User Tools

Site Tools


syndmused:avr_lyhikoolitus

AVR-i lühikoolitus

Esimene koolitus Robotiklubi raames. Peeter Salong viis läbi Atmel AVR tehnoloogia põgusa tutvustuse ning programmeerise õpetuse Atmeli Atmega128 peal. Koolitus hõlmas:

  1. Paar sissejuhatavat sõna AVR tehnoloogia kohta ning hetkel kasutatavate vahendite ning tarkvara tutvustus. Märksõnadeks olid AVR, AVRStudio 4, WinAVR, JTAG, ISP, Atmega128.
  2. 16. arvusüsteemiga tutvumine ning Atmega 128 programmeerimine. Märksõnadeks olid bit haaval tehted, Atmega 128 manual, LED-ide juhtimine, 8-bitine ja 16-bitine timer/counter, katkestused.

Koolitus toimus 02.08.2006.

syndmused/avr_lyhikoolitus.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1