User Tools

Site Tools


dokumendid:zigbee_vork

Robotiklubi ZigBee võrgu seadistused

Robotiklubis on kasutusel 1. seeria XBee raadiomodemid mis töötavad sillatud režiimis. See tähendab, et modemid moodustavad paarid mille vahel nad edastavad UART liidese andmeid.

Kuna modemeid on palju ja neid vahetatakse robotite vahel, siis töö lihtustamiseks on paigas järgnevad seadistused:

Üldparameetrid

Kõigil modemitel on kindlalt määratud järgmised parameetrid:

Parameeter Väärtus
CH - Channel C
ID - PAN ID 407A
BD - Interface Data Rate 5 - 38400
RO - Packetization Timeout 0

Ülejäänud parameetrid, peale järgmisena juttu tulevate tuleb jätta nii nagu on.

Aadressid

Igal modemil on isiklik number mis kajastub ka (NI) Node Identifier parameetris. Iga uue modemi soetamisel saab see ühe võrra suurema numbri. Isiklik number sisaldub ka 16-bitises isiklikus (Source Address) aadressis, mis on kujul XXX0 (heksadetsimaalarv) kus XXX asemel on isiklik number. Sihtaadress (Destination Address) on igal modemil XXX1, kus XXX on sama isiklik number mis isiklikul aadressilgi. Isiklik- ja sihtaadress võivad ka vahetatud olla, kuid igaljuhul on aadresside kolm esimest heksadetsimaalarvu samad ja viimane, neljas, on kas 0 või 1.

Lugu on selline, et modemitel on võimalus pärida kõigi samal kanalil ja samas võrgus (PAN) asuvate modemite nimed (ID) ning nende isiklikud aadressid (Source Address). Robotiklubil on programm mis võimaldab seda otsingut mugavalt teha arvuti küljes olevate modemitega. Kui nüüd modem leiab hulga võrgus asuvaid modemeid, siis saab ta omistada endale sellise isikliku- ja sihtaadressi mis seob ta leitud modemiga.

Ütleme näiteks, et võrgus on kolm modemit järgnevate parameetritega:

Node ID Source Address Destination Address
1 0010 0011
4 0041 0040
7 0071 0070

Võrgus olevate modemite sihtaadresse otsing ei anna, aga need on tuletatavad viimase isikliku aadressi numbri järgi. Kui isiklik aadress lõppeb numbriga 1 siis sihtaadress lõppeb numbriga 0 ja vastupidi. Selleks, et arvuti küljes olev modem teise modemiga sillata, tuleb teha nimetatud arvutustrikk ja seada modemile leitud aadressid. Ja sellise aadresside seadistamisega saab hakkama seesama nimetatud otsinguprogramm.

Nii, et kui hoida ühtset aadresseerimise loogikat saab mugavalt ühe programmi abil sildamisi teha. Noh, muidugi võib juhtuda, et mitu modemit omistavad samad parameetrid aga selle vältimine taandub juba organiseerimise tasemele.

Sildamise programm

dokumendid/zigbee_vork.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1