User Tools

Site Tools


kursused:ruumprintimine

3D printimise kursus

Ruumprintimine on üha enam kogunud populaarsust nii tööstuses kui ka hobidega tegelejate hulgas. Koos suure huviga on ka printerite hinnad viimaste aastate jooksul märgatavalt langenud. See omakorda on tekitanud suure entusiastide kommuuni, mis on abiks nii algajatele kui ka edasijõudnutele.
Antud kursus koosneb kolmest osast: 3D modelleerimine, ruumprintimine ja ruumprintimise praktika. Esimeses osa juhatatakse osaleja 3D modelleerimise maailma ja näidatakse erinevaid olemasolevaid programme ning proovitakse ka ise SketchUp Make programmiga mudeleid teha. Teises osas tutvustatakse ruumprintimist üldiselt ja seejärel keskendutakse ühele printimistehnoloogiale. Osalised saavad ise proovida ruumprintimiseks 3D mudeli kohandamist programmis Cura, mis on väga tähtis, et mudel tuleks välja võimalikult täpselt. Kolmandas osas võetakse ette konkreetne printer Ultimaker 2 ja seletatakse ära selle seadistamine ning võimalikud probleemid ja nende lahendused.

Kursuse ajakava

1. Päev Teema
14.08.2015 18:00-18:30 3D modelleerimise alged
14.08.2015 18:30-20:00 3D modelleerimise programmid ja praktika
2. Päev Teema
15.08.2015 10:00-11:00 Ruumprintimise alged
15.08.2015 11:00-12:00 3D mudeli koostamine, ettevalmistamine printimiseks ja printimise praktika (UM2)
15.08.2015 19:00-19:30 Ruumprinditud mudelite ülevaatamine ja kokkuvõte

Osalejad

Kursusele on piiratud arv kohti!

Kursuse materjalid

Kursuse juhendajad

kursused/ruumprintimine.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1