User Tools

Site Tools


kursused:systeemid_ja_projektijuhtimine

Süsteemiteooria ja Projektijuhtimine

Üldine

Plaanis on korraldada kaks seminari, mille eesmärkideks on tutvustada tehniliste projektide ülesehitust, planeerimist, teostamist, inimresurssi kaasamist ja rakendamist ning juhtimist. Mõte oleks mõlemad seminarid teostada nö. “workshop”-i meetodil, ehk siis, inimestele on aktiivselt ülesandeid antud ja me koos arutame kohapeal tehtud töö põhjal tulemust.

Süsteemiteooria osa:

 • Süsteemide nõuded
  • Funktsionaalsed ja mitte-funktsionaalsed nõuded.
 • Süsteemide dekompositsioon
  • Alamsüsteemid, komponendid.
  • Keskmise roboti alamsüsteemideoõhine struktuur.
  • Nõuete kooskõlastamine alamsüsteemide/komponentidega.
 • Projekti plaani loomine lahtiharutatud süsteemi blokkdiagrammist.
  • Tööde järjekord.
  • Blokkeerivad ja mitte-blokeerivad tööd.
  • Otsusepunktid ja nõuete täitmise tagamine.
 • Riskid.
  • Tuvastamine.
  • Arvestamine.
  • Lahendamine.
 • Projektiplaani täitmine ja muutmine.

Süsteemiteooria workshop-i kestvus oleks 1.5 - 2 tundi. Oodatud oleksid suht kõik liikmed, mingi ülempiiriga.

Projektijuhtimine:

 • Juhtimisstiilid ja tegevuse taust.
 • Juhi ülesanded projektis.
  • (Kaasarääkimine/ideede loopimine.)
  • Reaalsus Robotiklubis (ja väiksemates meeskondades üldiselt).
 • Delegeerimine.
  • Delegeerimise eeldused.
  • “Checklist”.
  • Ülessannete sõnastamine Kanboard-s.
   • (Ülesanne.)
 • Töödejärelvalve.
  • Rutiin.
   • Projektide tööaegade markeerimine.
   • Kanboard-i täitmine.
  • Liikmete aktiivsuse hoidmine.
  • Tulemuste ja probleemide hindamine ja lahendamine.
 • Resurssid.
  • Koolitused ja info küsimine.
  • Probleemide edasi kommunikeerimine.
 • Koosolekud.
  • Erinevad tüübid.
   • (Nendest luua viidatav tabel.)
   • RK-s projekti arendamine.
   • Planeerimine. (Brainstorming.)
   • Otsustamine.
  • Eesmärgid, kavad.
  • Otsuskohad.

Projektijuhtimise workshop-i kestvus oleks orienteeruvalt 1 - 2h. Ideaalis võiks seda seminari korraldada natukene väiksema osalusega, et saaks rohkem arutada. Prioriteet oleks praegustel ja endistel projektijuhtidel osaleda.

Info

Läbi viib: Erki Meinberg

Toimumisaeg:

 • 07.09, algusega 19.00 esimene sessioon (süsteemiteooria).
 • 25.09, algusega 17.00 teine sessioon (projektijuhtimine).

Materjalid

Süsteemiinseneeria slaidid: sissejuhatus_systeemiinseneeriasse.pptx

kursused/systeemid_ja_projektijuhtimine.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1