User Tools

Site Tools


kursused:c_plus_plus:2019

C++ kursus

Üldine

Kursusel õpitakse programmeerimist C++ keeles. Kursus eeldab osalejatelt juba C-taolise keele baasoskust (keele süntaks ja põhilised laused (if, for, while, switch)). Üldine eesmärk on tutvustada c keele oskajatele c++ kui kõrgema taseme keelt ja selle võimalusi.

Läbiviija: Peeter Salong

Ajakava ja sisu

Toimumiskoht TTÜ Robotiklubi

Teisipäev 23. aprill kell 18

 • C++ kasutusvaldkonnad
 • C++ põhierinevus C-st
  • standard library (std)
  • objektorienteeritus
 • string
 • streams
 • vector
 • pointers
  • raw
  • shared_ptr
  • unique_ptr

Neljapäev 25. aprill kell 18

 • Objektorienteeritus
  • klass
  • pärimine
 • Polümorfism
 • Sidus teek

Materjalid

Kursuse esimesel päeval läbi võetud näited 2019_c_.zip

Laupäev 27. aprill kell 12:00 - 28. aprill kell 12:00

NB! Huvi puudumise tõttu jääb ära.

24 h. Häkatlon: arvuti/PC rakendamine robootikas. Ehita/tee/programmeeri midagi huvitavat, kus PC tüüpi arvutusplatvorm (nt. raspberry Pi vms.) on osa robotsüsteemist. Tiimis inimeste arv ei ole piiratud. C++ kasutamine ja varasemal koolitusel (23. ja 25. aprill) osalemine ei ole kohustuslik.

Iga tiim saab kulude katteks robotiklubi poolt (TBD) eurot, mida saab kulutada Järve keskuse Oomipoest.

Toimumiskoht TTÜ Robotiklubi. 28. aprill kell 12:00 toimub tööde ülevaatus, kus iga tiim kirjeldab vabas vormis tehtud tööd.

kursused/c_plus_plus/2019.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1