User Tools

Site Tools


kursused:robot_igayhele:2007

Koolitus keskkooliõpilastele "Robot igaühele!" 2007

Üldinfo

Eesmärk

Anda praktilisi kogemusi roboti ehitamisel ja seostada koolis õpitud teooria praktilise tööga.

Sihtrühm

Gümnaasiumiõpilased 10 -12 klass ja kutseõppeasutuste õpilased.

Kursuse sisu

Loengute eesmärgiks on anda baasteadmisi roboti ehitamisest, mis hõlmab endas kolme suurt valdkonda: elektroonika, mehaanika ja informaatika. Õpitud teooria viiakse praktikasse läbi roboti ehitamise, nii et robot peab suutma täita etteantud ülesannet. Kogu kursuse atraktiivsemaks tegemiseks toimub lõppvõistlus, kus iga võistkond demonstreerib oma robotit.

Läbiviijad

TTÜ Robotiklubi liikmed, TTÜ magistrandid.

Õppevorm

Auditoorne, praktiline, iseseisev töö

Kursuse maht

  • Auditoorne õppetöö: 30
  • Iseseisev/muu õppetöö: 30

Registreerimisinfo

Ajakava

Koolitus toimus perioodil 03.02.2007 - 31.03.2007 TTÜ peamajas, Ehitajate tee 5.

  • 03.02.2007 10:00-14:00 1. Sissejuhatavad loengud roboti ehitamisse. Ülesande tutvustus.
  • 17.02.2007 10:00-14:00 2. Loengud konkreetsemalt mehhaanikast ja elektroonikast. Ohutustehnika ja praktiline ehitamine.
  • 03.03.2007 10:00-14:00 3. Loengud programmeerimisest koos praktikaga. Roboti ehitamine.
  • 17.03.2007 10:00-14:00 4. Roboti ehitamine ja disain.
  • 31.03.2007 10:00-14:00 5. Häälestamine ja lõppvõistlus.

Täpse ajakava leiab siit.

Materjalid

1. päev

Loengud

Muu lugemine

Elektroonika-aabits

2. päev

Muu lugemine

  • Mootorite osa väljavõte Peeter Salongi bakalaureuse tööst “PC-l põhineva mobiilse roboti juhtimine” - fail

3. päev

Muu lugemine

  • Viktor Leppikson “Programmeerimine C-keeles”, kirjastus Külim

4. päev

Programmi lähtekoodid

Pildid

kursused/robot_igayhele/2007.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1