User Tools

Site Tools


kursused:kiirkursused:2010:c_keel

C keeles programmeerimine AVR mikrokontrolleri baasil

Üldteave

Toimub 21. aprill ja 28. aprill kell 18.30 TTÜ Robotiklubis (Akadeemia tee 5 ruumis 008A). Vajadusel tehakse ka 1 lisaõhtu maikuus.

Läbiviija: Peeter Salong

Soovitav on jagada end paaridesse, kuna mikrokontrolleri komplekte on 8.

Eelnevalt on kohustuslik installeerida ja seadistada oma arvuti järgnevalt (koolitus püüab olla operatsioonisüsteemist sõltumatu):

Registreerumine on lõppenud (vt nimekirja osalejatest)

Kursuse sisu

1. õhtu (21. aprill)

 • Mõisted
 • Programmi elutsükkel
 • C keel
  • Näiteprogramm
  • Süntaksireeglid
  • Nimed
  • Andmetüübid
  • Muutujate deklareerimine ja väärtuse omistamine
  • Avaldised, operaatorid
  • Skoop
  • Laused
  • sprintf
  • Funktsioonid
  • Failid
  • Koodi kirjutamise soovitused
 • Praktiline harjutamine
  • LCD ekraan

Tunnimaterjal:

Kirjandus:

2. õhtu (28. aprill)

 • Digitaal- ja analoogsignaal
 • AVR mikrokontroller
  • Väljaviigud
  • Digitaalsed sisendid ja väljundid
  • Registrid ja nende programmeerimine
 • Praktiline harjutamine

Tunnimaterjal:

Kirjandus:

Osavõtjad

 1. Indrek Keskküla
 2. Matthias Kuus
 3. Rauno Tali
 4. Denis Levskoi
 5. Mihkel Tallo
 6. Ivan Jutkin
 7. Sergei Ovsjanski
 8. Roman Kozlechkov
 9. Jevgeni Matkin
 10. Andre Leppik
 11. Kristi Seppa
 12. Ly Orgo
 13. Vladimir Zaplava
 14. Rauno Aljas
 15. Maria Kesa
 16. Sigrid Münter

Märkused

Kui kellelgi ei õnnestunud mingil põhjusel oma arvutit täielikult konfigureerida, võib tulla 21. aprill varem s.t. kell 18.00.

kursused/kiirkursused/2010/c_keel.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1