User Tools

Site Tools


dokumendid:visioon

Visioon Robotiklubist 5 aasta pärast

  • Atraktiivne tudengiorganisatsioon TTÜ-s, kus aktiivne robootikaalane tegevus toimub aastaringselt. Klubi on tuntud üle Eesti oma hea teadmiste ja oskuste taseme poolest robootika valdkonnas - Peeter Salong
  • Pole robotit mida Robotiklubi teha ei suudaks. Klubil on tipptehnikaga laborid ja nurk laia diivani ning suure külmkapiga. Vähemalt kolmandik klubiliikmeid on tüdrukud - Mikk Leini
  • Aktiivne robotiehituse kui hobi propageerija Eestis. TTÜ robotiehitustraditsioonide järjepidevuse hoidja. Koht, kuhu TTÜ tudeng võib, kaks kätt taskus, tulla robotit ehitama. - Rasmus Raag
  • Klubis on põhjalik andmebaas ehitamisel olevate ja juba valmis robotite kohta ning kasutusjuhend C++ library jaoks. Indrek Keskküla
  • TTÜ Robotiklubi on just see koht, kus sünnivad uued andekad Eesti insenerid, kes viiksid Eestis robootikaalase tehnoloogia maailmatasemele - Robotiklubi loob sellele soodsa keskkonna läbi erinevate koostööprojektide ning välissidemete. TTÜ Robotiklubi meistrid käivad regulaarselt esindamas Eestit rahvusvahelistel võistlustel. Klubil on kompaktsed, ehituslikud pinnad - omaenda labor, musta töö ruum, koolitusruum (klass) puhkenurgaga. Klubi teeb tihedat koostööd ettevõtetega. Klubil on suur, tugev ja aktiivne liikmeskond. Martin Kontus
  • Klubil on olemas tutvused oma valdkonnas tuntud spetsialistide seas. On kokku lepitud ja suure külastatavusega perioodilised koosolekud. On kogunenud hulk reaalseid töötavaid roboteid, millega on võimalik näidata Robotiklubi taset messidel. Tiit Rätsep
dokumendid/visioon.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1