User Tools

Site Tools


tegevuskava

Robotiklubi tegevuskava

Tegevuskavas on kirjas Robotiklubi projektid, koolitused ja muud prioriteetsed tegevused.
Deviis: vähem möla, rohkem tegusid.

tegevuskava.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1