User Tools

Site Tools


dokumendid:liikmehaldus

TTÜ Robotiklubi liikmehaldus 2016

Vajadused

http://liikmed.robotiklubi.ee/login

Vaja on luua ühtne süsteem, kus saab liikmeid (liikmestaatused, kontaktid, listid, veebi, ftp, svn õigused) jälgida ja muuta. google docs liikmehalduse põhi

Liikmestaatused süsteemis:

 1. Juhatus
 2. Liige
 3. Vilistlane
 4. Huviline
 5. Passiivne huviline (3 kuud regamisest möödas ja pole huvi näidanud) vajalik täieliku nimekirja säilitamiseks. võib ka tühi lahter olla

Andmed mida vajame süsteemis

 1. Eesnimi
 2. Perenimi
 3. email
 4. telefoninr
 5. Teaduskond
 6. Lõpetatud koolitase
 7. Sugu
 8. Vanus (sünnikuupäev)
 9. Kohalik/ välistudeng
 10. kasutajanimi(eesnimi.perenimi)
 11. parool
 12. (kontonr)
 13. (isic kaardi nr)
 14. staatus(liige, aktivist jne)
 15. Listid (List,Liikmeskond,Liikmed,Juhatus,Vilistlased,Robotex,Koolitus,Töötoad,Huvilised)
 16. Grupid (Haridus, Sots, Tehnika, Haldus, Arengu)
 17. Kasutajagrupid- wikis huvilistele dokumentide juurdepääs keelata. FTP, SVN etc.
 18. Ruumi ligipääs

Funktsionaalsus

 1. Inimeste lisamine: inimene täidab vormi, et liituda listiga (list) (eesnimi, perenimi, email) saab staatuse huviline.
 2. Kõik tegevused mis hõlmavad kontosid, liste, gruppe ja ligipääse tehakse süsteemis.
 3. Meilistide haldamine. Nii selleks volitatud isikute (juhatuse) poolt kui ka võimalus kasutajatel ise listidega liituda ja lahkuda. Sõltuvalt kasutaja rühmale võiksid mingid listid lahkumatud olla; nt. liige ei tohiks saada lahkuda liikmeskonna listist.
 4. Suures tabelis otsing staatuste, nime, gruppi kuuluvuse kaupa, et saaks lihtsalt tabelis muuta vajalikke välju (nagu Excel).
 5. Staatuste vahelisest liikumisest jms peab jääma logi, et saaks välja võtta liikmete arvu aastate kaupa, inimeste liikuvuse, teaduskonda kuuluvuse jms aruanded. Neid on vaja TTÜ jaoks ja hea endal ka mõõdikud luua.
 6. (Hilisemaks mõtlemiseks:) Lihtne projektide haldussüsteem, kus volitatud isikud saavad luua ülesande (lühinimi, detailne kirjeldus, täitmiskuupäev) ning sinna lisada inimesi/tegijaid. Projekti/ülesande staatust saab uuendada selleks volitatud isikud; projekti/ülesande infot (kirjeldus, tegijad, kp) saavad vaadata kõik liikmed.

Raportid

Selleks, et teada saada mis lahtreid on vaja, annan siin ülevaate raportitest, mida võiks genereerida.

 • Liikmete, huviliste, aktivistide arv läbi aastate
 • Liikmeskonna (aktiivsete inimeste) jaotumine teaduskonniti, sooliselt, välis/TTÜ tudengid
 • Liikmeskonna keskmine vanus, teaduskraadide jaotumine

Väljundid

Siin kirjeldatakse kuidas süsteemist andmeid kasutatakse

 • Klubiruum: Uksekaartide olemasolu määratakse süsteemis ja siin saab genereerida loetelu nimedest ja isic kaardi nrtest kellel peavad õigused olema. See nimekiri mailitakse turvateenistusele 4x aastas, vajadusel tihedamalt.
 • Listid: listide liikmete emailidest koostatakse nimekiri iga listi jaoks (koos nimedega) see liigub siis listi administreerimisse kas automaatselt või osaliselt manuaalselt. (kustutatakse listist kõik liikmed ja lisatakse kõik kes uues nimekirjas on)
 • Töögrupid: peaks toimima nagu listid, aga inimeste mailid ja nimed peab kätte saama iga grupi juht. Samuti peab saama muuta gruppi kuuluvust grupijuht.
 • Staatus: seda saab muuta ainult juhatus. Kui seda muudetakse, siis staatusega koos käivad hüved lisatakse automaatselt (vt Exceli valemeid)
 • Isikuandmed: kõik, kellel on robotiklubi veebi ligipääs saavad neid ise muuta ja sellest genereeritakse ka iga isiku veebilehe päis.
 • Veeb: veeblehe, svni, ftp jne ligipääsud genereeritakse siis kui staatus muutub liikmeks või kui tekib vajadus projektiga seoses kuhugi ligi pääseda
 • Projektid: säilitada nimekirja projektidest, mida tehakse ja mida on tehtud. Lubab juhtidel kergemini meeles pidada, kes mida tegi ja tegema peab. Võib ka lisada kommenteerimissüsteemi sinna: tegijad saavad projekti edusammude kohta kommentare lisada.

6.04.16 kommentaarid

 • Ruumi ligipääs puudu Rain: 3 taset wiki, ruum, kõik õigused)
  • Teha valikuvariandiga: wiki, mittemidagi, kõik õigused
  • Ruum linnukesega ja sarnaselt listide haldusega isickaartide ja nimede listi genereerimine
 • Paremale vormindus, ei mahu ekraanile ära ja vasakul vaba ruum
 • Sortimine tulpade järgi tuleb? - minuteada tuleb filtritega sortimine
 • Kuidas salevestatakse tabelivaates tehtud muutused?-lives? rida korraga?
 • Uus huviline/ vana huviline puudu, hetkel on “vali” väli ja need pole ka üldlistis

19.04.16 kommentaarid

Lisada Siim Kallas ja Hanno Vene Liikmeid ei saa lisada Teha nii, et huviliste list oleks automaatne, “huviline” on selles listis + suures listis.

14.06.16 kommentaarid

 • Vaata filtri näidet excelist et saaks rohkem valida korraga nt liige&juhatus ja aktivist&huviline
 • logimine- logida ka seda kes muutuse tegi, et saaks arupärida.
 • listidesse lisamine meiliga??
 • ruumi ligipääsu kohta lisada ka väljavõte nimed+isic

Katse!

dokumendid/liikmehaldus.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1