User Tools

Site Tools


projektid:arendusprojektid:pisi_xbee5

Pisi-XBee 5

PisiXBee5

Tegu on Pisi-XBee sarja viienda versiooniga. Selle versiooniga on pandud ühele plaadile kõik, mida lihsta roboti ehitamiseks vaja on. Põhikontrolleriks on 8/16 bitine Atmeli mikrokontroller ATxmega32A4U.

Elektroonika

Programmeerimine

Programmeerimiseks on jäetud hetkel kolm liidest:

 • USB DFU bootloader
 • PDI
 • Raadiomoodul (XRF)

Plaadil olevad seadmed

Plaadil on kasutamiseks 2 mikrolülitit (active LOW) ning RGB LED. Lisaks programmist juhitavatele on veel roheline toite LED, punane H_silla vea LED, XRF raadiomooduli HeartbeatLED ja XRF raadiomooduli Tx LED. Lisaks tänu AVRi USB liidesele võib sellest plaadist teha ükskõik mis USB seadme - virtuaalse jadaliidese pordi, klaviatuuri, hiire, joysticku või mille iganes. Samuti on plaadile peale joodetud H-sild, millega on võimalik juhtida kuni 2 DC mootorit. Kanali kohta 2A. Sensoorikast on plaadil veel 3-teljeline kiirendusandur koos 3-teljelise güroskoobiga, mis on AVRi külge ühendatud üle I2C liidese.

Toide

Pisi-XBee 5 on mõeldud kasutamiseks kahe elemendise LiPoly akuga. Vastupinge vastu kaitseb P-FET, mis tagab pea olematu pingelangu. Küll aga tuleb jälgida lühiseid toites, sest Pisi-XBee 5 plaadil puuduvad vahetatavad kaitsmed (suits elektroonikas on limiteeritud). Maksimaalne lubatud koormus 3.3V ahelas on 500mA. Lisaks reguleeritud toitele võimalik toita skeemi ka USB pistikust. USB toide ei jõua mootoriteni, mis on ühendatud vaid akupingega.

Sisend-Väljundid

Kõik plaadivälised ühendused on toodud plaadi ühte serva. Piikriba on mugava ja tuntud servo “standarti” kasutades, mis tähendab, et kõige välimine rida on maa (GND), keskmine rida +3.3V (VCC) ning sisemine rida vastav AVR-i viik. Ühendused on jagatud kahte gruppi: PORTA ning PORTC, mis nagu nimigi ütleb on ühendatud AVR nimetatud portide erinevate viikudega. Vastavalt AVR'ile on välja toodud antud omadused:

 • PORTA
 • 8 x ADC
 • PORTC
 • TWI(I2C)
 • 2 x USART
 • 1 x SPI
 • TCC0
 • TCC1

Portide taga on ühendused kahe DC mootori jaoks.

Skeem

Andmelehed

Tarkvara

Pisi-XBee 5 teek

Pisi-XBee 5 plaadi kasutamise lihtsustamiseks on loodud teek.
Teegi kirjeldus on leitav siit: Pisi-XBee 5 teek
Teegi kasutamiseks tuleb luua PisiXBee5 projekt kasutades allolevat eelseadistatud projekti.

Atmel Studio template

Template on loodud lihtsustamaks Pisi-Xbee projektide loomist. Template sisaldab kõike plaadi käivitamiseks ning järgnevaid teeke:

 • Mootorite teek (PWM)
 • ADC teek (polling)
 • UART teek raadioühenduse kasutamiseks (32 kohalise puhvriga, katkestustel)
 • LED + Nupud teek

Template tuleks paigaldada järgnevasse kausta: USER\Documents\Atmel Studio\Templates\ProjectTemplates
Atmel studio template

DFU Bootloader

Pisi-XBee 5 jaoks modifitseeritud buudilaadur USB DFU. Mõeldud Atmeli Flip või DFU programmer tarkvara peal töötama. Buudilaadur käivitatakse hoides all nuppu SW2 (punane) AVRi resetil. DFU Draiver asub programmi flip kaustas.
Näitekäsk Atmel Studioga kasutamiseks:

 • Title: PisiXBee5 DFU
 • Command: C:\Program Files (x86)\Atmel\Flip 3.4.7\bin\batchisp.exe
 • Arguments: -device atxmega32a4u -hardware usb -operation ERASE F LOADBUFFER $(TargetName).hex PROGRAM VERIFY START RESET 0
 • Initial directory: $(ProjectDir)\Debug

Projekt (IAR kompilaator) ja hex fail SVNis

XRF (UART) Bootloader

Mõeldud töötama AVRDUDE'ga kasutades AVR911 programmaatorit. BAUD peab olema 57600 näitekäsk: avrdude.exe -c avr911 -p atxmega32A4U -b 57600 -P COM7 -U flash:w:program.hex AVR ootab UART liiklust ühe sekundi vilgutades samal ajal punast LEDi. Ühendus saavutatud hakkab põlema roheline LED. Kui sekund on möödunud datata, käivitub programm.

Näitekäsk Atmel Studioga kasutamiseks:

 • Title: PisiXBee5 OTAU
 • Command: K:\SVN Robotiklubi\Projektid\Pisi XBee\PisiXBee5\Software\Radio Bootloader (XRF)\Moditud AVRDude\avrdude.exe
 • Arguments: -c avr911 -p x32a4u -b 57600 -P COM7 -U flash:w:$(TargetName).hex -e
 • Initial directory: $(ProjectDir)\Debug

Üle õhu reset käib DTR (XRF viik 17) siini pidi, mida tuleb liigutada kas ise kirjutatud „batch failiga“ või kasutada modifitseeritud AVRDUDE tarkvara (Mille leiab siit).
Projekt SVNis
XRF Moodulite seadistamine


Toetajad

Autor

projektid/arendusprojektid/pisi_xbee5.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1