User Tools

Site Tools


kursused:praktiline_robootika:kevadine_praktiline_robootika_ja_kiirprototueuepimine_2022

Kevadine Praktiline Robootika ja Kiirprototüüpimine 2022

Kursus on mõeldud tudengitele, kes tahavad arendada oma teadmisi robootika valdkonnas, soovivad luua tutvusi TTÜ Robotiklubi liikmetega ja mis peamine, muuta oma tudengipõlv huvitavaks.
Kursuse sisu

Kursuse eesmärk on jagada nii praktilisi kui teoreetilisi teadmisi elektroonikast, mehaanikast ja programmeerimisest. Õpetame sammhaaval kuidas paberile visandatud ideest saab lõpuks valmis funktsioneeriv robot. Kursuse teemaks on seekord boatrace, mis valmistatakse meie reeglite järgi. Kursuse lõpus toimub valminud robotite vahel võistlus.

Elektroonika osas käsitleme elektriskeemide koostamist ja tutvustame enimkasutatavate mehhatroonika komponentide tööpõhimõtteid. Programmeerimine toimub c-keeles, spetsiaalses ARM kontrollerite arenduskeskkonnas nimega STM32CubeMX . Mehaanika hõlmab füüsilist robotiehitust ja 3D modelleerimist CAD tarkvaral SolidWorks.

Kursuse korraldus

Kursus kestab 8-9 nädalat ja kohal käiakse Esmaspäeviti ja Neljapäeviti kell 18.00-20.00. Selle aja jooksul antakse ka erinevaid kodutöid, et õpitut kinnistada ja robotite arengut kiirendada. :!: Osad praktilisemad päevad võivad venida pikemaks. Soovitame sellega arvestada.

Kursusel osalemine

  • Kursusele võetakse kuni 21 tudengit.
  • Me ei oota osalejatelt eelteadmisi robotite ehitamise valdkonnas.
  • Kursust võib mahult võrrelda mõne teise õppeainega teie tunniplaanis.

Registreerimine

Registreerimine ja deklareerimine on erinevad asjad! Kõik kursusel osalejad PEAVAD registreerima. Kõik EI PEA deklareerima (EMT0015).

Registreerimine on lõppenud!

Ajakava

Kursus toimub ajavahemikul 31.01 - 21.04

Teema Aeg Koht Lektor
1. Sissejuhatus 31.01 18:00 Robotiklubi Rauno Kiviberg
2. 3D modelleerimine 03.02 18:00 Robotiklubi Rauno Kiviberg
3. 3D Modelleerimine 07.02 18:00 Robotiklubi Rauno Kiviberg
4. Elektroonika 10.02 18:00 Robotiklubi Rauno Kiviberg
5. Elektroonika 14.02 18:00 Robotiklubi Rauno Kiviberg
6. Elektroonika 17.02 18:00 Robotiklubi Rauno Kiviberg
7. Programmeerimine 21.02 18:00 Robotiklubi Kevin-Marc Aljas
8. Programmeerimine 28.02 18:00 Robotiklubi Kevin-Marc Aljas
9. Programmeerimine 03.02 18:00 Robotiklubi Kevin-Marc Aljas
10. Roboti ehitus 07.03 18:00 Robotiklubi -
11. Roboti ehitus (Mehaanika) 10.03 18:00 Robotiklubi -
12. Roboti ehitus 14.03 18:00 Robotiklubi -
13. Roboti ehitus (Elektroonika) 17.03 18:00 Robotiklubi -
14. Roboti ehitus 21.03 18:00 Robotiklubi -
15. Roboti ehitus (programm) 24.03 18:00 Robotiklubi -
16. Roboti ehitus 28.03 18:00 Robotiklubi -
17. Roboti ehitus 31.03 18:00 Robotiklubi -
18. Roboti ehitus 04.03 18:00 Robotiklubi -
19. Roboti ehitus 07.04 18:00 Robotiklubi -
20. Roboti ehitus 11.04 18:00 Robotiklubi -
21. Roboti ehitus 14.04 18:00 Robotiklubi -
22. Roboti ehitus 18.04 18:00 Robotiklubi -
23. Roboti ehitus 21.04 18:00 Robotiklubi -
24. Roboti ehitus 25.04 18:00 Robotiklubi -
25. Roboti ehitus 28.04 18:00 Robotiklubi -
26. Roboti ehitus 02.05 18:00 Robotiklubi -
27. Roboti ehitus 05.05 18:00 Robotiklubi -
28. Roboti ehitus 09.05 18:00 Robotiklubi -

Materjalid

Leitavad siit.

Eelnevad kursused

Kontaktid

  • Kursusel osalejate küsimusi ootame aadressil raunokiviberg[at]gmail.com
kursused/praktiline_robootika/kevadine_praktiline_robootika_ja_kiirprototueuepimine_2022.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1