User Tools

Site Tools


tegevuskava:2018

2018 aasta tegevuskava

Juhatus

Juhatus
[GRP_LDR]
[V] Erki Meinberg (esimees), Harri Oras, Mati Raadik, Ats Kaldma
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
Jaanuar Aasta I poole tegevuskava, töögruppide koosolekud Juhatus [OK]
Kevad Majandusaasta aruanne 2017 Juhatus, Liina [OK]
01.09.2018 Aasta II poole tegevuskava, töögruppide koosolekud Juhatus [OK]
01.11.2018 Aastatoetus 2018 taotluse koostamine Juhatus [OK]
Aasta Sponsorlusega tegelemine Juhatus, Projektijuhid [PRG]

Arengugrupp

Arengugrupp
Klubi tegevuste ja eelarve planeerimine. Klubi efektiivsuse, liikmete rahulolu ja juhtimisvõime tõstmine.
[GRP_LDR]
[V] Erki Meinberg (grupijuht), Harri Oras, Mati Raadik, Ats Kaldma
Tähtaeg/periood Tegevus Tegijad Olek
Aasta Teeme ise TTÜ õppeaineks Juhatus [OK]
November 2019 aasta eelarve planeerimine Juhatus [OK]
Aasta Liikmete ülevaatamine Juhatus [PRG]
Aasta Liikmete kohta statistika tegemine Juhatus [OK]
Aasta Tagasiside küsimine liikmetelt ja kursusel osalejatelt Juhatus [OK]
Aasta Töötubade uuendamine Juhatus [OK]

Haridusgrupp

Haridusgrupp
Koolituste korraldamine ja õppematerjalide loomine. Klubi oskusteabe suurendamine.
[GRP_EDU]
[V] Harri Oras (grupijuht), Raivo Riiel, Erki Meinberg, Liisu Miller, Maarjo Mass, Tambet Eelmere, Timmu Tollimägi
Tähtaeg Tegevus Tegijad Olek
Aasta Klubi inventari koolitus Harri Oras [FAIL]
Kevad 3D modelleerimine(edasijõudnud) Raivo Riiel [OK]
Kevad Isetegemise õhtud Harri Oras [OK]
Kevad Jootmiskoolitus Lapikutega Maarjo Mass [OK]
Kevad Git ja SVN koolitus Erki Meinberg [OK]
Sügis Teeme ise 2018 Harri Oras [OK]
Sügis C-keele algkursus Erki Meinberg [OK]
Sügis 3D modelleerimine Harri Oras [OK]
Sügis Jootmiskoolitus Harri Oras [OK]
Sügis Git ja SVN koolitus Erki Meinberg [OK]

Tehnikagrupp

Tehnikagrupp
Võistlusrobotite ja tudengiteadusprojektide edukas elluviimine.
[GRP_SCI]
[V] Erki Meinberg (grupijuht), Raivo Riiel, Raimond Vaba, Rain Ellermaa, Siim Sülla, Kaupo Raid, Peeter Salong, Indrek Tubalkain, Tambet Eelmere, Timmu Tollimägi, Siim Kallas, Artur Pjatkov, Aleksandr Zhigalov, Aleksandr Ess, Arthur Randjärv
Tähtaeg Tegevus Lühikirjeldus Vastutav Olek
Veebruar Dokumenteerimisstandardid ülevaadata ja paika panna. Kõige suurem mure on koodiga, aga elektroonika ja mehhaanika dokumenteerimisstandardid tuleks ka üle vaadata. Erki Meinberg [FAIL]
Veebruar Koostada ja tööle rakendada teekide arendusmeeskond. Kokkupanna väikene tarkvara arendusmeeskond, mis keskenduks taaskasutatavate teekide loomiseks. Peeter Salong [FAIL]
Veebruar Koostada meeskond insenerteenuste täitmiseks. Eelnevalt on sellistele projektidele tegijate ledimine tülikas olnud. Selline meeskond peaks aitama. Erki Meinberg [FAIL]
Märts John Cena võistleb Robolahingul. Algne robot on olemas, meeskonna tuumik on olemas. Üks või kaks noorliiget kampa võtta ja robotit täiustada. Mati Raadik [OK]
Juuli TTÜ tellimusele luua RaspberryPi-l põhinev robotiplatvorm. Otstarbelt sarnane PisiBot-ile või AlphaBot-ile. Tellimus ja idee tuli TTÜ-lt endalt. Maarjo Mass [OK]
Sügis RK-Mesh-i tarkvara loomine. Platvormil on võimekas riistvara olemas. Võiks luua standartse tarkvara lahenduse, mida saab klubis projektidesse kergesti rakendada. [FAIL]
Sügis PisiBot-ide edasine arendamine. Teekid ja projektide mallid kindlasti üle vaadata ja uuendada. Mehhaanikale uurida modulaarset lahendust. [FAIL]
Sügis Töötubade teemaderingi laiendus. Töötubadele värskemate teemade arendamine. Timothy Rähmonen [OK]
Robotex 2018 Vikati arendamine. Mootorid ja draiverid on olemas. Sealne tarkvara on vaja lahtimuukad ja kodustada. Timothy Rähmonen [OK]
Robotex 2018 Labürindi robotite arendamine. Labrat-id anda üle uuele võiskonnale. Squeaker-i arendus läheb edasi nagu tavaliselt. Erki Meinberg, Rain Ellermaa [OK]
Robotex 2018 Korvpalli arendus TTÜ-ga. TTÜ on valmis korvpalli arendusega kaasa aitama. Umbes kursuse formaadis, nagu vanad jalgpallid. [OK]
Robotex 2018 SmartDrone Rakendada eelmisel aastal õpitut ning platvormi täiustada. Aleksandr Ess [FAIL]
Robotex 2018 Allveeleav veerallile. Veerallile uudne lahendus. Huvitavaks sammuks pärast võib mõelda RoboSub või sellistele võistlustele minekut. Timmu Tollimägi [OK]
Robotex 2018 Starship-i võistlus. Kui leidub tegija, siis kindlasti tehtav ja huvitav ülesanne. [FAIL]
Tähtajatu STM32-de laialdasem kasutusele võtmine. Tegu on tuntud MCU seeriaga ning nende kasutusele võtmine aitaks klubi liikmetel AVR-i põhilise alternatiiviga tutvuda. [OK]
Tähtajatu Uue demoroboti ja Järgija (Follower) arendamine. Demorobotid on hiljuti palju kasutust näinud. Järgijat annab kindlasti täiustada kaugjuhtimisega ning võiks ka luua midagi rohkem interaktiivsemat uue demorobotina. [FAIL]

Sotsiaalgrupp

Sotsiaalgrupp
Motivatsiooni- ja esindusürituste läbiviimine. Sümboolika arendamine.
[GRP_ENT]
[V] Ats Kaldma (grupijuht)
Tähtaeg Tegevus Lühikirjeldus Tegijad Olek
05 ja 08.02.18 Kevadised-tutvumisõhtud Esitlus RK kohta, järgneb sots-mot. Tegevus [V] Timmu Raimond [OK]
Kevad Isetegemisõhtud Roboti ehitamise kursusele inimeste leidmine ja läbi koolituste ja sotsialiseerumisürituste neile robotiklubi tutvustamine [OK]
Veebruar Aasta parimate valimine ja välja kuulutamine Virtuaalrealsustoa külastamine ja 2017 aasta parimate välja kuulutamine [V] Timmu [OK]
mai 2018 Robotiklubi 12. sünnipäeva ametlik pidamine [V] Timmu [OK]
Sügis Rebaste orienteerumine [V] Ats [OK]
Sügis Turundusstrateegia luua Paika panna turunduskava teenuste reklaamimiseks. [V] Ats [FAIL]
Sügis Tutvumisõhtud x2 [OK]
xx.12.18 Jõulupidu [FAIL]
Terve aasta Lühikursused ja töötoad valgusjärgia, folkrace, elektriskeem [V] Ats, Liisu, Tambet, Timothy, Timmu [OK]
Üle nädala Motivatsiooniüritused huvilistele ja liikmetele LAN, lauamänguõhtu. filmiõhtu, Saun [V] Ats [OK]

Haldusgrupp

Haldusgrupp
Klubi infrastruktuuri (ruum, veeb, IT-vahendid) haldamine. Klubi varustatuse tagamine.
[GRP_SCI]
[V] Mati Raadik (grupijuht)
Tähtaeg Tegevus Lühikirjeldus Tegijad Olek
31.12.2018 Ruumi korrashoid Ruumi koristamine ja inimeste informeerimine, et ruumi korralagedust ei jäetaks. [V] Mati Raadik [OK]
31.12.2018 Veebileht Veebilehe sisu ja struktuuri [V] Erki [OK]
31.12.2018 Server Serveri riistvara ja tarkvara ajakohastamine ja hooldus [V] Tõnis [OK]
31.05.2018 Programmid Programmilitsentside pikendamine [V] Mati Raadik [OK]
31.12.2018 Inventari korrashoid Töövahendite korrastamine [V] Mati Raadik [OK]
31.12.2018 Töökoja ergonoomika Töökoja ohutuse ja töövahendite tagamine [V] Mati Raadik [FAIL]
28.02.2018 Liikmehaldus Liikmehaldustarkvara loomine ja kasutusele võtmine [V] Erki [OK]
31.03.2018 Töövahendite kasutamise koolitus Töövahendite õiged kohad ja ohutu ja efektiivne kasutamine [V] Mati Raadik [FAIL]
31.12.2018 Pääsukaardid Robotiklubi ruumi ligipääsu haldamine [V] Mati Raadik [OK]
31.12.2018 Materjalide hankimine Materjalide ostmine ja küsimine [V] Mati Raadik [OK]
31.12.2018 Akude laadimissüsteem Akude laadimissüsteem teha ohutumaks ja õpetus teha [V] Mati Raadik [FAIL]
31.12.2018 Printerite edasine arendus Varu printeri kordategemine ja põhiprinterile kaamera külge [V] Harri , Kaupo, Mati [FAIL]/[OK]

Tegevused on jaotatud töögrupiti. Tähised:

  • [V] - Vastutaja
  • [T] - Tegija
  • [OK] - Tehtud
  • [PRG] - Käsil
  • [FAIL] - Tegemata
tegevuskava/2018.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1