User Tools

Site Tools


tegevuskava:2011

2011 aasta tegevuskava

Tegevused on jaotatud töögrupiti. Tähised:

  • [V] - Vastutaja
  • [T] - Tegija
  • [OK] - Tehtud
  • [PRG] - Käsil
  • [FAIL] - Tegemata
Juhatus
[V] Rain Ellermaa (esimees), Heiko Pikner, Siim Sülla, Sigrid Münter
Tähtaeg Tegevus Olek
31.01.2011 Org. tegevusega rahulolu uuringuküsitluse läbiviimine [V] Martin Kontus [OK]
31.01.2011 2010 aasta kokkuvõtte tegemine [V] Peeter Salong [OK]
31.01.2011 2011 aasta lõpliku tegevuskava koostamine Kõik
30.03.2011 2010 majandusaasta aruande koostamine [V] Peeter Salong, Siim Sülla [OK]
01.01.2011 - 31.07.2011 Raamatupidamine [V] Mikk Leini, [T] Peeter Salong [OK]
01.08.2011 - 31.12.2011 Raamatupidamine [V] Siim Sülla, [T] Mikk Leini [PRG]
01.01.2011 - 31.12.2011 Perioodilised üldkoosolekud Kõik [OK]
Arengugrupp
Klubi tegevuste ja eelarve planeerimine. Klubi efektiivsuse, liikmete rahulolu ja juhtimisvõime tõstmine.
[V] Rain Ellermaa (grupijuht), Martin Kontus Peeter Salong, Mikk Leini, Heiko Pikner, Kristi Seppa, Tarmo Prillop, Renee Kauler, Rasmus Raag, Indrek Keskküla, Sigrid Münter, Martin Tigasson, Lauri Kirikal, Siim Sülla
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
10.01.2011 Aastatoetuse 2011 taotluse aruanne [V] Martin Kontus, [T] Mikk Leini, [T] Peeter Salong [OK]
01.05.2011 Robotexi meeskonnakoolitus [V] Peeter Salong [FAIL]
25.08.2011 - 01.09.2011 Sügiseses õpingukorraldustes käia tutvustamas Martin Kontus, Rasmus Raag, [OK]
01.11.2011 Organisatoorne koolitus sügisel [FAIL]
31.10.2011 Aastatoetuse 2012 taotluse koostamine [V] Martin Kontus, Heiko Pikner, Peeter Salong, Mikk Leini [FAIL]
31.12.2011 Sponsorlussuhtlus ja -nõustamine [V] Tarmo Prillop [OK]
31.12.2011 Ettevõtete külastamine [V] Renee Kauler, Heiko Pikner [FAIL]
Haridusgrupp
Koolituste korraldamine ja õppematerjalide loomine. Klubi oskusteabe suurendamine.
[V] Rain Ellermaa (grupijuht), Martin Kontus, Mikk Leini, Heiko Pikner, Peeter Salong, Tiit rätsep, Märt Juurma, Martin Meisalu
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
19.02.2011 - 30.04.2011 Robot Igaühele 2011 [V] Martin Meisalu, [V] Rain Ellermaa [OK]
15.02.2011 Robootikakursus "Teeme ise" [V] Rasmus Raag, Ronald Tammepõld, Martin Meisalu [OK]
xx.09.2011 C-keele kiirkursus [V] Peeter Salong, Siim Sülla [OK]
xx.09.2011 3pi Robotitega kursus + robotexile [V] Tiit Rätsep, Siim Sülla [OK]
xx.10.2011 Eagle CAD kursus [V] Heiko Pikner [FAIL]
xx.xx.2011 Seminaridel osalemine [V] Märt Juurma, Mikk Leini [OK]
xx.xx.2011 Lego kursused Linnalaagrites [V] Mikk Leini [FAIL]
xx.xx.2011 Lego intensiivkursus uutele huvilistele [V] Siim Sülla [FAIL]
xx.xx.2011 CAN kiirkursus [V] Mikk Leini, Peeter Salong [FAIL]
13.12.2011 SMD jootmiskursus [V] Mikk Leini, Rain Ellermaa [OK]
Tehnikagrupp
Võistlusrobotite ja tudengiteadusprojektide edukas elluviimine.
[V] Siim Sülla (grupijuht),Heiko Pikner, Mikk Leini, Jaanus Karjane, Mati Kaeeli, Matthias Kuus, Riho Koop
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
01.03.2011 Õppe- ja demonstratsioonrobot Hexapod [V] Heiko Pikner, [T] Siim Schults [OK]
01.03.2011 3 kg Sumoroboti projekt [V] Mikk Leini, [T] Siim Sülla, [T] Mati Kaeeli, [T] Konstantin Shibin, [T] Raul Piiber [OK]
01.05.2011 Minisumo projekt [V] Rain [OK]
01.05.2011 „Hõljuk“ - coanda efektiga lendav robot [V] - [FAIL]
01.10.2011 Joonejärgimise ajavõtusüsteem Robotexile [V] Mikk Leini, [T] Siim Sülla [OK]
01.05.2011 - 31.12.2011 "Teeme" õpperoboti arendus [V] Mikk Leini, [T] Rain Ellermaa, [T] Heiko Pikner, [T] Üllar Soon [OK]
12.05.2011 - 03.12.2011 Robotex 2011 robotite ehituse organiseerimine [V] Siim Sülla [OK]
31.10.2011 Blackfin kaamera 2 [V] Mikk Leini, [T] Indrek Tubalkain, [T] Konstantin Shibin [FAIL]
10.12.2011 3 kg Sumoroboti projekt II [V] Mikk Leini, [T] Siim Sülla, [T] Mati Kaeeli, [T] Konstantin Shibin [OK]
31.12.2011 Minisumo projekt II [V] Rain, [T] Renee, [T] Tiit [OK]
31.12.2011 Hirata robotmanipulaator [V] Riho Koop [FAIL]
31.12.2011 Autonoomne ATV (UKU robot ELROB'iks) [V] Heiko Pikner, Mikk Leini [OK]
31.12.2011 Roomba projekt [V] Matthias Kuus [OK]
Sotsiaalgrupp
Motivatsiooni- ja esindusürituste läbiviimine. Sümboolika arendamine.
[V] Sigrid Münter (grupijuht), Kristi Seppa, Martin Kontus, Rain Ellermaa, Mikk Leini, Tiit Rätsep, Rasmus Raag, Heiko Pikner, Siim Viilup, Erki Leitaru, Martin Meisalu, Ronald Tammepõld
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
04.03.2011 CADrina 2011 [V] Peeter Salong, [T] Martin Meisalu, [T] Riho Pihlak, [T] Siim Viilup, [T] Ronald Tammepõld [OK]
21.03.2011 TTÜ avatud uste päev ja tudengimess kevadel [V] Rasmus Raag, [T] Tiit Rätsep [OK]
25.03.2011 Lan-party - kevad [V] Elary Saagim [OK]
01.04.2011 Rakvere Gümnaasiumis robotite demo [V] Kristi Seppa, [T] Tiit Rätsep, [T] Matthias Kuus [OK]
22.-23.04.2011 BRS Klaipeda Spring Cup võistlemine [V] Mikk Leini, Siim Sülla, Konstatin Shibin, Renee Kauler, Harri Parker, Matthias Kuus [OK]
05.05.2011 Klubi sünnipäev [V] Peeter Salong, Kristi Seppa, Mikk Leini, [OK]
01.02.2011 - 31.05.2011 Saunaõhtud kevadsemestril [V] Erki Leitaru, [V] Kristi Seppa [OK]
07.09.2011 Tutvumisõhtu [V] Sigrid Münter, Rain Ellermaa, Siim Sülla [OK]
17.09.2011 Matk Aegnale [V] Mikk Leini [OK]
22.09.2011 Orienteerumine huvilistele + saun [V] Alan Pikk [FAIL]
23.09.2011 Lan-party - sügis [V] Elary Saagim, Tiit Rätsep [OK]
xx.xx.2011 Lasertooli külastus [V] Heiko Pikner, [FAIL]
xx.xx.2011 ITK-ga grilliõhtu [V] Sigrid Münter [FAIL]
xx.10.2011 TTÜ Avatud uste päev [V] Sigrid Münter, Rain Ellermaa, Siim Sülla [OK]
xx.10.2011 Tudengiorganisatsioonide ühistutuvustus tudengimajas [V] Sigrid Münter, Rain Ellermaa, Siim Sülla, Heiko Pikner, Tiit Rätsep [OK]
20.03.2011 – 03.12.2011 Robotex 2011 kaasorganiseerimine [V] Mikk Leini, Siim Sülla [OK]
01.02.2011 - 31.12.2011 Igakuine filmiõhtu [V] Siim Sülla, Alan Pikk [OK]
01.09.2011 - 31.12.2011 Saunaõhtud sügissemestril [V] Sigrid Münter [OK]
Haldusgrupp
Klubi infrastruktuuri (ruum, veeb, IT-vahendid) haldamine. Klubi varustatuse tagamine.
[V] Heiko Pikner (grupijuht), Mikk Leini, Andres Vahter, Joan Lääne, Karl Kristjan Raik, Karl-Hendrik Lõhmus, Erki Leitaru, Siim Sülla, Üllar Soon, Kaur Tuttelberg, Martin Tigasson, Peeter Salong, Renee Kauler, Riho Pihlak, Riido Raudsik, Silver Kalve, Tõnis Märtmaaa, Rait Raidma
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
01.01.2011 - 31.12.2011 Raamatupidamise infosüsteem [V] Mikk Leini, [T] Üllar Soon [FAIL]
01.01.2011 - 31.12.2011 Klubiruumi korrapidamisgraafiku haldamine [V] Heiko Pikner [FAIL]
01.01.2011 - 31.12.2011 Töövahendite täiendamine [V] Siim Sülla, Mikk Leini [OK]
01.01.2011 - 31.12.2011 Klubiruumi sisustuse uuendamine [V] Heiko Pikner [OK]
xx.04.2011 Klubiruumi kevadised koristustalgud [V] Peeter Salong [OK]
31.11.2011 Sügisene EITSA projekt [V] Märt Juurma, Mikk Leini, Rain Ellermaa [OK]
01.03.2011 Projektor ost klubi ruumi [V] Erki Leitaru [FAIL]
01.07.2011 Veebilehe menüü [V] Mikk Leini, [T] Üllar Soon, [OK]
06.09.2011 Klubiruumi sügisesed koristustalgud [V] Heiko Pikner [OK]
xx.xx.2011 Kiirkoolitus töövahendite kasutamisest [V] [FAIL]
xx.xx.2011 Wiki kasutamisõpetus täiendada [V] Mikk Leini [OK]
xx.xx.2011 Klubi arvutite, võrguketta, SVN serveri, veebilehe, veebikaamera ja meiliaadresside (edaspidi IT-teenused) haldamine. [V] Tõnis Märtmaa, Mikk Leini [OK]
tegevuskava/2011.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1