User Tools

Site Tools


kursused:stm32:2018

STM32 programmeerimise kursus 2018

Kursuse sisu

Eeldused

Kursusel osalemiseks on vajalikud järgmised eeldused:

 • Baasprogrammeerimise oskus. Kui oskad kirjutada kahe arvu liitmise funktsiooni eraldi *.h ja *.c faili ning seda välja kutsuda main meetodist c-keeles, siis on oskused piisavad. :)
 • Oma arvuti Windows operatsioonisüsteemiga.
 • Kursusel osalemiseks on vaja eelnevalt installeerida TrueStudio koos STM32Cube laiendiga. Juhend siin.

Teemad

STM32 tutvustus ja programmeerimine (2 õhtut)

 • STM32 mikrokontrolleri üldine tutvustus
  1. kursus toimub Nucleo-STM32F303K8 kit baasil. Rohkem infot sellest siin
  2. TrueStudio ja STM32Cube tutvustus
 • C keeles STM32 mikrokontrolleri programmeerimine
  1. süsteemikell ja katkestused
  2. LED vilgutamine ja nupu asendi lugemine
  3. taimeri seadistamine (PWM)
  4. analoog-digitaalmuundur (ADC)
  5. jadakommunikatsiooniliides (UART)

Lisateema huvitatutele

Kui pärast kursust on huvilisi, siis saab anda praktilise ülesande: teha STM32 kiibi baasil pöördpea-kaamera. On olemas kaamera, mis suudab etteantud värvi jälgida. Ülesandeks oleks siis kaamerast tuleva jälgitava objekti info lugeda üle UART või I2C liidese ning juhtida ühte või kahte servot (PWM), et liigutada kaamera objekti suunas. Ülesanne nõuab natuke elektroonikat, mehaanikat ja kõige rohkem STM32 peal tarkvara kirjutamist.

Ajakava

Kursus toimub 13. ja 15. veebruar algusega kell 17:30 TTÜ Robotiklubis.

Läbiviijad

kursused/stm32/2018.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1