User Tools

Site Tools


dokumendid:tasustatud_projektid

Tasustatud projektide läbiviimise kord

Siia lehele on kirja pandud lühidalt kuidas viia TTÜ Robotiklubis läbi tasustatud projekte. Selle eesmärk on ühtsustada raamatupidamist ning panna paika üldised suunised selleks, et projekt edukalt läbi viidud saaks.

Projektide alustamine

Kõik projektid, mida sooritatakse Robotiklubi nime alt peavad olema kooskõlastatud Robotiklubi juhatusega. Sellisteks projektideks on kõik projektid, mille finantsiline pool käib läbi MTÜ TTÜ Robotiklubi raamatupidamise ning samuti käivad siia alla projektid, mida seostatakse TTÜ Robotiklubiga.

Projektide raamatupidamine

Projektide eelarvestamisel tuleks arvestada, et 10% kasumist, kuid mitte vähem, kui 10 eurot, peab jääma Robotiklubile. Projektide puhul loetakse kasumiks vaid finantsilisi vahendeid.

dokumendid/tasustatud_projektid.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1