Haavik.
 • 11.08.2008 Martin Kontus rääkis Kaupo Voormansikuga seoses tudengisateliidi projektiga. Tuli välja, et TTÜ-st ei ole hetkel kedagi projekti hõlmatud, kuid nad väga aktiivselt otsivad siit tegijaid. Sai pakutud välja, et TTÜ Robotiklubi annab oma panuse satellidi valmimisse. Peagi tuleb sellekohane detailsem info Kaup Voormansikult ka robotiklubi listi, misjärel ootame, et tudengid enda huvist märku annaks. Suhtlusena projekti käigus pakkusid välja kord nädalas Skypes kohtumist ning korra kuus korda mööda üksteisel külas käia. Septembri esimesel või teisel nädalal tulevad TTÜ-sse oma projekti ka meile lähemalt tutvustama. Sai kutsutud neid osalema ja oma projekti tutvustama ka Robotexi tehnoloogianäitusele. Olid varmasti nõus ja saatsid ka oma osalemiskinnituse.
 • 26.08.2008 Mikk Leini käis energeetika ja matemaatika-looduse bakalaureuseõppe tudengite õpingukorralduses Robotiklubi tutvustamas.
 • 27.08.2008 Mikk Leini ja Martin Kontus käisid mehaanika bakalaureuseõppe tudengite õpingukorralduses Robotiklubi tutvustamas.
 • 28.08.2008 Mikk Leini käis IT bakalaureuse- ja magistriõppe tudengite õpingukorralduses Robotiklubi tutvustamas.
 • 04.09.2008 Toimus Robotiklubi avatud uste päev. Klubi külastas ~30 inimest. Olid ka mõned tütarlapsed ;)
 • 09.09.2008 Mikk Leini sai TTÜ turvaülemalt tasuta 4 kaarti Martin Tigassonile, Jaanus Karjasele, Veigo Evardile ja Raul Piiberile.
 • 15.09.2008 Sai esitatud tudengiprojekti taotlus Robotexil osalemiseks. Loe lähemalt.
 • 17.09.2008 Toimus esimene puhtalt Robotex 2008 teemaline koosolek kus pandi paika meeskonnad ja tegevuskava.
 • 22.09.2008 Mikk Leini esitas EITSA-le Robotiklubi eriotstarbelise mööbli soetamise projekti.
 • 29.10.2008 - 30.10.2008 Raul Piiber, Heiko Pikner ja Tiit Rätsep käisid Kuressaares Legodega robootikakoolitust tegemas.
 • 14.11.2008 Mikk Leini ja Raul Piiber käisid GNT EXPO 2008'l sumorobotitega showd tegemas ja klubile raha teenimas.
 • 15.12.2008 Klubis käis Maarja Kruusmaa kes pakkus mõningaid mõtteid Robotiklubi ja Robotexi kohta. Üks mõte oli luua Robotexi robotite ehitamise õppeaine.
 • 18.12.2008 Martin Kontus, Mikk Leini, Peeter Salong, Siim Viilup, Karel Kundrats ja Maarja Kruusmaa käisid arendusprorektor Andres Keevalliku ja õppeprorektor Jakob Kübarsepa jutul arutamas Robotiklubi edasisi plaane Robotexiga seoses. Rektoraat lubas igakülgset toetust edaspidiseks. Ilmselt saab Robotiklubi endale professoritest konsultantide meeskonna. Lepiti kokku Robotexi õppeaine loomise algatamises.
 • 19.12.2008 Klubis käisid ühes filmistuudiost inimesed otsimas võitlusroboteid valmiva filmi jaoks. Kuna sobivaid roboteid pole, siis tuleb need teha ja nende eest ollakse valmis maksma.

Aasta 2009

 • 05.01.2009 Mikk Leini, Peeter Salong ja Siim Viilup käisid koos Mart Tamrega Andres Keevalliku ja Jakob Kübarsepa jutul robotiehitamise aine läbiviimiseks. Tehnilisi kompilaktsioone võib olla üleülikoolilise ainega, aga põhimõtteliselt rektoraat seda toetab. Samas sooviti sarnast kursust näha ka sel kevadel.
 • 06.01.2009 Siim Viilup käisid koos Mart Tamre ja Andres Keevallikuga TTÜ esimese ühika all raamatukogu ruumides uurimas kas saaks seda ruumi ehk Robotiklubi käsutusse anda sügisel.
 • 15.01.2009 Toimus koosolek kevadise robootikakoolituse korraldamisest TTÜ tudengitele. Otsustati teha kursus Roomba robotitega millega minnakse Baltic Robot Sumole võistlema.
 • 03.03.2009 Mikk Leini käis Üliõpilasesinduse korraldatud Aastatoetuste projekti eeskirja muutmise koosolekul Robotiklubi huvisid esindamas.
 • 12.04.2009 Mikk Leini ja Raul Piiber käisid koos Heiko Pikneriga Robotiklubi lennukit lennutamas. Oli tuul ja polnud maandumisrada aga ometigi jäi lennuk täitsa terveks
 • 16.04.2009 Eiris Teeveere Balti Filmi- ja Meediakoolist käis oma kursuseprojekti raames filmimas kuidas ehitatakse sumorobotit. Intervjuu andsid Mikk Leini, Jaanus Karjane ja Raul Piiber.
 • 07.05.2009 Käidi klubi sünnipäeva puhul kaatriga sõitmas. Kokku käis sõitmas 22 liiget ja aktivisti. Vaata pildigaleriid.
 • 13.05.2009 Toimus Robotex 2009 robotiehitamise avakoosolek
 • 11.06.2009 Martin Kontus ja Peeter Salong käisid arendusprorektor Andres Keevalliku juures Robotiklubile Robotexi ehitusrahasid ja mööblit küsimas. Lepiti kokku, et saame praegu poole lüsitud rahast, 20 000 krooni, ja saime ühtlasi endale vana rektoraadi mööblit. Olavi Paulus (TTÜ kinnisvaraspetsialist, tel 501 1893) aitas meil pärast üht-teist valida ning andis teada, et võimalik, et augustist jääb uuest majast isegi uut mööblit üle, nii et peaks sel ajal temaga taas ühendust võtma. Kindlasti vabaneb augustis veel vana mööblit, mis on ikka paremas seisukorras kui praegune meie käes olev. Keevallikuga sai arutatud veel ka klubi eestvedaja tasu, millega seoses võtame Keevallikuga järgmine nädal uuesti ühendust, et siis juba ka koos Indrek Jakobsoniga arutada.
 • 04.07.2009 Toimus juhatuse koosolek juhatuse ülesannete ja vastutusvaldkondade fikseerimiseks.
 • 09.07.2009 Toimus ühine grillõhtu ITK Robootikaklubiga. TTÜ Robotiklubist olid kohal Andres Vahter, Erki Leitaru, Lauri Kirikal, Martin Kontus, Mikk Leini, Rasmus Raag ja Siim Viilup. Otsustati ITK-ga teha paar ühist kontrollvõistlust enne Robotexi. Esimene neist 10.10.2009 ja teine paar nädalat enne põhivõistlust. Ühtlasi käis läbi idee kirjutada ühine projektitaotlus artiklite kirjutamise tasustamiseks robootikaalasesse wikisse.
 • 12.07.2009 Martin Kontus saatis MTÜ ametlikele liikmetele laiali kirja uurimaks liikmete soove ja mõtteid seoses Robotiklubis tegutsemiseks. Üldine mulje jäi üsna positiivne. Kindlasti tasub arenguvestlusi tulevikus läbi viia ning kaasata sinna ka aktiviste.
 • 13.07.2009 Toimus juhatuse koosolek robotiklubi organisatoorse struktuuri loomiseks.
 • 15.07.2009 Sai Robotiklubi kätte uue ruumi võtmed. Uus ruum asub Akadeemia tee 5 ühiselamu keldrikorrusel.
 • 15.07.2009 Toimus Robotiklubi üldkoosolek. Kinnitati majandusaastaaruanne 2008. Valiti tagasi vana juhatus täies koosseisus. Tutvustati robotiklubi organisatsiooni struktuuri tööversiooni ja juhatuse ülesandeid.
 • 16.07.2009 Käis Martin Kontus kohtumas arendusprorektor Andres Keevallikuga robotiklubi eestvedaja tasustamise osas. Selgus, et rektoraadi poolt on paigas positiivne otsus eestvedaja tasustamiseks aastaringselt stipendiumi näol alates augustist 2009.
 • 22.07.2009 Mikk Leini viis Robotiklubi 2008 majanduaasta aruande maksuametisse. Või oli see 23ndal?
 • 27.07.2009 Martin Kontus rääkis Olavi Paulusega klubiruumi teemal. Telefoniühendust tasub edasi uurida Elmar Rüsternilt, samuti netti. Uus mööbel vabaneb augusti lõpu poole ja viiakse maja alla parklasse, kust seda võib endale võtta - tasub ühendust pidada selles osas. Üleliigse mööbliga klubiruumsi võib teha midag iganes. Võime ka välja tõsta koridori, kuid nii et oleks tagatud liikumisruum. Ilmselt läheb lõpuks utiili koos muude ülejääkidega (arvatavasti mitte enne augusti lõppu).
 • 27.07.2009 Martin Kontus rääkis Elmar Rüsterniga (tel. 511 6544, 620 2001) telefoni teemal. Telefoni saab väga lihtsalt. Tuleb saata andmed ja abonendivahemik. Abonenttasu kuus on 100.-, TTÜ siseselt on tasuta, TTÜ-ga seotud mobiilidele oli 40 senti/min. Arve väljaminevate kõnede kohta tuleb meile eraldi, standardne minutitasu.
 • 27.07.2009 Martin Kontus rääkis Edgars Žigursiga (tel. 512 1937, 620 3456) internetiteemal. Akadeemia tee 5 keldrikorruse internetiühendust haldab hetkel Siim Liivand (raamatukogu süsteemihaldur). Ta haldab raamatukogu ja ühikate netti. Edgars räägib temaga ise ja teeb selgeks, kes seal võrku edasi haldab ja mis võimalused edaspidi on.
 • 28.07.2009 Martin Kontus rääkis Olavi Paulusega klubiruumi seinte ja põranda augustamisest ja muude modifikatsioonide tegemisest klubiruumi. Sellest mingit probleemi ei ole. Põhiasi, et kaablisse ei puuri.
 • 01.08.2009 Pärast kahe päevast ehitamist sai valmis 100 kilone hõljuki kere lõikamise (CNC) roboti raam. Heiko Pikner, Martin Tigasson ja Mikk Leini vedasid raami ja roboti Robotiklubisse ning monteerisid kõik kokku. Õhtul tuli Erki Leitaru appi robotit tööle panema millega ka hakkama saadi.
 • 04.08.2009 Martin Kontus käis Üliõpilaskülas võtmete paljundamist uurimas. Võtmete paljundamisega tegeleb seal Signe Maripuu (administraator), võti on neil meie klubiruumi olemas ja paljundamine ei tohiks olla probleem. Signe tuleb tagasi 17. augustil ja varahommiku võib ta kätte saada. Võtit kopeeritakse ainult tootja poolt (Valnes). Mujal duplikaati ei tehta (katsetatud). Sai ühendust võetud ka TTÜ turvaülemaga ja saadetud meilile probleemid/küsimused seoses ligipääsu ja valvega.
 • 10.08.2009 ITK-ga sai lepitud kokku ühine vahekvalifikatsioonivõistlus 31. oktoobriks.
 • 13.08.2009 Turvaülem käis klubiruumis ja eraldas ruumi valve kõrvalolevatest. Saime teada, et ülikooli kaardisüsteemiga liitumine maksaks u 10 000.- per uks ja võtmeid klubiruumi saab paljundada ainult Üliõpilaskülast.
 • 17.08.2009 Martin Kontus tellis Üliõpilaskülast 5 võtit juurde (neist 2 sai tasuta). Kätte saab paari päevaga. Üks võti 50.- Ühtlasi tahab Üliõpilasküla sõlmida Ak-5 ruumide kasutamiseks lepingud. Ülikool peab käskkirjaga määrama ruumide tasuta kasutajad.
 • 25.08.2009 Martin Kontus kohtus TTÜ Fotoklubiga. Oli äärmiselt sõbralik ja ideederohke arutelu klubide juhtimise teemal. Tasub jätkuvalt ühiselt ideid vahetada.
 • 26.08.2009 Martin Kontus ja Mikk Leini käisid Mehaanikateaduskonna infotunnis uutele rebastele Robotiklubi tutvustamas.
 • 26.08.2009 Jaanus Karjane ja Martin Kontus käisid teises Infotehnoloogia teaduskonna infotunnis uutele rebastele Robotiklubi tutvustamas.
 • 26.08.2009 Martin Kontus kohtus Autospordiklubi eestvedaja Andre Gregoriga tulevaste VI korpuse ruumide teemal.
 • 27.08.2009 Martin Kontus kohtus Formula Studenti eestvedaja Janek Luppiniga tulevaste VI korpuse ruumide teemal.
 • 02.09.2009 Toimus teadusklubide koosoolek mehaanikateaduskonna dekaani Priit Kulu juures. Kohal oli ainult Martin Kontus Robotiklubist, Autospordiklubi kohale ei jõudnud ja Formula Student puudmise põhjustas eksitus. Üldiselt sai infoks, et klubidele on pinnad VI korpuse 4. korrusel kogumahus 120 m2 + V kopruse allkorrusel 60 m2 ruum, mis esialgu oli Robotiklubi kasutusse määratud. Ühtlasi sai kätte eskiisiplaanid. Teadusklubide vahel oli sel hetkel pinnad jagatud võrdselt 40-40-40 m2.
 • 04.09.2009 Võttis Baltic Robot Sumo korraldajatega (sh. meiega) ühendust Ivan Grnja ja kutsus osalema TERA minisumo robotite turniirist, mis toimub 3. oktoobril Osijak'is, Horvaatias.
 • 04.09.2009 Toimus teadusklubide ruumide projekteerimiskoosolek. Kohal oli Martin Kontus Robotiklubist, Janek Luppi Formula Studentist, Riho Päärsoo (vastutav uue VI korpuse 4. korruse projekteerimise eest) ja dekaan Priit Kulu. Kulu pakkus tulemusena välja suurema pinna teadusklubide jaoks - 210 m2. Sealhulgas 50 m2 auditooriumi jaoks, 2x 25-30 m2 Formula Sutdenti ja Autospordiklubi jaoks ning 70-80 m2 Robotiklubi jaoks. Autospordiklubi ruumi saatus selgub 3 aasta pärast, olenevalt klubi aktiivsusest, kuid hetkel on ta nende jaoks broneeritud. Edasi pidime koos Formula Studentiga esitama eskiisiplaani 07.09.09 õhtuks. Täiendavad nõuded juba peale üldplaani kinnitamist.
 • 07.09.2009 Martin Kontus leppis Janek Luppiniga FS-st kokku klubide eskiisplaani ja edastas Riho Päärsoole.
 • 08.09.2009 Võttis TTÜ Robotiklubiga ühendust Karim Jafarmadar, et kutsuda meid osalema RobotChallenge'l, mis toimub märtsis 2010 Viinis, Austrias. Nad plaanivad korraldada esimest Euroopa sumorobotite meistrivõistlust. Oleme üritusega juba kursis, kuna ta võttis juba ühendust Baltic Robot Sumo korraldusmeeskonnaga (sh. meiega) ja oleme plaaninud sealt kevadel osa võtta.
 • 09.09.2009 Osalemine TTÜ Tudengielu Messil 2009.
 • 13.10.2009 Mikk Leini ja Mati Kaeeli käisid Kamitra OÜ-s palumas neid jätkuvalt sponsoriks uuele sumorobotile. Oldi nõus uusi trükkplaate tegema aga samas sooviti ka head reklaami.
 • 20.10.2009 Mikk Leini käis firmas H7H6 tutvustamas uue sumoroboti projekti ja neid sponsoriks kutsumas. Robotist oldi väga huvitatud ja lubati aidata kõigi metallitöödega (4D CNC-ga), titaanist kere tegemisega, rataste kummeerimisega ja lõpuks ka mudeli optimeerimisega.
 • 26.10.2009 Mikk Leini käis TTÜ Üliõpilasesinduse projektikonkursi komisjoni koosolekul hindamas teiste tudengiorganisatsioonide projektitaotlusi.
 • 27.10.2009 Mikk Leini ja Martin Kontus käisid TTÜ Üliõpilasesinduse tudengiteaduse projektikonkursil hindamas teiste organisatsioonide projektitaotlusi ja kommenteerimas Robotiklubi projekte.
 • 27.10.2009 - 29.10.2009 Tiit Rätsep ja Rain Ellermaa käisid Kuressaares läbi viimas kooliõpilaste Lego robotite kursust. Kursus toimus koostöös TTÜ Avatud Ülikooliga.
 • 31.10.2009 Robotexi vahekvalifikatsioonivõistlus ITK Robootikaklubiga. Lükkus edasi.
 • 12.11.2009 Martin Kontus käis VI korpuse projekteerimiskoosolekul kaitsmas Robotiklubi tulevase ruumi plaani. Detsembri keskel kohtume taas personaalselt projekteermismeeskonnaga, et fikseerida klubiruumi detailsed vajadused.
 • 04.12.2009 Robotex 2009 - Robotiklubi robot “Mäger” saavuts II koha. Meeskonna koosseisus olid Indrek Tubalkain ja Ronald Tammepõld.

Aasta 2010

 • 27.01.2010 Martin Kontus tegi MehÜNil külas olevatele Helsingis oleva Aalto Ülikooli Mehaanikateaduskonna Gildi esindajatele presentatsiooni Robotiklubist ja Robotexist ning lühituuri Robotiklubis ja Mehhatroonikainstituudis. Saime teada, kust kaudu oleks võimalik sealsete robotiehitajatega kontakti luua.
 • 04.02.2010 Aalto (vana Helsingi Tehnikaülikooli) Mehaanikateaduskonna Gildi esimees Kalle-Heikki Koskinen (kalle-heikki.koskinen@tkk.fi) saatis kontakti sealse robotiklubi kohta: http://k-kerho.tky.fi/ (Esimees Antti Partanen, aehparta@cc.hut.fi).
 • 24.02.2010 Üldkoosolek arengukava 2010-2012 ja tegevuskava 2010 kinnitamiseks.
 • 25.02.2010 Martin Kontus laenas BEST-ile ürituse Võti Tulevikku jaoks ühe Robotiklubi tutvustava plakati.
 • 26.02.2010 Mikk Leini rääkis arendusprorektor hr. Keevallikuga tudengite koolituse läbiviijate stipendiumist. Seda aksepteeriti.
 • 10.03.2010 Martin Kontus ja Mikk Leini käisid Mehaanikateaduskonna dekaani Priit Kulu jutul, et kokku leppida stabiilne eelarve maht teaduskonna poolt, millega meid toetatakse. Tudengiorganisatsioonidele ja - tegevustele on kuskil 75 000 krooni. Kulu arvamusel võiks sellest 15k olla Üliõpilasnõukogul ja 25k nii Robotiklubil kui Formula Studentil. Ülejäänud oleks reservis teistele. Kulu räägib sellest ka teaduskonnas teistega. 26. märtsil toimuvale teaduskonna nõukogu koosolekul on tudengiorganisatsioonide jaoks päevakorras 30 min, kus võiksime anda ülevaate oma tegevustest (10 min). Enne seda võiks veel Kuluga kokkusaamise kokku leppida, kus oleks siis kohal ka ilmselt Tauno Otto, kes on tõenäoliselt Kulu kõrval kandidaat dekaani kohale järgmiseks perioodiks. Viini sõidu osas ütles Kulu, et teaduskond on valmis igal juhul täielikult tagama transpordikulud (rent+kütus) ning samuti aastatoetuse kaasfinantseeringu.
 • 16.03.2010 Robotiklubiga käisid tutvumas sakslased ja prantslased Mehhatroonikainstituudi Autostudy projektist. Mikk Leini näitas neile erinevaid roboteid ja rääkis kursustest mida viivad läbi tudengid. Nende ülikoolides sellist iseseisvat tehnikaringi pole, samas on neil erinevad projektid kuhu on kaasatud tudengid. Saksamaal ehitatakse näiteks päikesepatareidega autosid mis võistlevad Austraalias ja Prantsusmaal ehitatakse võidusõiduautosid mis läbiksid ühe liitri kütusega võimalikult pika maa.
 • 18.03.2010 Liina Murd Eesti filmi sihtasutusest võttis ühendust Mikk Leini-iga ja kutsus TTÜ Robotiklubi 10., 11., 17. ja 18. aprillil roboteid presenteerima kinos Artis kus toimub multifilmide näitamine. Mullu toimus sama asi kinos Sõprus.
 • 29.03.2010 Martin Kontus saatis Studioosusesse lühiartikli ja pilte RobotChallenge'st
 • 31.03.2010 Liina Murd muutis robotite presenteerimise aja kinos Artis 1., 2., 15. ja 16. mai peale. Tiit Rätsep ja Renee Kauler teevad demo 15. ja 16. mail.
 • 05.04.2010 Mikk Leini tutvustas IT teaduskonna dekaanile ja paarile õppejõule plaani Robotiklubis sügisel läbi viia CAN siini kursused. Kursuseks vajaminevate mikrokontrollerite komplektide tarbeks sai küsitud ka 4000 krooni.
 • 13.05.2010 Farnelli esindajad käisid Robotiklubis sooviga arendada koostööd. Soovivad asuda regulaartoetajaks.
 • 18.06.2010 TTÜ Robotiklubiga käisid kohtumas Tallinna Teletorni esindajad kes tundsid huvi robotite kasutamisest renoveeritavas tornis. Osalesid Martin Kontus, Mikk Leini ja Heiko Pikner.
 • 22.06.2010 Läbi TTÜ regionaalesinduse juhataja Alge Lechtmetsa võttis Robotiklubiga ühendust Kadrina Keskkool, et kaasata meid SA Archimedese projektitaotlusesse.
 • 14.07.2010 Farnelli esindaja kohtus taaskord Robotiklubiga, et paika panna vastastikune koostöö.
 • 21.07.2010 Robotiklubi nõustus osalema Kadrina Keskkooli SA Archimedese projektitaotluses eesmärgiga korralda Kadrinas kord aastas tasu eest robotite show. Kadrina poolne kontakt on Kristi Toompea (kristi@kadrina.edu.ee, 513 7657) ja Robotiklubi poolne Martin Kontus.
 • 03.08.2010 Robotiklubi sai pärast pikki läbirääkimise endale turvaülemalt 6 tasuta ligipääsukaarti varasemalt 2007.a. ostetud vanade kaartide asemele. Andres Kallastega suhtles Martin Kontus.
 • 04.08.2010 Mikk Leini käis Sapas järel materjalil mille Raigo Rätsep TTÜ Robotiklubile Robotexi sponsorluse korras lubas.
 • 03.09.2010 Mikk Leini teeb õpetajatele erinevatest koolidest lühiseminari Robotiklubis Robotexi kohta.
 • 18.08.2010 Robotexi robotite ehitamist aitab toetada AQ Lasertool. Kuna see toimub läbi TTÜ Mehhatroonikainstituudi sponsorluse siis vahekontaktiks on Raivo Sell TTÜ-st. Mikk Leini.
 • 20.08.2010 Farnell saatis nõusoleku toetamaks klubi BRS-i korraldamisel. Seatud oli ka rida tingimusi.
 • 21.08.2010 Mikk Leini saatis Liina Murd-ile Tallinnfilmist lõpuks arve millega tasustatakse Mudilaste multilaeka üritusel toiminud robotite mininäituse läbiviimist.
 • 23.08.2010 Martin Kontus viis Mehaanikateaduskonna dekaanile Priit Kulule ära aastatoetuse kaasfinantseerimise ja CAN-kursuse arve ja vastavad taotlused summas 22 750 krooni. Kohal oli ka tulevane dekaan Tauno Otto. Ühtlasi sel aastal rohkem Mehaanikateaduskonnalt toetust ei saa.
 • 23.08.2010 Toimus rebaste orienteerumine TTÜ campuses. Eraldi saab lugeda selle kohta siit
 • 24.08.2010 Martin Kontus ja Rasmus Raag käisid Mehaanikateaduskonna, IT-teaduskonna (I pool) ja Sotsiaalteaduskonna rebaste õpingukorralduses tutvustamas robotiklubi. Huvilisena pani kirja ennast 30 inimest.
 • 25.08.2010 Martin Kontus ja Rasmus Raag käisid Matemaatika-loodusteaduste teaduskonna, IT-teaduskonna (II pool), Energeetikateaduskonna ja Keemiateaduskonna rebaste õpingukorralduses tutvustamas robotiklubi. Huvilisena pani kirja ennast täiendavalt 13 inimest.
 • 26.08.2010 Martin Kontus ja Rasmus Raag käisid Ehitusteaduskonna kahes õpingkorralduses. Huvilisena pani kirja ennast täiendavalt 3 inimest.
 • 26.08.2010 Martin Kontus suhtles lists.ioc.ee administraatori Riina Maigrega ja sai robotikklubi infolisti korda → edaspidi saab listiliikmetele saata “riched text” formaadis meile. Varem oli kasutusel “text only” formaat.
 • 02.09.2010 Peeter Salong ja Renee Kauler kohtusid Farnelli esindajaga. Näitasime, mis on tehtud meie poolt täitmaks Farnelli poolt seatud tingimusi. Jäädi rahule, lisaks oli toetuse kulutamise täpsustamine. Arutelus oli ka edaspidine komponentide ostmine ehk kuidas saaks Farnell meile soodsaid hindu teha.
 • 07.09.2010 Heiko Pikner, Renee Kauler, Ronald Tammepõld, Siim Viilup ja Tiit Rätsep külastasid ettevõtet Sient OÜ. Sient OÜ on lubanud toetada Robotiklubi Robotex'i robotite ehitamist CNC-teenuse pakkumisega.
 • 15.09.2010 Rasmus Raag käis MehÜNi infoõhtul huvilistele ka Robotiklubi tutvustamas.
 • 06.10.2010 Robotiklubi juhatus kohtus Keevallikuga. Tutvustati klubi tegemisi ja struktuuri. Keevallik lubas toetada meie EITSA projekti 10k-15k. Samuti BRS projektijuhile ja meeskonnale kokku stipendiumi 2,5k ning lepiti kokku, et alates nüüdsest saab klubi juhatuse liikmed tähtajatult igal kuul stipendiumi 1000 EEK. Stipendiumi maksmiseks koostasime avalduse (seekords kuni detsembrini). Uuel aastal koostatakse uus avaldus (Kuni maini, mil vahetub juhatus) ja nii edasi.
 • Peeter Salong osales klubi juhatusest ITÜNi lauamänguõhtul.
 • 15.10.2010 Autospordiklubi soovis meiega kosot teha tudengibussi projekt. Sooviti allkirja kosotöölepingule, kus meie ülesandeks oleks olnud ID-kaardiga bussi käivitamistööde juhtimine. Konkreetse isiku olemasoluta, allkirja ei antud, kuid anti lubadus igal juhul aitada nõuga. Kui selgub robotikllubipoolne osapool ID-kaardi projektis, siis võtame projekti ka tõsisemalt ette.

Aasta 2011

 • 26.01.2011 Kohtumine mehhaanikateaduskonna dekaaniga
 • 27.01.2011 Lauamänguõhtu
 • 28.01.2011-03.02.2011 Gruppide koosolekud
 • 03.02.2011 Erki Tulve külastab robotiklubi
 • 08.02.2011 Üldkoosolek
 • 09.02.2011 Martin ja Kristi käivad Hr.Keevalliku juures
 • 10.02.2011 Eesti Mehaanikainseneride Liidu üldkogu/juhatuse koosolek
 • 11.02.2011-12.02.2011 Haridus- ja infomess Intellektika
 • 04.03.2011 CADrina
 • 09.03.2011 Robotiklubi külastab IT-teaduskonna dekanaat
 • 15.03.2011 Ümarlaud Mehaanikateaduskonna dekanaadiga
 • 25.03.2011 LAN-Party kevad 2011
 • 05.05.2011 Robotiklubi sünnipäev (kardirada ning õhtune saun majandusmaja katusel)
 • 15.05.2011 Mikk Leini käis Mehhaanikateaduskonna laiendatud koosolekul Robotiklubi haridustegevusi tu

tvustamas ja Robotiklubi ettepanekuid teaduskonna arengukavasse esitama.

 • 21.06.2011 Üldkoosolek, juhatuse vahetus. Uues juhatuses: Rain Ellermaa, Sigrid Münter, Siim Sülla, Heiko Pikner
 • 19.07.2011 Juhatuse raamatupidamiskoosolek
 • 17.08.2011-18.08.2011 Juhatuse koosolekud
 • 22.08.2011 Rebaste orienteerumine
 • 24.08.2011-31.08.2011 Gruppide koosolekud
 • 01.09.2011 Üldkoosolek
 • 06.09.2011 Koristamistalgud
 • 07.09.2011 Tutvumisõhtu, lauamänguõhtu, saunakas
 • 08.09.2011 VI korpuse projekteerimiskoosolek
 • 27.09.2011-28.09.2011 C keele kiirkursus
 • 30.09.2011 LAN Party
 • 05.10.2011 Algab regulaarne Roomba robotite ehitamise koolitus kolmapäeviti
 • 06.10.2011 TTÜ Muuseumi koosolek
 • 13.10.2011 lauamängu ja saunaõhtu
 • 24.10.2011 TTÜ Avatud uste päev
 • 25.10.2011-27.10.2011 Joonejärgijate kursus
 • 10.11.2011 Latvenergo seminaril demoesinemine
 • 23.11.2011 ETV terevisiooni esinemine Sumo ja Robotexi robotitega, link
 • 26.11.2011-27.11.2011 Robotex 2011
 • 29.11.2011 Robotexi analüüsi koosolek
 • 09.12.2011-11.12.2011 Robotic Arena 2011 Poolas

Aasta 2012

 • 24.01.2012 Vitalij Leedust pakkus välja, et Baltic Robot Sumo reegleid võiks uuendada viimaste All Japan Robot Sumo reeglite järgi. Põhimõtteliselt olid lätlased ja eestlased nõus.
 • 31.01.2012 Mikk Leini käis Mehhatroonikainstituudis ja TTÜ raamatupidamises EITSA projekti aruande jaoks finantspoolt korda ajamas. Aruanne sai ka EITSA-sse ära viidud.
dokumendid/kronoloogia.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1