User Tools

Site Tools


projektid:arendusprojektid:pisi_xbee4

Pisi-XBee 4

PisiXBee4

Tegu on Pisi-XBee sarja neljanda versiooniga. Selle versiooniga on pandud ühele plaadile kõik, mida lihsta roboti ehitamiseks vaja on.

Elektroonika

Programmeerimine

Programmeerimiseks on jäetud hetkel kolm liidest:

 • miniUSB DFU bootloaderiga (eelistatud)
 • ISP
 • JTAG -squid kaabliga
 • Raadiomoodul (XBee) - bootloader pole veel kirjutatud

Plaadil olevad seadmed

Plaadil on kasutamiseks 2 mikrolülitit (active LOW) ning 2 sinist LED'i (active HIGH). Lisaks programmist juhitavatele on veel roheline toite LED ja punane H_silla vea LED. Lisaks tänu AVRi USB liidesele võib sellest plaadist teha ükskõik mis USB seadme - virtuaalse jadaliidese pordi, klaviatuuri, hiire, joysticku või mille iganes. Samuti on plaadile peale joodetud H-sild, millega on võimalik juhtida kuni 2 DC mootorit. Vool ühe mootori kohta on piiratud 1.33A peale

Toide

Pisi-XBee 4 on mõeldud kasutamiseks kahe elemendise LiPoly akuga. Maksimaalne lubatud pinge on 10V (Piiratud kondensaatorite lubatud pingega). Vastupinge vastu kaitseb P-FET, mis tagab pea olematu pingelangu. Küll aga tuleb jälgida lühiseid toites, sest Pisi-XBee 4 plaadil puuduvad vahetatavad kaitsmed (suits elektroonikas on limiteeritud). Maksimaalne lubatud koormus 5V ahelas on 800mA. Versioonil 4.1 on lisaks reguleeritud toitele võimalik toita skeemi ka USB pistikust. USB toide ei jõua mootoriteni, mis on ühendatud vaid akupingega. XBee toiteks on 3.3V regulaator, mis on võimeline toitma vaid raadiomoodulit.

Sisend-Väljundid

Kõik plaadivälised ühendused on toodud plaadi ühte serva. Piikriba on mugava ja tuntud servo “standarti” kasutades, mis tähendab, et kõige välimine rida on maa (GND), keskmine rida +5V (VCC) ning sisemine rida vastav AVR-i viik. Ühendused on jagatud kahte gruppi: PORTF ning PORTD, mis nagu nimigi ütleb on ühendatud AVR nimetatud portide erinevate viikudega. Vastavalt AVR'ile on välja toodud antud omadused:

 • 9 x ADC
 • JTAG
 • TWI(I2C)
 • OC4D väljund
 • T0/T1 sisend
 • XBee pesast USART1

Portide vahel on ühendused kahe DC mootori jaoks.

Skeem

Andmelehed

Tarkvara

DFU Bootloader

Pisi-XBee 4 jaoks modifitseeritud buudilaadur USB DFU.

Mõeldud Atmeli Flip või DFU programmer tarkvara peal töötama.

AVR'i resetil käivitub bootloader, mis jääb ootama mõneks ajaks USB ühendust. Kui on loodud USB ühendus arvutiga jäädakse ootama käsku programmaatorilt või SW2 nupuvajutust. Ühendust oodates vilgub roheline LED.
Projekt SVNis

AtmelStudio external tool konfiguratsioon

Title: PisiXbee 4
Command: K:\Atmel\Flip 3.4.7\bin\batchisp.exe
Arguments: -device atmega32u4 -hardware usb -operation ERASE F LOADBUFFER $(TargetName).hex PROGRAM VERIFY START RESET 0

XRF (UART) Bootloader

Pisi-XBee 4 jaoks modifitseeritud buudilaadur.

Mõeldud töötama AVRDUDE'ga kasutades AVR911 programmaatorit. BAUD peab olema 57600 näitekäsk:
avrdude.exe -c avr911 -p atmega32U4 -b 57600 -P COM7 -U flash:w:program.hex

AVR ootab UART liiklust ühe sekundi vilgutades samal ajal punast LEDi. Ühendus saavutatud hakkab põlema roheline LED. Kui sekund on möödunud datata, käivitub programm.

Üle õhu reset käib DTR (XRF viik 17) siini pidi, mida tuleb liigutada kas ise kirjutatud “batch failiga” või kasutada modifitseeritud AVRDUDE tarkvara.
Projekt SVNis
XRF Moodulite seadistus

USB - USART ühendus raadiomoodulite testimiseks ka seadistamiseks

Tarkvara PisiXBee 4 muutmiseks USB-UART mooduliks. Kasulik raadiomoodulite testimiseks ja seadistamiseks. UART siini baudrate valitakse vastavalt USB ühenduse baudrate'le.
Projekt SVNis, ELF + driver

Atmel Studio template

Template on loodud lihtsustamaks Pisi-Xbee projektide loomist. Template sisaldab lihtsat programmijupikest ning järgnevaid teeke:

 • Mootorite teek (PWM)
 • ADC teek (polling ja interrupt)
 • UART teek raadioühenduse kasutamiseks

Template tuleks paigaldada järgnevasse kausta: USER\Documents\Atmel Studio\Templates\ProjectTemplates
Atmel studio template

Autor

projektid/arendusprojektid/pisi_xbee4.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1