User Tools

Site Tools


kursused:roboti_algkursused:2016.2

Robotite programmeerimise algkursus kevad 2016

Koolituse käigus omandavad tudengid praktilisi teadmisi ja oskusi elektroonika, mehaanika ning tarkvara vallas. Kursuse lõpuks on igal tudengil selge roboti komponentide tööpõhimõtted ja osatakse kirjutada mikrokontrollerile programme. TTÜ Robotiklubi liikmete juhendamisel õpitakse selgeks C-keele baas ja mikrokontrolleri spetsiifilise programmi kirjutamise põhitõed. Kursus keskendub peamiselt roboti programmeerimisele teekide baasil, mis on sarnane Arduino-le, kuid kasutab võimekamat Robotiklubi disainitud Pisi-Xbee 5 arendusplaati.

Kursuse korraldus

Kursus kestab 5 nädalat ja kohal käiakse kahel korral nädalas õhtuti kell 18.00-20.00. Selle aja jooksul antakse ka erinevaid kodutöid, et õpitut kinnistada ja robotite arengut kiirendada. Kõigil meeskondadel on kohustus oma tegevust dokumenteerida ja lõpus tuleb esitada aruanne kursuse juhendajatele.
NB! Osad praktilisemad päevad võivad venida pikemaks. Soovitame sellega arvestada.

NB! Kursusele registreerima

Ülesanne

Tudengitele antakse kätte valmis robotiplatvorm, millele on vaja kirjutada programm. Selleks tuleb esmalt üle vaadata robotplatvormi võimalused: andurid, täiturid, kommunikatsioon, teiste seadmetega ja mikrokontrolleri arendusplatvorm. Kui platvormi komponentide tööpõhimõtted on selged siis saab asuda kirjutama võistlusroboti programmi. Robotid programmeeritakse vastavalt Robotex 2015 reeglitel. Valida saab mitme ala vahel, kuid eelnevalt tuleb kontrollida robotplatvormi reeglitele vastavust.

Ajakava

Kursus toimub ajavahemikul (11.aprill- 12.mai)

Teema Aeg Koht Lektor
1. Tutvumine ja C-keele alged 11.04.2016 Robotiklubi U06-019 Tambet
2. C-keel mikrokontrolleril 14.04.2016 Robotiklubi Rain
3. Andurite lugemine ja debuggimine 18.04.2016 Robotiklubi Kaupo
4. Roboti juhtimine ja algoritmid 21.04.2016 Robotiklubi Tambet
5. Roboti alade tutvustus ja meeskondadesse jagamine 25.04.2016 Robotiklubi Kaupo
6. Roboti spetsiifilise programmi arendamine 28.04.2016 Robotiklubi -
7. Roboti spetsiifilise programmi arendamine 02.05.2016 Robotiklubi -
8. Roboti spetsiifilise programmi arendamine 04.05.2016 Robotiklubi -
9. Robotite peenhäälestamine 09.05.2016 Robotiklubi -
10. Robotite vaheline võistlus RK robotite vastu 12.05.2016 Robotiklubi -

Materjalid

Kursusel osalejad

Roboti projekteerimise algkursusele võetakse kuni 15 tudengit. Lisaks on võimalus projekteerimise kursuse lõpetanutel jätkata robotite arendust programmeerimiskursusel.

Eelnevad kursused

Videod

Kontaktid

  • Kursusel osalejate küsimusi ootame aadressil kaupo.raid[ät]robotiklubi.ee

Koostööpartnerid

Mehaanikateaduskond TTÜ Üliõpilasesindus Mektory

kursused/roboti_algkursused/2016.2.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1