User Tools

Site Tools


kursused:teeme_ise

Teeme ise

Koolituse „Teeme ise“ käigus omandavad tudengid praktilisi teadmisi ja oskusi elektroonika, mehaanika ning tarkvara vallas. Kursuse lõpuks on igal tudengil piisavalt teadmisi, et valmistada ise mõni töötav robot, elektroonika skeem või muu seade.

TTÜ Robotiklubi liikmete juhendamisel ehitavad osalejad igal aastal erinevaid ülesandeid lahendavaid roboteid.

Õppetegevus toimub grupitööna, ning igal grupil valmib kursuse lõpuks üks töötav robot. Osalejatel tuleb projekteerida ette antud detailidega roboti mehaaniline lahendus, tuleb täiendada olemasolevat elektroonikat robotile sobivaks ning kirjutada täielikult robotile ülesande lahendamiseks vajalik kood. Kursuse käigus antakse kodutöid ja lõpuks peab igal võistkonnal valmima aruanne.

Koostöös mehhaanikateaduskonnaga on võimalik kursuse eest saada ainepunkte.

Toimunud kursused

Koostööpartnerid

Mehaanikateaduskond TTÜ Üliõpilasesindus

kursused/teeme_ise.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1