User Tools

Site Tools


syndmused:segased_robotex_2006_rahaasjad

Segased Robotex 2006 rahaasjad juunis

Peeter Salong pidas kirjavahetust hr Kruusiga, et selgusele jõuda 28.04.2006 saadud nõusolek Robotex 2006 rahastamise asjades. Lood on segased, kuna TTÜ Robotiklubi pole ühte oma rahastajat - IT-teaduskonda teavitanud projekti sisust ning seetõttu arvati, et eraldatud 10000 EEK sees ongi Robotexi 2006 finantseerimine. 17.05.2006 selgunud ebakõla põhjus andis teise löögi. Segaduse kokkuvõtteks annan edasi Ennu Rüsterni sõnad, kes oli ka kogu kirjavahetuses toimunuga kursis:

“Raha armastab täpsust ja palun räägime edaspidi ainult projektide keeles. On projekt, on projekti eelarve, on näidatud kuidas eelarve kokku saadakse ja esitades selle teaduskonnale otsustab teaduskond projekti toetamise küsimuse ja tingimused.”

ning Robotexiga seoses ütles järgmist:

“Nii et, Robotex on ka projekt ja see tuleb panna paberile ning see projekt ka teaduskonna dekaanile ning prodekaanile saata. Palun projekt kokku panna ja siis saab rääkida edasi konkreetselt rahast. Robotex-i projekt on väga tõsine ja vastutusrikas projekt ja sellesse tuleb ka nii suhtuda. Asi vajab läbimõtlemist, läbiprojekteerimist, läbikalkuleerimist ja paberile panemist. Ka tuleb arvestada seda, mida Robotex-i jaoks on varem ostetud ja kas neid seadmeid saab ka nüüd kasutada.”

syndmused/segased_robotex_2006_rahaasjad.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1