User Tools

Site Tools


kursused:2021:c_back_to_basics

C Back to Basics

Üldine

Palun andke osalusest teada täites lehe lõpus olev registreerimisvorm. Lisaks tõmmake alla vajalik tarkvara, samuti lehe lõpus.

Kursuse eesmärk on tutvustada sardsüsteemide tarkvaraarendust. Teemad, mida katame:

 • Pointerid ja massiivid.
 • Funktsioonide inimlik kasutus.
 • Struktuurid.
 • Interrupt-d.

Lisa sessioonidega katame ka järgmisi teemasi:

 • RTOS: mis on ja kuidas-kus kasutada FreeRTOS näitel.
 • C++: miks võiks mõelda C++-i kasutamisele ja mida see paremaks teeb.

Kursus on ehitatud üles 8×8 LED maatriksi juhtimisele. Ehk siis: kõigi sessioonide eesmärk on midagi seal lahendada ja sellele maatriksile “lisa funktsionaalsust” anda. Lõppseis võiks olla selline, et me saame arvutist anda suvalise teksti, mille STM trükib rulluva tekstina sellele 8×8 maatriksile.

Ülesehituse kohta nii palju, et kui sind otseselt need põhisessioonide osad ei huvita, aga soovid lisasessioonidega liituda, siis nii pidi on võimalik. Et saad osa võtta ainult FreeRTOS-i osast või C++-i osast. Samuti ei pea lisasessioonidest osa võtma, kui ei ole huvi.

Eeltingimused

Oskad mingil tasemel C-d kirjutada. Ehk siis, umbes adud, mis on muutujad, if-else laused, tsükklid. Kui ei ole kindel, siis võta ühendust ja vaatame, kuda aidata saab.

Ajakava

Töö on jaotatud 3 põhisessiooni + 2 lisasessiooni. Iga sessioon võtab orienteeruvalt 2h aega. Mingid osad võivad jääda kodus/iseseisvalt lõpetada.

Sessioonide kaupa ülevaade:

 1. Tähed maatriksile.
  • Ülesande analüüs ja algoritmimine.
  • Massiivid ja viidad.
  • Semi-keerulisem control-flow.
  • Lõpp-seis: maatriks suudab kuvada tähti. Tähti saab anda stringina ette.
 2. Refaktoorimine: struktuurid ja non-blocking.
  • Rakendame struktuure (struct), et asju natukene paremaks teha.
  • Koodi funktsioonidesse löömine.
  • Teksti scrollimine interrupt-dega.
  • Lõpp-seis: main on mitte-blokeeriv ja tekst scrollib taimeri põhjal.
 3. Kuvame UART-st sisestatud teksti.'
  • UART-i Rx interruptide tööle saamine ja liidestamine main-ga.
  • Ringpuhvrid ja lipud.
  • Lõpp-seis: arvutist sisestatud tekst kuvatakse maatriksil väikese viivitusega.

Lisasessioonid:

 1. FreeRTOS:
  • Teeme tutvust ja viime koodi RTOS-i peale.
 2. C++:
  • Vaatame, kuidas lihtsaid C++-i komponente (objektid/klassid, std::array) kasutada C koodi lihtsustamiseks ja rohkem veakindlamaks tegemisel.

Graafik

 • Sessioon 0: 26.07 @ 18.30 (Sissejuhatav LED-i vilgutamine INSÜK-le)
 • Sessioon 1: 29.07 @ 18.30
 • Sessioon 2: 02.08 @ 18.30
 • Sessioon 3: 05.08 @ 18.30
 • Sessioon 4: 09.08 @ 18.30 (FreeRTOS)
 • Sessioon 5: 12.08 @ 18.30 (C++)

Registreerimine

Täida all olev Google Forms et registreeruda: https://forms.gle/M3ePv9QyRBV3mq2f7

Tarkvara

Vaja on tõmmata ja installida STM32CubeIDE. Lingi leiate siit.

Installige ära ja pange üks kord tööle. Muuga vaatame juba kursusel edasi.

kursused/2021/c_back_to_basics.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1