User Tools

Site Tools


kursused:praktiline_robootika:suegisene_praktiline_robootika_ja_kiirprototueuepimine_2022

Sügisene Praktiline Robootika ja Kiirprototüüpimine 2022

Kursus on mõeldud tudengitele, kes tahavad arendada oma teadmisi robootika valdkonnas, soovivad luua tutvusi TTÜ Robotiklubi liikmetega ja mis peamine, muuta oma tudengipõlv huvitavaks.


Kursuse sisu

Kursuse eesmärk on jagada nii praktilisi kui teoreetilisi teadmisi elektroonikast, mehaanikast ja programmeerimisest. Õpetame sammhaaval kuidas paberile visandatud ideest saab lõpuks valmis funktsioneeriv robot. Kursuse teemaks on seekord Folkrace. Folkrace kujutab endast rallit, kus mitu robotit sõidavad ringrajal korraga võidu. Lisaks teistele võistlejatele esineb rajal ka muid takistusi. Võistlev robot peab olema täielikult autonoomne.

Kursuse lõpus toimub valminud robotite vahel võistlus.

Võistlusalaga saab täpsemalt tutvuda LIT Festivali kodulehel

Elektroonika osas käsitleme elektriskeemide koostamist ja tutvustame enimkasutatavate komponentide tööpõhimõtteid. Huvilised saavad disainida enda trükkplaadi Altium Designer tarkvaraga. Programmeerimine toimub C-keeles, spetsiaalses ARM kontrollerite arenduskeskkonnas nimega STM32CubeIDE . Mehaanika hõlmab füüsilist robotiehitust ja 3D modelleerimist CAD tarkvaral SolidWorks.

Kursuse korraldus

Kursus kestab ~16 nädalat ja kohal käiakse Teisipäeviti ja Kolmapäeviti kell 18.00-20.00.

:!: Osad praktilisemad päevad võivad venida pikemaks. Soovitame sellega arvestada.

Kursusel osalemine

  • Kursusele võetakse kuni 21 tudengit.
  • Me ei oota osalejatelt eelteadmisi robotite ehitamise valdkonnas.
  • Kursust võib mahult võrrelda mõne teise õppeainega teie tunniplaanis.

Registreerimine

Registreerimine ja deklareerimine on erinevad asjad! Kõik kursusel osalejad PEAVAD registreerima. Kõik EI PEA deklareerima (EMT0015).

Registreerimine

Ajakava

Kursus toimub ajavahemikul 31.01 - 12.12

Teema Aeg Koht Lektor
0.1. Infotund 23.08 18:00 Robotiklubi Eliis Penu
0.2 Infotund 25.08 17:00 Robotiklubi Eliis Penu
1. Sissejuhatus 31.01 18:00 Robotiklubi Kevin - Marc Aljas
2. 3D modelleerimine 06.09 18:00 Robotiklubi
3. 3D Modelleerimine 07.09 18:00 Robotiklubi
4. Elektroonika 14.09 18:00 Robotiklubi
5. Elektroonika 15.09 18:00 Robotiklubi
6. Elektroonika 21.09 18:00 Robotiklubi
7. Programmeerimine 22.09 18:00 Kinnitamata Kevin-Marc Aljas
8. Programmeerimine 28.09 18:00 Kinnitamata Kevin-Marc Aljas
9. Programmeerimine 29.09 18:00 Robotiklubi Kevin-Marc Aljas
10. Roboti ehituse algus 04.10 18:00 Robotiklubi -
11. Roboti ehitus (Mehaanika) 05.10 18:00 Robotiklubi -
12. Roboti ehitus 11.10 18:00 Robotiklubi -
13. Roboti ehitus (Elektroonika) 12.10 18:00 Robotiklubi -
14. Roboti ehitus 18.10 18:00 Robotiklubi -
15. Roboti ehitus (Programmeerimine) 19.10 18:00 Robotiklubi -
16. Roboti ehitus 25.10 18:00 Robotiklubi -
17. Roboti ehitus 26.10 18:00 Robotiklubi -
18. Roboti ehitus 01.11 18:00 Robotiklubi -
19. Roboti ehitus 02.11 18:00 Robotiklubi -
20. Roboti ehitus 08.11 18:00 Robotiklubi -
21. Roboti ehitus 09.11 18:00 Robotiklubi -
22. Roboti katsetamine 15.11 18:00 Robotiklubi -
23. Roboti katsetamine 16.11 18:00 Robotiklubi -
24. Roboti katsetamine 22.11 18:00 Robotiklubi -
25. Viimased paanika-parandused 23.11 18:00 Robotiklubi -
26. Robotex (Vabatahtlik) 25.11
27. Robotex (Vabatahtlik) 26.11
28. Roboti katsetamine 29.11 18:00 Robotiklubi -
29. Roboti katsetamine 30.11 18:00 Robotiklubi -
30. Roboti katsetamine 22.11 18:00 Robotiklubi -
31. Viimased paanika-parandused 23.11 18:00 Robotiklubi -
32. Kursuse võistlus 13.12 18:00 Robotiklubi -
33. Kursuse lõpetamine 14.12 18:00 Robotiklubi -

Materjalid

Leitavad siit.

Eelnevad kursused

Kontaktid

  • Kursusel osalejate küsimusi ootame aadressil kevinm.aljas[at]robotiklubi.com
kursused/praktiline_robootika/suegisene_praktiline_robootika_ja_kiirprototueuepimine_2022.txt · Last modified: 2022/08/23 14:56 by leo.muiste