User Tools

Site Tools


kursused:praktiline_robootika:resurssid

Praktiline Robootika ja Kiirprototüüpimine - Ressursid

Ise-ehitamine

Roboti-ehtamise check-list:

 1. Mehhaanika / Mechanics
  1. Põhi / Chassis
  2. Rattad & rattavormid / Wheels & wheel molds
  3. Anduri kinnitused / Sensor holders
  4. Mootori kinnitused / Motor holders
  5. Ruumi juhtmetele! & elektroonika kinnitus / Leave space for the wiring! & Fix your electronics
 2. Elektroonika / Electronics
  1. Järgige skeemi! / Follow the schematics!
  2. Katsetage algul protolaual. Jootke peale seda. / Test on the protoboard first. Solder it into place after that.
  3. Komponendid:
   1. Kaugusandurid / Distance sensor
   2. Draiver (DRV8835) / Motor driver (DRV8835)
   3. Mootorid / Motors
   4. Jooneandurid (tellimisel!) / Line sensors (on order!)
   5. Startnupp / Start button
 3. Kood / Code
  1. Tehke algul lihtne kood. / Simple iteration first. Then develop something more complex.

3D Modelleerimine

Komponendid (andurid, mootorid, mootorikinnitused, nanod) siit.

Programmeerimine

Materjalid siin.

AVR Dude-i Seadistamine

Vajalik Atmel Studio-s teostada, et saaks Nano kivi programmeerida. Märkus, et mõnikord sobib baud argumendiks ka 115200.

Nano
-pm328p -carduino -PCOM3 -b57600 -Uflash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex":i
$(ProjectDir)

AVR Dude asukoht (Mille leiab siit)

kursused/praktiline_robootika/resurssid.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1