User Tools

Site Tools


liikmed:kevin-marc_aljas

Kevin - Marc Aljas

Sünniaeg: Aprill, 2001
Eriala: Tootearendus ja Robootika (Bakalaurus, 3. aasta)
E-mail: kevinm.aljas[at]robotiklubi.ee

Seotus klubiga

  • Huviline alates Gümnasistide kursus 2019/2020
  • Liige alates 08.09.2020
  • Juhatuse liige 15.06.2021 - 31.10.2022

Oskused robotiehituses

  • C, C++ ja Python programmeerimiskeeled
  • 3D printimine
  • Solidworks
  • Altium
  • Arduino, STM32, PIC mikrokontrollerite programmeerimine
liikmed/kevin-marc_aljas.txt · Last modified: 2022/10/31 17:11 by kevinm.aljas